GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BETONARME SİSTEM TASARIMI (ÖD)/IM482
Dersin Adı: BETONARME SİSTEM TASARIMI (ÖD)
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Bengi AYKAÇ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/saykac
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  baykac@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bir yapının tasarım ilkelerinin kavranması
Konu ile ilgili yönetmeliklerin kavranması
Yapı analizinde elle çözüm yöntemlerinin kavranması
Proje çiziminde dikkat edilmesi gerekenlerin öğrenilmesi
Sistem tasarımında kullanılan yardımcı programların öğrenilmesi
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu bulunmaktadır.(IM384, IM481)
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Mimari projenin tanıtımı, Yapısal düzen seçimi, Yapısal düzenin mimarlık tasarımı içinde oluşturulması
2. Hafta  Betonarme döşemelerin ölü ve hareketli yüklere göre hesabı
3. Hafta  Betonarme kolonların ve perdelerin ön tasarımı, Bina ağırlığının hesabı,
4. Hafta  Binanın doğal peryodunun belirlenmesi ve Eşdeğer Deprem Yükü yöntemine göre binaya etkiyen deprem yükünün hesabı.
5. Hafta  Döşemelerden, kirişlere yük aktarımının anlatımı ve kirişlerin taşıdığı yüklerinin hesap edilmesi,
6. Hafta  Taşıyıcı sistemin bilgisayarla modellenmesi ve binanın çözümü sırasında kullanılacak yükleme kombinasyonlarının açılımının yapılması.
7. Hafta  SAP2000 programı kullanılarak binanın statik çözümünün yapılması
8. Hafta  Yapının seçilen akslarının, düşey yüklere göre CROSS veya BİRO kullanılarak ve yatay yüklere göre de MUTO metodu ile elle statik hesabı
9. Hafta  Perdelerin betonarme hesabı.
10. Hafta  Kirişlerin betonarme hesabı.
11. Hafta  Kolonların betonarme hesabı.
12. Hafta  Sürekli temellerin betonarme hesabı.
13. Hafta  Merdivenlerin betonarme hesabı.
14. Hafta  Proje çiziminde dikkat edilmesi gereken maddelerin anlatımı. Hesapların hazırlanış ve sunuş şeklinin örnek proje yardımıyla gösterimi.
15. Hafta  Proje kontrolleri
16. Hafta  Proje kontrolleri
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  ERSOY, Uğur, " Betonarme Temel İlkeler ve Taşıma Gücü Hesabı Cilt 1,2", Evrim Yayınevi,3. Basım, İstanbul, 1997. ATIMTAY, Ergin, "Çerçeveli ve Perdeli Betonarme Sistemlerin Tasarımı Cilt 1,2", Bizim Büro Basımevi, Ankara, 2000. TS 500, Betonarme Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları, Türk Standartları Enstitüsü, 1998. TS 498, Yapı Elemanlarım Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri, Türk Standartları Enstitüsü, 1997. ISO 9194, Bases For Design of Structures - Actions Due To The Self-Weight Of Structures, Non-structural Elements And Stored Materials - Density, International Organization for Standardization, 1987. Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 1998. SAP2000, Computers and Structures, Berkeley, CA.,USA.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Uygulama- proje ödevi
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
6
60
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
10
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
70
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
30
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
0
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
14
2
28
 Rapor hazırlama
14
0
0
 Sunu hazırlama
14
0
0
 Sunum
14
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
6
4
24
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
4
4
 Diğer
1
20
20
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
132
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.28
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
- Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri İnşaat Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.X
2
İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular,X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular,X
4
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar,X
5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,X
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır,X
8
- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler,X
9
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır,X
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,X
11
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir,X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir,X