GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MUKAVEMET I/IM226
Dersin Adı: MUKAVEMET I
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 4 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Mukavemetin temel kabullerini bilir, ortalama normal ve kesme gerilmesi hesaplayabilir,
Güvenlik faktörü ve emniyet gerilmesi kavramları ile basit birleşimler için kesit boyutlandırması yapabilir,
Normal ve kesme birim şekil değiştirmesi hesaplayabilir,
Eksenel yüklü statikçe belirli veya belirsiz çubuklarda eksenel şekil değiştirmeleri ve hiperstatik bilinmeyenleri dış yükler ve sıcaklık değişimleri
Dairesel kesitli çubuklarda burulma nedeniyle oluşacak gerilme ve şekil değiştirmeleri hesaplayabilir,
Çubuk elemanlarda eğilme nedeniyle oluşacak gerilmeleri hesaplayabilir,
Çubuk elemanlarda enine doğrultuda kesme hesabı yapabilir,
Çok parçalı birleşimlerin hesaplarını yapabilir, kesme akımı ve merkezini hesaplayabilir,
Birleşik gerilme durumunda gerilme ve şekil değiştirme hesabı yapabilir.
-

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Mukavemettetemel prensip ve kabuller,gerilme kavramı, ortalama normal ve kesme gerilmeleri.
2. Hafta  Emniyet gerilmesi, güvenlik, boyutlandırma.
3. Hafta  Birim şekil değiştirme, eksenel şekil değiştirme, malzemelerin mekanik özellikleri.
4. Hafta  Eksenel yükleme: eksenel yüklü elastik çubuklarda şekil değiştirme hesapları.
5. Hafta  Süperpozisyon ilkesi, statikçe belirsiz eksenel yüklü çubuklar,eksenel yüklü çubuklar için kuvvet metodu.
6. Hafta  Sıcaklık değişimi, gerilme yığılması.
7. Hafta  Dairesel kesitli çubuk elemanlarda burulma gerilmeleri, burulma açısı ve Ara sınav-1
8. Hafta  Dairesel kesitli çubuk elemanlarda burulma gerilmeleri, burulma açısı.
9. Hafta  Statikçe belirsiz dairesel kesitli çubuklarda burulma,ince cidarlı kapalı kesitler.
10. Hafta  Basit eğilme, eğilme formülü
11. Hafta  Eğik eğilme, kompozit kirişler
12. Hafta  Ara sınav-2
13. Hafta  Çubuk elemanlarda kesme, çok parçalı elemanlarda birleşim hesapları,
14. Hafta  İnce cidarlı kirişlerde kesme akımı,kesme merkezi
15. Hafta  Birleşik gerilme, ince cidarlı basınçlı tanklarda gerilmeler
16. Hafta  -
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
40
 Ödev
7
15
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
7
5
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
0
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
15
30
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
15
15
 Diğer
7
5
35
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
150
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
6
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini çözmede kullanma becerisi.X
2
Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4
İnşaat Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analiz ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programlama dilini etkin biçimde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerinin veya İnşaat Mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenebilmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
7
Bireysel olarak çalışma becerisi.X
8
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin bir şekilde rapor yazma ve yazılı raporları anlama becerisi.X
9
Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde İngilizce dil bilgisi.X
10
Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
12
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
13
İnşaat Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
14
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi.
15
Girişimcilik, yenilikçilik konularında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
16
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.
17
Mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Sinan ALTIN , Prof. Dr. Tekin GÜLTOP , Prof. Dr. Kurtuluş SOYLUK , Prof. Dr. Özgür ANIL , Doç. Dr. Bahadır ALYAVUZ )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (websitem.gazi.edu.tr/site/saltin , websitem.gazi.edu.tr/site/tgultop , websitem.gazi.edu.tr/site/ksoyluk , websitem.gazi.edu.tr/site/oanil , websitem.gazi.edu.tr/site/balyavuz)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (saltin@gazi.edu.tr , tgultop@gazi.edu.tr , ksoyluk@gazi.edu.tr , oanil@gazi.edu.tr , balyavuz@gazi.edu.tr)