GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ-I/TAR-101
Dersin Adı: ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ-I
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 2
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Ortak Ders
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  -
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  -
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Osmanlı İmparatorluğunun paylaşılması tasarıları.
Paris Barış Konferansı,İzmir’in işgali,Memleketin iç durumu ve azınlıklar
Çerkez Ethem Olayı,I. ve II. İnönü Muharebeleri,Eskişehir ve Kütahya Muharebesi
Sakarya Meydan Savaşı ve sonuçları,Kars ve Ankara Antlaşmaları, Büyük Taarruz, Mudanya Ateşkes Antlaşması, esasları ve önemi
Lozan Konferansı ve önemi,Türk İnkılabı; Siyasi, hukuksal, sosyal, kültürel, eğitim-öğretim alanlarında inkılaplar
Çok partili sisteme geçiş.Ekonomik alanda gelişmeler.Türk Dış Politikası
Ermeni sorunu, II. Dünya Savaşı ve Türkiye
Atatürk İlkeleri

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Uzaktan eğitim
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Tarihin tanımı
2. Hafta  İnkılâp, darbe, isyan, ihtilal, evrim kavramlarının örneklerle açıklanması
3. Hafta   Türk İnkılâbı, Fransız İnkılâbı (Rönesans, Reform, Hümanizm)
4. Hafta   Sanayi İnkılâbı
5. Hafta  Osmanlı Devletinin Yıkılışı ve bağımsızlık savaşı
6. Hafta  Atatürk ve Cumhuriyet Devletinin Kuruluşu
7. Hafta  Arasınav
8. Hafta  Halkçılık, Milliyetçilik, kavramlarının açıklanması
9. Hafta  Devletçilik, Cumhuriyetçilik kavramlarının açıklanması
10. Hafta  İnkılapçılık Laiklik kavramlarının açıklanması
11. Hafta   Eğitim alanında yapılan inkılaplar
12. Hafta  Hukuk alanında yapılan inkılaplar
13. Hafta  Sosyal alanında yapılan inkılaplar
14. Hafta   Siyasal alanında yapılan inkılaplar
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
   R. Turan, M. Safran, M. Şahin, S. Yalçın, “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi”, Ankara, 2001. Y. Akyüz, U. Kocatürk, G. Bozkurt, İ. Güneş, E. Aybars, N. Çağan, M. Ergun, C. Bili, “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi”, Ankara, 1989.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım
 -- STAJ / UYGULAMA
  yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
100
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
0
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
14
0
0
 Rapor hazırlama
14
0
0
 Sunu hazırlama
14
0
0
 Sunum
14
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
3
3
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
3
3
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
48
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
1.92
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
2
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
- Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri İnşaat Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.
2
İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular,
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular,
4
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar,
5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır,X
8
- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler,X
9
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır,
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,X
11
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir,X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir,X