GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
YAPI STATİĞİ II/IM384
Dersin Adı: YAPI STATİĞİ II
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 6 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Hiperstatik sistemlerin çözüm yöntemleri ve hiperstatiklik derecesinin belirlenebilmesi.
Hiperstatik sistemleri dış yük, sıcaklık değişimi ve mesnet çökmesi gibi dış etkiler altında kuvvet ve deplasman yöntemleriyle çözümleyebilme.
-
-
-
-
-
-
-
-

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Hiperstatik Sistemler: Hiperstatik Sistem Kullanılmasının Avantajları ve Dezavantajları, Hiperstatik Sitemlerin Sınıflandırılması, Hiperstatiklik Dere
2. Hafta  Kuvvet Yöntemi, Kuvvet Yönteminin Uygulama Adımları, İzostatik Esas Sistem Seçiminde Dikkat Edilecek Noktalar
3. Hafta  Sıcaklık Değişmesi Durumunda Kuvvet Yöntemi ile Hiperstatik Sistemlerin Hesabı, Mesnet Çökmeleri Durumunda Kuvvet Yöntemi ile Hiperstatik Sistemlerin
4. Hafta  Hiperstatik Sistemlerde Yerdeğiştirmelerin Hesabı: Virtüel İş Teoremi, Kısaltma Teoremi
5. Hafta  Dolu Gövdeli Sürekli Kirişlerin Kuvvet Yöntemi ile Hesabında Üç Moment Denklemleri, Özel Mesnet Koşulları için Üç Moment Denklemlerinin Uygulanması
6. Hafta  Simetrik Sistemlerde Üç Moment Denklemlerinin Uygulanması, Düğüm Noktaları Sabit Sistemlerde Üç Moment Denklemlerinin Uygulanması, Sıcaklık Değişme
7. Hafta  Arasınav
8. Hafta  Deplasman Yöntemleri: Yardımcı Bilgiler ve Tanımlar
9. Hafta  Düğüm Noktaları Sabit Sistemler: Düğüm Noktaları Sabit Sistemlerin Moment Dağıtma (Cross) Yöntemi ile Hesabı
10. Hafta  Düğüm Noktaları Sabit Sistemlerin Açı Yöntemi ile Hesabı, Özel Mesnet Koşulları için Açı Yönteminin Uygulanması
11. Hafta  Düğüm Noktaları Hareketli Sistemler: Yardımcı Bilgiler ve Tanımlar, Düğüm Noktaları Hareketli Sistemlerin Moment Dağıtma (Cross) Yöntemi ile Hesabı
12. Hafta  Düğüm Noktaları Hareketli Sistemlerin Moment Dağıtma (Cross) Yöntemi ile Hesabı, Düğüm Noktaları Hareketli Sistemlerin Açı Yöntemi ile Hesabı
13. Hafta  Arasınav / Düğüm Noktaları Hareketli Sistemlerin Açı Yöntemi ile Hesabı
14. Hafta  Düğüm Noktaları Hareketli Sistemlerin Açı Yöntemi ile Hesabı
15. Hafta  Tesir çizgileri ve elverişsiz yüklemeler
16. Hafta  -
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
60
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
0
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
14
0
0
 Rapor hazırlama
7
2
14
 Sunu hazırlama
14
0
0
 Sunum
14
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
15
30
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
15
15
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
129
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.16
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini çözmede kullanma becerisi.X
2
Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
4
İnşaat Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analiz ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programlama dilini etkin biçimde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerinin veya İnşaat Mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenebilmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.X
7
Bireysel olarak çalışma becerisi.X
8
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin bir şekilde rapor yazma ve yazılı raporları anlama becerisi.X
9
Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde İngilizce dil bilgisi.X
10
Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
12
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci.X
13
İnşaat Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.X
14
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi.X
15
Girişimcilik, yenilikçilik konularında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.X
16
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.X
17
Mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Sinan ALTIN , Prof. Dr. Kurtuluş SOYLUK , Prof. Dr. Sabahattin AYKAÇ)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (websitem.gazi.edu.tr/site/saltin , websitem.gazi.edu.tr/site/ksoyluk , websitem.gazi.edu.tr/site/saykac)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (saltin@gazi.edu.tr , ksoyluk@gazi.edu.tr , saykac@gazi.edu.tr)