GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ENGLISH I/ENG103
Dersin Adı: ENGLISH I
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  English
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
read challenging reading texts without referring to dictionaries,
write expository essays,
understand and respond to spoken English.
-
-
-
-
-
-
-

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  The mode of delivery of this course is face to face.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Unit 1- Education and employment Grammar: The continuous and perfect aspect Reading: Newspaper article on education, Curriculum Vitae Writing: Self-awareness, A covering letter Listening: Radio phone in job interview Speaking: Discussing differences in education
2. Hafta  Unit 1- Education and employment Grammar: The continuous and perfect aspect Reading: Newspaper article on education, Curriculum Vitae Writing: Self-awareness, A covering letter Listening: Radio phone in job interview Speaking: Discussing differences in education
3. Hafta  Unit 2 – Tourism and conservation Grammar: Articles, Modal verbs Reading: Holiday brochures, Website- The Galapagos Island Writing: Planning and organizing essays Listening: Interview about tourism Speaking: Talking about different types of tourism
4. Hafta  Unit 2 – Tourism and conservation Grammar: Articles, Modal verbs Reading: Holiday brochures, Website- The Galapagos Island Writing: Planning and organizing essays Listening: Interview about tourism Speaking: Talking about different types of tourism
5. Hafta   Unit 3 – International relations Grammar: Subordinate clauses, Modal perfect Reading: Website article on traits of a nation, Ambassador interviews Writing: A speech Listening: Radio interview-ambassador’s life Speaking: Discussing national characteristics
6. Hafta   Unit 3 – International relations Grammar: Subordinate clauses, Modal perfect Reading: Website article on traits of a nation, Ambassador interviews Writing: A speech Listening: Radio interview-ambassador’s life Speaking: Discussing national characteristics
7. Hafta  MIDTERM I
8. Hafta   Unit 4 – Health and care Grammar: Cohesion 1 (linkers), Future forms with to be Reading: Magazine articles on happiness, Website articles on nurses Writing: Analysing visual information Listening: Film review Speaking: Talking about health and fitness
9. Hafta   Unit 4 – Health and care Grammar: Cohesion 1 (linkers), Future forms with to be Reading: Magazine articles on happiness, Website articles on nurses Writing: Analysing visual information Listening: Film review Speaking: Talking about health and fitness
10. Hafta  Unit 5 – Fashions and Consumerism Grammar: Future in the past, Emphatic structures Reading: Information on radio series, Newspaper headlines Writing: Summarising, Identifying main points Listening: Radio programme on consumerism Speaking: Discussion consumerism and materialism
11. Hafta  Unit 5 – Fashions and Consumerism Grammar: Future in the past, Emphatic structures Reading: Information on radio series, Newspaper headlines Writing: Summarising, Identifying main points Listening: Radio programme on consumerism Speaking: Discussion consumerism and materialism
12. Hafta   Unit 6 – Technology and change Grammar: The passive, Causatives Reading: Message board, Magazine article on Google Writing: Advanced dictionary skills, A sales leaflet Listening: A dialogue with a career advisor Speaking: Talking about technological innovation
13. Hafta  MIDTERM II
14. Hafta   Unit 6 – Technology and change Grammar: The passive, Causatives Reading: Message board, Magazine article on Google Writing: Advanced dictionary skills, A sales leaflet Listening: A dialogue with a career advisor Speaking: Talking about technological innovation
15. Hafta  -
16. Hafta  -
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
60
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
0
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
10
20
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
86
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.44
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini çözmede kullanma becerisi.
2
Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4
İnşaat Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analiz ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programlama dilini etkin biçimde kullanma becerisi.
5
Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerinin veya İnşaat Mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenebilmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.X
7
Bireysel olarak çalışma becerisi.X
8
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin bir şekilde rapor yazma ve yazılı raporları anlama becerisi.X
9
Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde İngilizce dil bilgisi.X
10
Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
12
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
13
İnşaat Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
14
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi.
15
Girişimcilik, yenilikçilik konularında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
16
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.
17
Mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (-)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (-)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (-)