GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
YAPI STATİĞİ I/IM383
Dersin Adı: YAPI STATİĞİ I
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 5 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Sabahattin AYKAÇ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/saykac
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  saykac@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Yapı sistemlerinin sınıflandırılması, denge denklemleri, yük tipleri, izostatik sistemleri belirleyebilmek
İzostatik yapı sistemlerinden kafes sistemlerin hesap esaslarını öğrenmek
İzostatik yapı sistemlerinden çerçevelerin statik çözümünü yapabilme yeteneği kazanmak
İzostatik yapı sistemlerinin hesabı ve kesit zoru diyagramlarının çizimini öğrenmek
İzostatik sistemlerde yerdeğiştirme ve şekil değiştirmelerin hesabını yapabilmek
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Statikce belirli yapıların analizi, statikce belirli yapılar
2. Hafta  Basit kafes sistemler, kafes sitemlerin analizi
3. Hafta  Statikce belirli kirişlerin analizi, eğilme momenti ile kesme kuvveti arasındaki bağıntı
4. Hafta  İki boyutlu rijit düğümlü statikce belirli çerçeve örnekleri
5. Hafta  Gerber sistemler
6. Hafta  I. Ara Sınav
7. Hafta  Üç mafsallı çerçeve ve kemerler
8. Hafta  Üç mafsallı çerçeve ve kemerler
9. Hafta  Statikce belirli sistemlerde tesir çizgileri
10. Hafta  Statikce belirli sistemlerde tesir çizgileri
11. Hafta  Yer değiştirmeler ve şekil değiştirmeler
12. Hafta  Virtüel iş ve enerji prensipleri
13. Hafta  II. Ara Sınav
14. Hafta  Virtüel iş ve enerji prensipleri
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Çakıroğlu, A., Çetmeli, E. “Yapı Statiği ”, Cilt I, Dokuzuncu Baskı, Beta Basım A.Ş., Cağaloğlu- İstanbul, 1995, 301 sayfa. Ghali, A., Neville, A. M. “ Structural Analysis” Third Edition, Chapman and Hall, London, New York, 1989, 870 pages. Coates, R. C., Cotie, M.G., Kong, F. K., “Structural Analysis”, Third Edition, Chapman and Hall, Ltd. London, 1990, 605 pages.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
100
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
1
14
 Okuma Faaliyetleri
14
0
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
0
0
 Materyal tasarlama, uygulama
14
0
0
 Rapor hazırlama
14
1
14
 Sunu hazırlama
14
0
0
 Sunum
14
1
14
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
10
20
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
15
15
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
119
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.76
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
- Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri İnşaat Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.X
2
İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular,X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular,X
4
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar,X
5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,X
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır,X
8
- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler,X
9
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır,X
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,X
11
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir,X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir,X