GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ÖLÇME BİLGİSİ/IM254
Dersin Adı: ÖLÇME BİLGİSİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 4 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kürşat ÇUBUK
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/ckursat
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ckursat@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Ölçüler ve hatalar hakkında bilgi sahibi olma ve arazide kullanma yeteneği sağlamayı kazandırma.
Alan ölçüsü yapabilme yeteneği kazandırma.
Açı ölçüsü yapabilme yeteneği kazandırma.
Nokta tayini ve koordinat sistemleriyle çalışabilme yeteneği kazandırma.
Poligon hesapları yapabilme yeteneği kazandırma.
Teodolit, nivo gibi aletleri kullanma beceri geliştimeyi sağlama.
Saha uygulamaları hakkında pratik kazandırma.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüz yüze eğitim ve saha uygulamaları şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu veya eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Ölçme Bilgisi dersine giriş; Ölçme Bilgisi hakkında bilgiler; Ölçü birimleri; Ölçüm yöntemleri hakkında kısa bilgi.
2. Hafta  Ölçü, Hatalar ve Hata Çeşitleri,Hata Hesapları
3. Hafta  Basit yatay ölçüler; Nokta ve doğruların işaretlenmesi; Uzunluk ölçüsü; Dik açıların aplikasyonu; Uzunluk ölçüsünde engelli şekiller.
4. Hafta  Alan ölçüsü; Arazi ölçülerinden alan hesabı; Koordinatlardan alan hesabı.
5. Hafta  Teodolit ve açı ölçüsü; Teodolitte alt ve üst yapı; Teodolitte hata kaynakları ve giderilmesi; Yatay açı ölçüsü; hata kaynakları.
6. Hafta  Nokta tayini; Koordinat sistemleri; Nirengi şebekeleri, istikşaf ve inşaatı; Nirengi açı ölçüsü; Baz; Semt; Nirengi hesapları.
7. Hafta  Küçük nokta tayini; Yan nokta hesaplamaları.
8. Hafta  Birinci Vize
9. Hafta  Açık Poligon hesapları.
10. Hafta  Kapalı poligon hesapları.
11. Hafta  Bağlı poligon hesapları.
12. Hafta  Poligonlar; Poligon hesapları; Poligonlarda hatalar. (Genel tekrar)
13. Hafta  Yükseklik ölçüsü; Nivolar; Nivonun eksenleri; Nivelman ve işlemleri; Hata kaynakları.
14. Hafta  İkinci Vize
15. Hafta  Nivo ile arazi uygulamaları.
16. Hafta  Nivo ile arazi uygulamaları.
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Önerilen Kaynak 1: Ölçme Bilgisi Cilt 1-2 - Celal Songu, Birsen Yayınevi Önerilen kaynak 2: Ölçme Bilgisi - Prof. Dr. Erdoğan Özbenli, Prof. Dr. Türkay Tüdeş, KTÜ Basımevi, 2001.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  -
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
60
 Ödev
3
10
 Uygulama
1
10
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
3
20
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
13
3
39
 Haftalık uygulamalı ders saati
13
1
13
 Okuma Faaliyetleri
13
0
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
13
0
0
 Materyal tasarlama, uygulama
13
0
0
 Rapor hazırlama
13
1
13
 Sunu hazırlama
13
0
0
 Sunum
13
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
7
14
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
7
7
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
86
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.44
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
- Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri İnşaat Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.X
2
İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular,X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular,X
4
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar,X
5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,X
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır,X
8
- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler,X
9
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır,X
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,X
11
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir,X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir,X