GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MEKANİK II (DİNAMİK)/IM224E
Dersin Adı: MEKANİK II (DİNAMİK)
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 4 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Tekin GÜLTOP, Prof. Dr. Kurtuluş SOYLUK, Doç. Dr. Bahadır ALYAVUZ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  websitem.gazi.edu.tr/tgultop, websitem.gazi.edu.tr/ksoyluk, websitem.gazi.edu.tr/balyavuz
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  tgultop@gazi.edu.tr, ksoyluk@gazi.edu.tr, balyavuz@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Öğrenci; Maddesel nokta kinematiği ile ilgili problemleri analiz eder.
Göreli ve bağlı hareket için kinematik bileşenleri belirler.
Kinematik büyüklüklerin farklı koordinat sistemlerinde bileşenlerini tanımlar.
Hareket denklemini farklı koordinat sistemlerinde yazar ve kinetik problemlerini çözer.
Enerji yöntemleri ile parçacık kinetiği problemlerini çözer.
Momentum yöntemleri ile parçacık kinetiği problemlerini çözer.
Rijit cisimlerden oluşan sistemleri analiz eder ve her parça için kinematik büyüklükleri tanımlar.
Hareketli rijit cisimler için enerji yöntemleri ile rijid cisim kinetiği problemlerini çözer.
Hareketli rijit cisimler için momentum yöntemleri ile rijid cisim kinetiği problemlerini çözer.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  IM223E Mekanik I (Statik)
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Giriş: Ders hakkında bilgi, parçacık kinematiği, hareketin tanımı, düzgün doğrusal hareket, göreli ve bağlı hareket, grafik çözümler
2. Hafta  Eğrisel hareket: Karetezyen bileşenler, normal ve teğetsel bileşenler, silindirik ve polar koordinatlarda bileşenler
3. Hafta  Düzlem göreli hareket: koordinat sisteminin hareketi, düzlem göreli hareket
4. Hafta  Parçacık kinetiği: Newton hareket yasaları, kartezyen koordinat sisteminde hareket denklemi, polar koordinat bileşenleri
5. Hafta  Parçacık kinetiği: Sürtünme, parçacık sistemi için hareket denklemleri.
6. Hafta  Enerji yöntemleri: Bir kuvvetin yaptığı iş, iş ve enerji prensibi, parçacık sistemi için iş ve enerji prensibi, enerjinin korunumu.
7. Hafta  1. ARASINAV
8. Hafta  Momentum yöntemleri: Doğrusal momentum ve itki prensibi, parçacık sistemleri, açısal momentum, momentumun korunumu
9. Hafta  Momentum yöntemleri: Çarpışmalar
10. Hafta  Rijid cisim kinematiği: Düzlem hareket, ötelenme ve sabit bir eksen etrafında dönme. Mutlak ve göreli hareketde hız ve ivme analizi.
11. Hafta  Rijid cisim kinetiği: Kütle atalet momenti, hareket denklemleri.
12. Hafta  2. ARASINAV
13. Hafta  Rijid cisim kinetiği: Enerji yöntemleri
14. Hafta  Rijid cisim kinetiği: Momentum yöntemleri
15. Hafta  Titreşimler: Parçacık ve rijid cisimler için titreşim
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  FP Beer & ER Johnston, Vector Mechanics For Engineers, Dynamics R.C Hibbeler, Engineering Mechanics, Dynamics.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Uygulama, Video gösterimi, Fotoğraf ve Slayt
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
100
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
13
3
39
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
13
4
52
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
1
6
6
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
1
6
6
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
15
30
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
15
15
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
148
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.92
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
- Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri İnşaat Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.X
2
İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular,X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular,X
4
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar,
5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,X
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır,X
8
- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler,X
9
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır,
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,
11
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir,X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir,