GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
YAPI İŞLERİ ŞANTİYE TEKNİĞİ/IM231
Dersin Adı: YAPI İŞLERİ ŞANTİYE TEKNİĞİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 3 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr. Bengi AYKAÇ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/baykac
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  baykac@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Yapım işletmesi temel prensiplerinin ve prosedürlerinin kavraması.
Konu ile ilgili yönetmeliklerin kavranması
Bir yapının planlanmasından tamamlanmasına kadar geçen süredeki teknik ve pratik bilgilerin kavranması
Yapının maliyet analizi ve buna dair hesap yöntemlerinin kavranması
Bir yapının üretimi öncesindeki planlama aşamasının kavranması
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Dersin amaç ve kapsamının tanıtılması
2. Hafta  Yapı İşlerinde temel tanımlar
3. Hafta  Yapı bilgisi ve elemanlarına genel bakış
4. Hafta  Proje hazırlanması
5. Hafta  İhale hazırlığı, çeşitleri ve süreci
6. Hafta  Şantiye kuruluşu
7. Hafta  I.Arasınav
8. Hafta  İmalat hazırlığı ve süreci
9. Hafta  İmalat hazırlığı ve süreci
10. Hafta  Yapı imalatında metraj ve keşif işleri
11. Hafta  Yapı imalatında metraj ve keşif işleri
12. Hafta  Yapı üretim sürecinde kullanılan belgeler ve yapım süreci
13. Hafta  İnşaat üretim sürecinde planlama ve programlama
14. Hafta  II.Arasınav
15. Hafta  İnşaat üretim sürecinde planlama ve programlama
16. Hafta  İş makinaları
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Allen, E., ‘Fundamentals of Building Construction: Materials and Methods’, Wiley, New York, 1999. Olin, H.B and Lewis, W.H., ‘Construction: Principles,Materials and Methods, 7th Ed., John Wiley and Sons, NY , 1994. Simmons, L., ‘Construction: Principles,Materials and Methods, 8th Ed., John Wiley and Sons, NY , 2001 Özcan, K., ‘Yapı’ , Bilim Yayınları No:40, 8. Baskı, Ankara, 2000. Chudley, R., ‘Advanced Construction Technology’, 3rd Ed., Pearson Education Limited, Essex, england, 1999. Gözü, Ş.U., ‘İnşaat Metraj ve Keşif İşlemi’ 6. Baskı, Vega Yayınları, Ankara, 2001. Pancarcı, A. M.E. Öcal, ‘Yapı İşletmesi ve Maloluş Hesapları’, Birsen Yayınevi, 7. Baskı, İstanbul 2002. K.Sunguroğlu, ‘Yapı İşletmesi, Şantiye Tekniği, Maliyet Hesapları’, Bilim Yayınları, No:37, 1.Baskı, İstanbul 2002. Harris, f. And McCaffer, R., ‘Modern Construction Management’5th Ed., Blackwell publishing, Oxford UK,2001. Antil, J.M., Woodhead, R.W., ‘Critical Path methods in Construction Practice’ , Wiley,
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
70
 Ödev
1
15
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
15
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
14
0
0
 Rapor hazırlama
14
0
0
 Sunu hazırlama
14
0
0
 Sunum
14
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
2
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
1
1
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
- Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri İnşaat Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.X
2
İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular,X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular,X
4
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar,X
5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,X
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır,X
8
- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler,X
9
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır,X
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,X
11
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir,X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir,X