GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
YÜKSEK MATEMATİK II/MAT202
Dersin Adı: YÜKSEK MATEMATİK II
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 4 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr.Esra ERKUŞ-DUMAN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/eduman
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  eduman@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Diferensiyel denklemlerde pek çok açıdan öğrencilere görüş açısı kazandırılması
Laplace dönüşümünü kavrayabilme
Diferensiyel denklemleri Laplace dönüşümünü kullanarak çözebilme
Seri yöntemi ile diferensiyel denklemleri çözebilmek
Bazı fonksiyonların Fourier serilerini elde edebilme
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin ön koşul dersi MAT201 dersidir.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Matematik I,II
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Laplace dönüşümünün tanımı,lineerlik özelliği ve bazı fonksiyonların Laplace dönüşümü
2. Hafta  İlgili teoremler ve dönüşümün varlığı ve tekliği
3. Hafta  Türev ve integrallerin Laplace dönüşümü ve ters Laplace dönüşümü
4. Hafta  Laplace dönüşümü ile başlangıç değer problemlerinin çözümleri
5. Hafta  Adi türevli diferensiyel denklemlerin Laplace dönüşümü ile çözümleri
6. Hafta  Seri ÇÖzümleri:Kuvvet serisi yöntemi, teori ve işlemler
7. Hafta  Vize
8. Hafta  Tek, çift ve periyodik fonksiyonlar
9. Hafta  Fourier serisi ve tanımı
10. Hafta  Fourier serisinin yakınsaklığı ve toplamı
11. Hafta  2 pi peryotlu fonksiyonların Fourier serileri
12. Hafta  Tek fonksiyonların Fourier serileri
13. Hafta  Çift fonksiyonların Fourier serileri
14. Hafta  Genel aralıkta tanımlı fonksiyonların Fourier serileri
15. Hafta  Kısmi türevli denklemler, temel tanımlar, Fourier serisi kullanarak bu denklemlerin çözümlerinin bulunması
16. Hafta  Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1) Ersen Akyıldız, et all, Lectures on differential equations, Matematik Vakfı, Yayın No 1,2000. 2) W. E. Boyce and R. C. Prima, Elementary different
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
50
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
1
10
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
2
28
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
0
0
 Materyal tasarlama, uygulama
14
0
0
 Rapor hazırlama
14
0
0
 Sunu hazırlama
14
0
0
 Sunum
14
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
13
26
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
13
13
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
137
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.48
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
- Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri İnşaat Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.X
2
İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular,X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular,X
4
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar,
5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır,X
8
- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler,X
9
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır,
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,X
11
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir,X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir,X