GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MEKANİK I (STATİK)/IM223E
Dersin Adı: MEKANİK I (STATİK)
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 3 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Tekin GÜLTOP, Prof. Dr. Kurtuluş SOYLUK, Yrd. Doç. Dr. Bahadır ALYAVUZ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  websitem.gazi.edu.tr/tgultop, websitem.gazi.edu.tr/ksoyluk, websitem.gazi.edu.tr/balyavuz
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  tgultop@gazi.edu.tr, ksoyluk@gazi.edu.tr, balyavuz@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Vektörleri kullanarak maddesel bir noktanın veya rijid bir cisimin dengesini ifade eder
Mekanik problemlerinin çözümünde serbest cisim diyagramını kullanır
Sisteme uygulanan kuvvetlere eşdeğer bir kuvvet sistemi oluşturur
Statikçe belirli ve belirsiz sistemleri ayırt eder, statikçe belirli sistemler için mesnet reaksiyonu hesaplar
Kafes sistemlerin çözümünde, düğüm noktaları ve kesme yöntemlerini uygulayarak çubuk iç kuvveti hesaplar
İzostatik çerçeveler için iç kuvvet hesaplar
Kiriş türlerini tanımlar ve iç kuvvet diyagramlarını oluşturur
Yayılı yükler için geometrik merkez ve ağırlık merkezi hesaplar
Alan ve kütle atalet momentini tanımlar, farklı geometriler için hesaplar ve paralel eksen teoremini kullanır
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  GİRİŞ: Newton mekaniğinin türleri ve mühendislikteki uygulamaları, boyutlar ve birimler
2. Hafta  KUVVET VEKTÖRLERİ: Tanımlar, vektör işlemleri, kartezyen vektörler, bileşenler ve bileşke, kesişen ve düzlemsel kuvvetler
3. Hafta  PARÇACIK DENGESİ: Newton yasaları, parçacık dengesi, noktada kesişen kuvvetler için serbest cisim diyagramları, düzlemsel kuvvet içeren problemler, üç
4. Hafta  KUVVET SİSTEMLERİ: Moment kavramı, vektör çarpımı, Varignon teoremi, nokta çarpımı, üçlü skaler çarpım, eş değer kuvvet sistemleri ve kuvvet sistemin
5. Hafta  RİJİD CİSİMLERİN DENGESİ: İç ve dış kuvvetler, mesnet tipleri, serbest cisim diyagramları, düzlem problemlerde denge
6. Hafta  RİJİD CİSİMLERİN DENGESİ: İkili ve üçlü kuvvet sistemleri, üç boyutlu problemler, statikçe belirli ve belirsiz cisimler
7. Hafta  1. ARASINAV
8. Hafta  YAPISAL ANALİZ: Basit kafes sistemler, düğüm noktaları yöntemi, sıfır kuvvet çubukları, kesme yöntemi, uzay kafes sistemler
9. Hafta  YAPISAL ANALİZ: Çerçeveler, elemanların ayrıştırılması, iç kuvvetlerin tanımı ve hesaplanması SÜRTÜNME.
10. Hafta  İÇ KUVVETLER: Normal kuvvet, kesme kuvveti ve moment tesirleri, kiriş türleri, Gerber kirişi, iç kuvvetlerin hesaplanması
11. Hafta  İÇ KUVVETLER: Eksenel kuvvet, kesme kuvveti, eğilme momenti eşitliklerinin elde edilmesi ve diyagramlarının çizilmesi, yayılı yük, kesme ve moment ara
12. Hafta  2. ARASINAV
13. Hafta  YAYILI YÜKLER: Ağırlık ve kütle merkezlerinin hesabı, bileşik alanlar ve cisimler, yayılı yükler, hacimlerin ağırlık merkezleri
14. Hafta  ATALET MOMENTLERİ: Alan ve kütle atalet momentleri, paralel eksen teoremi
15. Hafta  ATALET MOMENTLERİ: Atalet momenti için Mohr çemberi
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  R.C. Hibbeler, “Engineering Mechanics, Statics” (in SI Units), Prentice Hall. F.P. Beer ve E.R. Johnston, “Vector Mechanics For Engineers, Statics”, Mc Graw Hill.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Uygulama, Video gösterimi, Fotoğraf ve Slayt
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
90
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
5
10
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
13
3
39
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
13
4
52
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
1
6
6
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
1
6
6
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
15
30
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
15
15
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
148
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.92
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
- Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri İnşaat Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.X
2
İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular,X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular,X
4
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar,
5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,X
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır,X
8
- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler,X
9
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır,
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,
11
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir,X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir,