GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MUKAVEMET I/IM226
Dersin Adı: MUKAVEMET I
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 4 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Özgür ANIL, Doç. Dr. Bahadır ALYAVUZ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/oanil, http://websitem.gazi.edu.tr/balya
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  oanil@gazi.edu.tr, balyavuz@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Temel mühendislik kavramlarının anlaşılmasının sağlanması.
Yapısal eleman için davranış bilincinin verilmesi.
Analiz ve sentez yapabilme becerisinin kazandırılması.
İnşaat Mühendisliği problemlerini anlama ve çözebilme yeteneğinin kazanılması
Kesit tesiri, gerilme, birim deformasyon kavramlarının öğrenilmesi ile deney tasarımı hakkında genel bilgileri edinme
Verilen ödevler ile bilgisayar yazılımlarının kullanılması sağlanır.
Ders sırasında gösterilen depremler ve sıradışı yapılar ile ilgili videolar ile mühendislik etiği ve sürekli yaşam boyu eğitimin önemi vurgulanmaktadı


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  İM 223 Mekanik-1 (Statik)
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Mukavemette Temel Prensipler ve Kabuller
2. Hafta  Gerilme kavramı, Normal ve Kesme Gerilmeleri, Güvenlik, Boyutlandırma.
3. Hafta  Şekil Değiştirme, Eksenel Deformasyon
4. Hafta  Analiz için Genel Yöntem - Geometrik Uygunluk Şartları.
5. Hafta  Uygulama ve problem çözümü
6. Hafta  1. Arasınavı
7. Hafta  Düzlem Gerilme, Eğik Düzlem Gerilme Bileşenleri, Asal Gerilmeler
8. Hafta  Mohr Çemberi.
9. Hafta  Düzlem Birim Şekil Değiştirme, Eğik Düzlem Birim Şekil Değiştirme Bileşenleri, Asal Birim Şekil Değiştirmeler, Mohr Çemberi.
10. Hafta  Basit Eğilme
11. Hafta  Kompozit kesitlerde basit eğilme
12. Hafta  Uygulama ve problem çözümü
13. Hafta  2. Arasınavı
14. Hafta  Kesme Etkisindeki Elemanlar ve Gerilme Hesapları
15. Hafta  Final Sınavı
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1.R. C. Hibbeler , “Mechanics of Materials”, Prentice Hall. 2.Ferdinand P. Beer, E. Russell Johnston JR, “Mechanics of Materials
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Uygulama-Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Bu dersde staj yoktur.
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
70
 Ödev
7
20
 Uygulama
2
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
7
10
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
14
0
0
 Rapor hazırlama
14
1
14
 Sunu hazırlama
14
1
14
 Sunum
3
3
9
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
15
30
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
147
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.88
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
- Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri İnşaat Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.X
2
İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular,X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular,X
4
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar,X
5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,X
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır,X
8
- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler,X
9
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır,X
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,X
11
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir,X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir,X