GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
YAPI STATİĞİ II/IM384
Dersin Adı: YAPI STATİĞİ II
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Sinan ALTIN, Doç. Dr. Sabahattin AYKAÇ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/saltin,http://websitem.gazi.edu.tr/site/saykac
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  saltin@gazi.edu.tr , saykac@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Hiperstatik sistemlerin çözüm yöntemleri ve serbestlik derecelerini belirleyebilme
Hiperstatik sistemlerin kesit tesirlerini ve deformasyonları kuvvet yöntemi ile hesaplayabilme
Hiperstatik sistemlerin kesit tesirlerini ve deformasyonları açı metodu yöntemi ile hesaplayabilme
Düğüm noktaları sabit çerçeve türü hiperstatik sistemlerin kesit tesirlerini cross yöntemi ile hesaplayabilme
Düğüm noktaları hareketli çerçeve türü hiperstatik sistemlerin kesit tesirlerini cross yöntemi ile hesaplayabilme
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu bulunmaktadır.(IM383)
 -- ÖNERİLEN DERSLER
   Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Giriş : Genel kabuller, hiperstatik sistemlere giriş, hiperstatiklik derecesinin belirlenmesi, hiperstatik sistem kullanılmasının avanta
2. Hafta  Üç Moment Denklemi: Mesnet çökmesi, eşit ve farklı sıcaklık değişimi, simetrik ve antimetrik yükleme durumunda sürekli kirişlerin 3 moment denklemi y
3. Hafta  Kuvvet Yöntemi: Yöntemin uygulama adımları, geometrik uygunluk şartı denklemleri, sıcaklık farkı, mesnet hareketleri ve elastik mesnetli sis
4. Hafta  1. ARA SINAVI
5. Hafta  Deplasman (Açı) Yöntemi : Yöntemin tanıtılması ve işaret kabulü, ankastrelik momentlerinin hesaplanması, farklı sıcaklık etkisi, çubuk uç kuvvetleri i
6. Hafta  Deplasman (Açı) Yöntemi : Yöntemin tanıtılması ve işaret kabulü, ankastrelik momentlerinin hesaplanması, farklı sıcaklık etkisi, çubuk uç kuvvetleri i
7. Hafta  Deplasman (Açı) Yöntemi : Yöntemin tanıtılması ve işaret kabulü, ankastrelik momentlerinin hesaplanması, farklı sıcaklık etkisi, çubuk uç kuvvetleri i
8. Hafta  Moment Dağıtma (Cross) Yöntemi: Yöntemin tanıtılması, işaret kabulü, sürekli kirişlerin moment dağıtma yöntemi ile analizi, mesnet çökmesi, sıcaklık d
9. Hafta  Moment Dağıtma (Cross) Yöntemi: Yöntemin tanıtılması, işaret kabulü, sürekli kirişlerin moment dağıtma yöntemi ile analizi, mesnet çökmesi, sıcaklık d
10. Hafta  Moment Dağıtma (Cross) Yöntemi: Yöntemin tanıtılması, işaret kabulü, sürekli kirişlerin moment dağıtma yöntemi ile analizi, mesnet çökmesi, sıcaklık d
11. Hafta  2. ARA SINAVI
12. Hafta  Tesir Çizgileri: Giriş, izostatik sistemlerin tesir çizgileri
13. Hafta  Müller-Breslau teoremleri
14. Hafta  Hiperstatik kiriş ve çerçevelerin tesir çizgileri
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  R.C.Hibbeler, Structural Analysis, Prentice Hall International. H.H. West , Fundamentals of Structural Analysis, John Wiley & Sons, Inc.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -----
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
100
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
1
14
 Okuma Faaliyetleri
14
0
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
0
0
 Materyal tasarlama, uygulama
14
0
0
 Rapor hazırlama
14
1
14
 Sunu hazırlama
14
0
0
 Sunum
14
1
14
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
15
30
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
124
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.96
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
- Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri İnşaat Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.X
2
İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular,X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular,X
4
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar,X
5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,X
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır,X
8
- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler,X
9
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır,X
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,X
11
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir,X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir,X