GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MUKAVEMET II/IM323
Dersin Adı: MUKAVEMET II
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 5 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof.Dr. Sinan ALTIN, Prof.Dr. Özgür ANIL, Prof. Dr. Kurtuluş SOYLUK, Doç.Dr. Bahadır ALYAVUZ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  websitem.gazi.edu.tr/saltin, websitem.gazi.edu.tr/oanil, websitem.gazi.edu.tr/ksoyluk,websitem.gazi.edu.tr/balyavuz
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  saltin@gazi.edu.tr, oanil@gazi.edu.tr, ksoyluk@gazi.edu.tr, balyavuz@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
kirişlerin eğik eğilmesi durumunda oluşacak gerilmelerin hesabını ve yapı elemanının tasarımını yapar.
kayma merkezini belirler ve çarpılarak eğilen yapı elemanında tasarım yapar.
dairesel çubuklarda burulma sonucu oluşacak gerilme, deformasyon, ve gerekli boyutları belirler.
çubuk sistemlerde birden fazla türde yükleme olması durumunda gerilmeleri belirler.
kirişlerde elastik eğrinin denklemini farklı yöntemler uygulayarak belirler.
elastik şekil değiştirme enerjini farklı yükleme durumları için hesaplar.
enerji yöntemlerini kullanarak kuvvet ve deplasman hesabı yapar.
eksenine paralel yüklü çubuklarda farklı mesnetlenme şartları altında statibite analizi yapar.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  IM226 Mukavemet I
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Simetrik olmayan eğilme
2. Hafta  Kayma merkezi
3. Hafta  Burulma
4. Hafta  Birleşik gerilme
5. Hafta  Kirişlerde deformasyon hesapları - çift integral yöntemi
6. Hafta  1.Ara Sınav
7. Hafta  Kirişlerde deformasyon hesapları - moment alan yöntemi
8. Hafta  Kirişlerde deformasyon hesapları - Mohr yöntemi
9. Hafta  Şekil değiştirme enerjisi, normal ve kesme gerilmeleri, farklı türdeki yüklemeler.
10. Hafta  2.Ara Sınav
11. Hafta  Virtüel iş, kafesler ve kirişler.
12. Hafta  Castigliano teoremi, kafesler ve kirişler.
13. Hafta  elastik stabiliteye giriş, kritik burkulma yükü, farklı mesnetlenme şartları.
14. Hafta  Kolonlarda eksenel ve ekseni dışında yüklme.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  “Mechanics of Materials”, F.P. Beer, E.R. Johnston, J. De Wolf, D. Mazurek, Mc Graw-Hill.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Uygulama, Video gösterimi, Fotoğraf ve Slayt
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
85
 Ödev
8
15
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
1
14
 Okuma Faaliyetleri
14
0
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
0
0
 Materyal tasarlama, uygulama
14
1
14
 Rapor hazırlama
14
1
14
 Sunu hazırlama
14
0
0
 Sunum
14
1
14
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
5
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
118
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.72
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
- Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri İnşaat Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.X
2
İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular,X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular,X
4
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar,X
5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,X
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır,X
8
- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler,X
9
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır,
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,X
11
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir,X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir,X