GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ÖLÇME BİLGİSİ/IM254
Dersin Adı: ÖLÇME BİLGİSİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 4 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Ölçüler ve hatalar hakkında bilgi sahibi olma ve arazide kullanma yeteneği sağlamayı kazandırma.
Alan ölçüsü yapabilme yeteneği kazandırma.
Açı ölçüsü yapabilme yeteneği kazandırma.
Nokta tayini ve koordinat sistemleriyle çalışabilme yeteneği kazandırma.
Poligon hesapları yapabilme yeteneği kazandırma.
Teodolit, nivo gibi aletleri kullanma beceri geliştimeyi sağlama.
Saha uygulamaları hakkında pratik kazandırma.
-
-
-

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüz yüze eğitim ve saha uygulamaları şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Ölçme Bilgisi dersine giriş; ölçme bilgisi hakkında bilgiler, ölçü birimleri, ölçüm yöntemleri hakkında kısa bilgi
2. Hafta  Ölçü, hatalar ve hata çeşitleri, hata hesapları,
3. Hafta  Basit yatay ölçüler, nokta ve doğruların işaretlenmesi, uzunluk ölçüsü, dik açıların aplikasyonu, uzunluk ölçüsünde engelli şekiller
4. Hafta  Alan ölçüsü, arazi ölçülerinden alan hesabı, koordinatlardan alan hesabı
5. Hafta  Teodolit ve açı ölçüsü, teodolitte alt ve üst yapı, teodolitte hata kaynakları ve giderilmesi, yatay açı ölçüsü, hata kaynakları
6. Hafta  Nokta tayini, koordinat sistemleri, nirengi şebekeleri, istikşaf ve inşaatı, nirengi açı ölçüsü, baz, semt, nirengi hesapları
7. Hafta  Küçük nokta tayini, yan nokta hesaplamaları
8. Hafta  Arasınav
9. Hafta  Açık poligon hesapları
10. Hafta  Kapalı poligon hesapları
11. Hafta  Bağlı poligon hesapları
12. Hafta  Poligonlar, poligon hesapları, poligon hatalar (genel tekrar)
13. Hafta  Yükseklik ölçüsü, nivolar, nivonun eksenleri, nivelman ve işlemleri, hata kaynakları
14. Hafta  Arasınav / Nivo ile arazi uygulamaları
15. Hafta  Nivo ile arazi uygulamaları
16. Hafta  -
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
40
 Ödev
3
5
 Uygulama
1
5
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
3
10
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
1
14
 Okuma Faaliyetleri
14
0
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
0
0
 Materyal tasarlama, uygulama
14
0
0
 Rapor hazırlama
14
1
14
 Sunu hazırlama
14
0
0
 Sunum
14
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
6
12
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
7
7
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini çözmede kullanma becerisi.X
2
Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
4
İnşaat Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analiz ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programlama dilini etkin biçimde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerinin veya İnşaat Mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenebilmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.X
7
Bireysel olarak çalışma becerisi.X
8
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin bir şekilde rapor yazma ve yazılı raporları anlama becerisi.X
9
Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde İngilizce dil bilgisi.X
10
Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
12
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci.X
13
İnşaat Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.X
14
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi.X
15
Girişimcilik, yenilikçilik konularında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.X
16
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.X
17
Mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Dr. Öğr. Üye. Mustafa Kürşat Çubuk , Öğr. Gör. Dr. Çağatay M. BELGİN)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (websitem.gazi.edu.tr/site/ckursat , websitem.gazi.edu.tr/site/cmbelgin)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (ckursat@gazi.edu.tr , cmbelgin@gazi.edu.tr)