GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN İSTATİSTİK/IM225E
Dersin Adı: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN İSTATİSTİK
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 3 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Can E. Balas, Doç. Dr. S. Oğuzhan Akbaş
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/cbalas, http://websitem.gazi.edu.tr/site/soakbas
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  cbalas@gazi.edu.tr, soakbas@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Matematik, Fen ve Mühendislik Bilgilerini Uygulama Becerisi
Bir sistem tasarlama becerisi
Multi-disipliner çalışma fonksiyonu kazanma
Mühendislik problemlerini tasarlama, formüle etme ve çözme becerisi
Profesyonel ve etik sorumluluk bilincinin kavranması
Türkçe ve İngilizce dillerinde sözlü iletişim ve yazma kabiliyeti becerisi
Toplumsal ve Global açıdan mühendislik problemlerinin etkilerinin anlaşılması
Yaşam boyu öğrenme farkındalığına sahip olmak
Çağdaş konular hakkında farkındalık
Mühendislik işlemleri için modern teknik, beceri ve yardımcı programların kullanılışı
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  İstatistiğin inşaat mühendisliği için önemi
2. Hafta  Olasılık teorisi, Bayes Teorisi
3. Hafta  Olasılık teorisi
4. Hafta  Frekans Analizi ve İstatistik Parametrelerin Tahmini
5. Hafta  Frekans Analizi ve İstatistik Parametrelerin Tahmini
6. Hafta  Olasılık Dağılımları
7. Hafta  I. Vize
8. Hafta  Olasılık Dağılım Fonksiyonları
9. Hafta  Sürekli Olasılık Dağılım Modellerinin Belirlenmesi
10. Hafta  Kesikli Olasılık Dağılım Modellerinin Belirlenmesi
11. Hafta  Regresyon ve Korelasyon Analizi
12. Hafta  Regresyon ve Korelasyon Analizi
13. Hafta  II. Vize
14. Hafta  Risk, Yinelenme Dönemi Kavramı, Yapısal Güvenirlik Analizi
15. Hafta  Anova Tabloları
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Statistics, Probability and Reliability for Civil and Environmental Engineers, Nathabandu T. Kottegoda, Renzo Rosso, McGraw hill International Editions, 1998 A. H. S. Tang and W. H. Tang, 1975, Probability Concepts in Engineering Planning and Design, Vol:1, John Wiley and Sons, USA. D. C. Montgomery and G.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Uygulama Dersleri
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
60
 Ödev
2
15
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
15
 Pratik
0
0
 Quiz
4
10
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
0
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
0
0
 Materyal tasarlama, uygulama
14
0
0
 Rapor hazırlama
14
1
14
 Sunu hazırlama
14
0
0
 Sunum
14
1
14
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
10
20
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
100
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
- Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri İnşaat Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.X
2
İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular,X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular,X
4
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar,X
5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,X
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır,X
8
- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler,X
9
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır,X
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,X
11
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir,X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir,X