GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
NUMERICAL ANALYSIS/CE343
Dersin Adı: NUMERICAL ANALYSIS
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 5 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Sayısal Yöntemleri kullanma becerisi
Mühendislik problemlerinin modellenmesi ve bu model ile sayısal yöntemler kullanarak uygun çözüm stratejileri geliştirilmesi
Analitik çözüm yöntemi bulunmayan diferansiyel denklemlerin sayısal yöntemler kullanılarak çözüme ulaştırma
Bilgisayar programlamasının mühendislik problemlerine uygulaması
-
-
-
-
-
-

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Giriş, Matematiksel Modelleme, Hata Analizi
2. Hafta  Denklem Köklerinin Belirlenmesi 1: Sınırlamalı Yöntemler; Grafik Yöntem, İkiye Bölme Yöntemi, RegulaFalsi (Yer değiştirme) Yöntemi
3. Hafta  Denklem Köklerinin Belirlenmesi 2: Açık Yöntemler; Basit İterasyon Yöntemi, Newton-Raphson Yöntemi, Kiriş (Secant) Yöntemi, Lineer olmayan denklem tak
4. Hafta  Lineer Denklem Takımları 1: Gauss Yok-etme Yöntemi, Gauss-Seidel Yöntemi, Gauss-Jordan Yöntemi
5. Hafta  Lineer Denklem Takımları 2: L-U Ayrıştırması, Matris Tersi
6. Hafta  Eğri Uydurma 1: En Küçük Kareler Regrasyonu,Lineer Regrasyon, PolinomRegrasyonu,Çoklu Lineer Regrasyon, Lineer Olmayan Regrasyon
7. Hafta  Eğri Uydurma2: İnterpolasyon; Newton Sonlu-Farklar İnterpolasyon Polinomları, Lagrange İnterpolasyon Polinomları
8. Hafta  Eğri Uydurma2: İnterpolasyon; Newton Sonlu-Farklar İnterpolasyon Polinomları, Lagrange İnterpolasyon Polinomları ve ARA SINAV I
9. Hafta  Sayısal İntegrasyon 1: Newton tabanlı İntegrasyon Formülleri; Yamuk Kuralı, Simpson Kurallları
10. Hafta  Sayısal İntegrasyon 2: Çok Değişkenli İntegraller,Genelleştirilmiş İntegraller, Sayısal Türev: Yüksek Doğruluklu Türev Formülleri, Kısmi Türevler
11. Hafta  Adi Diferansiyel Denklemler-1: Euler Yöntemi, Heun Yöntemi, Runge-Kutta Yöntemleri
12. Hafta  Adi Diferansiyel Denklemler-2: Denklem takımları, Sınırdeğer ve Özdeğer Problemleri
13. Hafta  Kısmi Diferansiyel Denklemler 1:Sonlu Farklar ve Eliptik Eşitlikler
14. Hafta  Kısmi Diferansiyel Denklemler 2:Sonlu Farklar ve Parabolik Eşitlikler
15. Hafta  ARA SINAV II
16. Hafta  -
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
50
 Ödev
6
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
0
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
0
0
 Materyal tasarlama, uygulama
14
0
0
 Rapor hazırlama
14
1
14
 Sunu hazırlama
14
0
0
 Sunum
14
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
5
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
7
7
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
73
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.92
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini çözmede kullanma becerisi.X
2
Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4
İnşaat Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analiz ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programlama dilini etkin biçimde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerinin veya İnşaat Mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenebilmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
7
Bireysel olarak çalışma becerisi.X
8
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin bir şekilde rapor yazma ve yazılı raporları anlama becerisi.
9
Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde İngilizce dil bilgisi.X
10
Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
12
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
13
İnşaat Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
14
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi.
15
Girişimcilik, yenilikçilik konularında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
16
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.
17
Mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof.Dr. Lale Balas , Doç. Dr. Asu İnan , Dr. Öğr. Üyesi MüsteydeBaduna Koçyiğit , Dr. Öğr. Üyesi Önder Koçyiğit )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (websitem.gazi.edu.tr/site/lalebal , websitem.gazi.edu.tr/site/asuinan , websitem.gazi.edu.tr/site/baduna , websitem.gazi.edu.tr/site/konder)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (lalebal@gazi.edu.tr , asuinan@gazi.edu.tr , baduna@gazi.edu.tr , konder@gazi.edu.tr)