GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SAYISAL ÇÖZÜMLEME/IM343E
Dersin Adı: SAYISAL ÇÖZÜMLEME
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 5 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd. Doç.Dr. Önder Koçyiğit
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.websitem.gazi.edu.tr/site/konder
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  konder@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Sayısal Yöntemleri kullanma becerisi
Mühendislik problemlerinin modellenmesi ve bu model ile sayısal yöntemler kullanarak uygun çözüm stratejileri geliştirilmesi
Analitik çözüm yöntemi bulunmayan diferansiyel denklemlerin sayısal yöntemler kullanılarak çözüme ulaştırma
Bilgisayar programlamasının mühendislik problemlerine uygulaması

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüzyüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu ders kapsamında uygulamalı matematik ve mühendislik uygulamaları ile ilgili konular anlatılmaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Giriş, Matematiksel Modelleme, Hata Analizi
2. Hafta  Denklem Köklerinin Belirlenmesi 1: Sınırlamalı Yöntemler; Grafik Yöntem,Bisection Yöntemi, False Position Yöntemi
3. Hafta  Denklem Köklerinin Belirlenmesi 2: Açık Yöntemler; Simple Fixed-Point Yöntemi, Newton Raphson Yöntemi, The Secant Yöntemi, Lineer olmayan denklem tak
4. Hafta  Lineer Denklem Takımları 1: Gauss Yoketme Yöntemi, Gauss-Seidel Yöntemi, Gauss-Jordan Yöntemi
5. Hafta  Lineer Denklem Takımları 2: L-U Ayrıştırması, Metris Tersi
6. Hafta  Eğri Uydurma 1: En Küçük Kareler Regrasyonu,Lineer Regrasyon, Polinom Regrasyonu,Çoklu Lineer Regrasyon, Lineer Olmayan Regrasyon
7. Hafta  Eğri Uydurma 2: İnterpolasyon; Newton Sonlu-Farklar İnterpolasyon Polinomları, Lagrange İnterpolasyon Polinomları
8. Hafta   1. ARA SINAV
9. Hafta  Sayısal İntegrasyon 1: Newton tabanlı İntegrasyon Formülleri; Yamok Kuralı, Simpson Kuralı
10. Hafta  Sayısal İntegrasyon 2: Çok Değişkenli İntegraller,Genelleştirilmiş İntegraller, Sayısal Türev: Yüksek Doğruluklu Türev Formülleri, Kısmi Türevler
11. Hafta  Adi Diferansiyel Denklemler 1: Euler Yöntemi, Geliştirilmiş Euler Yöntemi, Runge-Kutta Yöntemleri
12. Hafta  Adi Diferansiyel Denklemler 2: Denklem takımları, Sınırdeğer ve Özdeğer Problemleri
13. Hafta  Kısmi Diferansiyel Denklemler 1:Sonlu Farklar ve Eliptik Eşitlikler
14. Hafta  Kısmi Diferansiyel Denklemler 2:Sonlu Farklar ve Parabolik Eşitlikler
15. Hafta   2. ARA SINAV
16. Hafta   FİNAL SINAVI
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Ders Kitabı: Steven C. Chapra ve Canale R.P.2010 "Numerical Methods for Engineers",6. Baskı, McGraw-Hill.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
60
 Ödev
6
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
0
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
0
0
 Materyal tasarlama, uygulama
14
0
0
 Rapor hazırlama
14
1
14
 Sunu hazırlama
14
0
0
 Sunum
14
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
5
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
7
7
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
73
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.92
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
- Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri İnşaat Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.X
2
İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular,X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular,X
4
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar,X
5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,X
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır,X
8
- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler,
9
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır,
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,X
11
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir,X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir,