GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
YAPI İŞLERİ ŞANTİYE TEKNİĞİ/IM231
Dersin Adı: YAPI İŞLERİ ŞANTİYE TEKNİĞİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 3 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Bir yapının planlanmasından tamamlanmasına kadar geçen süredeki teknik ve pratik bilgiler hakkında bilgi sahibi olur.
Projede görev alan kişilerin sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olur,
Metraj - keşif, Planlama teknikleri (CPM, PERT) öğrenilir
İş makineleri hakkında bilgi sahibi olur.
Yapı elemanları hakkında detaylı bilgi sahibi olur,
İhale ve inşaat sözleşmeleri hakkında bilgi sahibi olur,
İş ve işçi sağlığı ile güvenliği hakkında bilinç kazanır,
Etik ve görev sorumluluğu hakkında bilinç kazanır.
-
-

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Yapı İşlerinde temel tanımlar, Projede görev alan kişiler
2. Hafta  Proje Hazırlık Aşaması ve süreci , Sözleşmeler
3. Hafta  İhale Hazırlığı ve Süreci,
4. Hafta  Şantiye Kuruluşu ve Hazırlığı ve İş makinaları
5. Hafta  Yapı üretim aşamaları ve İmalat hazırlıkları
6. Hafta  Yapı elemanlarının tanıtılması
7. Hafta  Yapı elemanlarının tanıtılması
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  İmalat Aşaması ve Bu süreçte Kullanılan Belgeler, İş Güvenliği
10. Hafta  Birim Fiyat analizleri
11. Hafta  Maliyet Tahminleri ve Hesaplamaları: Metraj, Keşif Bedellerinin hesaplanması,
12. Hafta  Maliyet Tahminleri ve Hesaplamaları: Proje çalışmaları, proje okuma
13. Hafta  Yapım ve Proje Planlaması: Planlama, proje planlaması, proje planı hazırlanması, Gantt Şeması, CPM yöntemi,
14. Hafta  Yapım ve Proje Planlaması: Proje süresinin hesaplanması, Kritik Yol Yöntemi (CPM, PERT), CPM hesaplamaları, uygulamalar, örnekler
15. Hafta  Ara Sınav / Yapım ve Proje Planlaması: Proje süresinin hesaplanması, Kritik Yol Yöntemi (CPM, PERT), CPM hesaplamaları, uygulamalar, örnekler
16. Hafta  -
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
40
 Ödev
1
15
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
2
5
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
0
0
 Materyal tasarlama, uygulama
14
0
0
 Rapor hazırlama
14
1
14
 Sunu hazırlama
14
0
0
 Sunum
14
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
2
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
1
1
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini çözmede kullanma becerisi.
2
Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
4
İnşaat Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analiz ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programlama dilini etkin biçimde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerinin veya İnşaat Mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenebilmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.X
7
Bireysel olarak çalışma becerisi.X
8
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin bir şekilde rapor yazma ve yazılı raporları anlama becerisi.X
9
Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde İngilizce dil bilgisi.
10
Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
12
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci.X
13
İnşaat Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.X
14
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi.X
15
Girişimcilik, yenilikçilik konularında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
16
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.X
17
Mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç. Dr. Bengi Aykaç , Öğr. Gör. Dr. Mehmet Çağatay BELGİN )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (websitem.gazi.edu.tr/site/baykac , websitem.gazi.edu.tr/site/cmbelgin)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (baykac@gazi.edu.tr , cmbelgin@gazi.edu.tr )