GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BİTİRME ÖDEVİ (ÖD)/IM492
Dersin Adı: BİTİRME ÖDEVİ (ÖD)
Dersin Kredisi: 1 Ders AKTS : 2
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Bütün Öğretim Üyeleri ve Görevlileri
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
kaynak taraması yapabilme,
analitik, deneysel ve/veya hesaplamalı yöntemler ile tasarım yapabilme,
sonuçlarını teknik olarak ifade edebilme ve dinleyici önünde sunma


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Danışman öğretim üyesi ile yüz yüze eğitim
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Danışman öğretim üyelerine öğrenci dağıtımı sırasında, öğrenci ve danışman istek ve/veya ön koşulları dikkate alınır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  -
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Proje konusunun, amacının, beklenti ve hedeflerin belirlenmesi
2. Hafta  Proje hakkında ön çalışmanın yapılması, mevcut çalışmaların taranması, veri toplanması,
3. Hafta  İhtiyaç olabilecek analitik, deneysel veya sayısal yöntem ve araçların belirlenmesi, proje aşamalarının planlanması
4. Hafta  Proje üzerinde öğrencinin danışman kontrolünde yapacağı çalışmalar
5. Hafta  Proje üzerinde öğrencinin danışman kontrolünde yapacağı çalışmalar
6. Hafta  Proje üzerinde öğrencinin danışman kontrolünde yapacağı çalışmalar
7. Hafta  Proje üzerinde öğrencinin danışman kontrolünde yapacağı çalışmalar
8. Hafta  Proje üzerinde öğrencinin danışman kontrolünde yapacağı çalışmalar
9. Hafta  Proje üzerinde öğrencinin danışman kontrolünde yapacağı çalışmalar
10. Hafta  Proje sonuçlarının değerlendirilmesi
11. Hafta  Proje sonuçlarının değerlendirilmesi
12. Hafta  Ara sınav
13. Hafta  Rapor ve sunum hazırlama
14. Hafta  Rapor ve sunum hazırlama
15. Hafta  Rapor ve sunum hazırlama
16. Hafta  Dinleyiciler önünde proje konusunun ve sonuçların sunumu
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  -
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  -
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
20
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
80
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
0
0
 Haftalık uygulamalı ders saati
15
2
30
 Okuma Faaliyetleri
5
2
10
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
1
5
 Materyal tasarlama, uygulama
15
0
0
 Rapor hazırlama
2
3
6
 Sunu hazırlama
15
0
0
 Sunum
1
2
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
0
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
0
0
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
53
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.12
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
2
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
- Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri İnşaat Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.X
2
İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular,X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular,X
4
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar,X
5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,X
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır,X
8
- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler,X
9
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır,X
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,X
11
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir,X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir,X