GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BETONARME SİSTEM TASARIMI (ÖD)/IM482
Dersin Adı: BETONARME SİSTEM TASARIMI (ÖD)
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 8 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Bir yapının tasarım ilkelerinin kavranması
Yapısal düzensizlikler hakkında bilgi sahibi olunması
Konu ile ilgili yönetmeliklerin kavranması
Proje çiziminde dikkat edilmesi gerekenlerin öğrenilmesi
Sistem tasarımında kullanılan yardımcı programların öğrenilmesi
-
-
-
-
-

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Yapısal düzensizlikler ve bunların yönetmeliklerdeki yeri
2. Hafta  Mimari projenin tanıtımı, Taşıyıcı sistem seçimi, Taşıyıcı Sistemin mimarlık tasarımı içinde oluşturulması.
3. Hafta  I.Ara sınav
4. Hafta  Kirişlerin, kolonların ve perde boyutlarının ön tasarımı. Bina ağırlığının hesabı
5. Hafta  Betonarme döşemelerin ölü ve hareketli yüklere göre hesabı, projelendirilmesi
6. Hafta  Döşemelerden, kirişlere yük aktarımı ve kirişlerin taşıdığı yüklerinin hesap edilmesi
7. Hafta  Binanın periyodunun belirlenmesi ve Eşdeğer Deprem Yükü yöntemine göre binaya etkiyen deprem yükünün hesabı.
8. Hafta  II.Ara sınav, Binanın periyodunun belirlenmesi ve Eşdeğer Deprem Yükü yöntemine göre binaya etkiyen deprem yükünün hesabı.
9. Hafta  Taşıyıcı sistemin bilgisayarla modellenmesi ve binanın çözümü sırasında kullanılacak yükleme kombinasyonlarının açılımının yapılması. SAP2000 programı
10. Hafta  Kirişlerin betonarme hesabı ve projelendirilmesi
11. Hafta  Kolonların betonarme hesabı ve projelendirilmesi
12. Hafta  Perdelerin betonarme hesabı ve projelendirilmesi
13. Hafta  Perdelerin betonarme hesabı ve projelendirilmesi
14. Hafta  Sürekli temellerin betonarme hesabı ve projelendirilmesi
15. Hafta  Merdivenlerin betonarme hesabı ve projelendirilmesi
16. Hafta  -
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
3
60
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
10
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
70
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
30
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
0
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
14
2
28
 Rapor hazırlama
14
0
0
 Sunu hazırlama
14
0
0
 Sunum
14
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
3
4
12
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
4
4
 Diğer
1
32
32
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
132
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.28
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini çözmede kullanma becerisi.X
2
Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
4
İnşaat Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analiz ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programlama dilini etkin biçimde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerinin veya İnşaat Mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenebilmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.X
7
Bireysel olarak çalışma becerisi.X
8
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin bir şekilde rapor yazma ve yazılı raporları anlama becerisi.X
9
Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde İngilizce dil bilgisi.X
10
Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
12
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci.X
13
İnşaat Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.X
14
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi.
15
Girişimcilik, yenilikçilik konularında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.X
16
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.X
17
Mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç. Dr. Bengi AYKAÇ)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (websitem.gazi.edu.tr/site/saykac)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (baykac@gazi.edu.tr)