GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
YAPI DİNAMİĞİ VE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ/IM486E
Dersin Adı: YAPI DİNAMİĞİ VE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof.Dr. Kurtuluş SOYLUK
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://w3.gazi.edu.tr/~ksoyluk/
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ksoyluk@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Yapı Dinamiğinin temel prensiplerinin ve deprem etkisinin yapı sistemleri üzerindeki etkisinin anlaşılması.
Yapı dinamiği ve deprem hareketinin inşaat mühendisliğindeki öneminin öğrenilmesi.
Yapı dinamiği ve deprem etkisini içeren inşaat mühendisliği problemlerinde analiz ve tasarım için temel metodların öğrenilmesi.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Yapı Dinamiğine Giriş. Yapı Sistemlerinin ve Elemanlarının Modellenmesi.
2. Hafta  Tek Serbestlik Dereceli Sistemler. Serbest titreşim.
3. Hafta  Harmonik Titreşim. Zamana Bağlı Değişim Gösteren Kuvvetlere için Belirlenen Yapısal Tepkiler.
4. Hafta  Lineer Sistemlerin Deprem Davranışı. Davranış Spektrumu Yöntemi.
5. Hafta  Genelleştirilmiş Tek Serbestlik Dereceli Sistemler.
6. Hafta  Çok Serbestlik Dereceli Sistemler. Çok Serbestlik Dereceli Sistemlerin Matematik Modellemesi.
7. Hafta  1. Arasınav
8. Hafta  Çok Serbestlik Dereceli Sistemlerin Serbest Titreşimi
9. Hafta  Doğal Titreşim Frekansları ve Modları
10. Hafta  Çok Serbestlik Dereceli Sistemlerin Zorlanmış Titreşimi.
11. Hafta  Lineer Sistemlerin Dinamik Analizi.
12. Hafta  Lineer Sistemlerin Deprem Analizi. Zaman Tanım Alanında Analiz.
13. Hafta  Davranış Spektrum Analizi. Modal Birleştirme Yöntemleri.
14. Hafta  2. Arasınav
15. Hafta  Temel sismoloji, Deprem karakteristikleri
16. Hafta  Depreme dayanıklı yapı tasarımında temel ilkeler.
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Chopra AK, Dynamics of Structures: Theory and Applications to Earthquake Engineering, Prentice Hall, Third Edition, New Jersey, 2007.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım,Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
90
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
2
10
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
14
0
0
 Rapor hazırlama
14
0
0
 Sunu hazırlama
14
0
0
 Sunum
14
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
10
20
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
15
15
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
119
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.76
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
- Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri İnşaat Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.X
2
İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular,X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular,X
4
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar,X
5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,X
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır,X
8
- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler,X
9
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır,X
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,X
11
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir,X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir,X