GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
FİZİK LABORATUVARI/FIZ156
Dersin Adı: FİZİK LABORATUVARI
Dersin Kredisi: 1 Ders AKTS : 2
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Bölüm Başkanlığı
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Fizik ,dolayısıyla doğa, hakkındaki teorik bilgilerin pratiğinin yapılması.
İstatik ve sistematik hataların öğrenilmesi ve hesabı.
Deneysel olarak elde edilen verilerin değerlendirilmesinin ve rapor oluşturulmsının öğrenilmesi.
Hareket türlerinin öğrenilmesi.
Hareket yasalarının ispatı.
Basit harmonik hareketin anlaşılması.
Yer çekimi ivmesinin belirlenmesi.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüz yüze ve deneysel eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin ön koşulu Genel fizik 1 ve 2 derslerinin alınmış olmasıdır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Laboratuvar düzenin ve malzemelerinin tanıtılması, grupların oluşturulması.
2. Hafta  İstatiksel ve sistematik hata, Grafik çizme ve değerlendirme, Nasıl rapor yazılır?
3. Hafta  Deney 1. Hız ve ivme, Düzgün doğrusal ve İvmeli Hareket
4. Hafta  Deney 2. Serbest düşme,
5. Hafta  Deney 3. İki boyutta hareket (Kinematik Denklemler ve Dairesel hareket)
6. Hafta  Deney 4. Newton'un hareket yasaları (Eğik düzlemde hareket)
7. Hafta  Vize Sınavı
8. Hafta  Deney 5. Çarpışmalar ve özellikleri
9. Hafta  Deney 6. Basit harmonik hareket
10. Hafta  Raporların değerlendirilmesi ve önemli bilgilerin tekrarı
11. Hafta  Telafi
12. Hafta  Telafi
13. Hafta  Telafi
14. Hafta  Telafi
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Laboratuvar Ders Kitapçığı, Gazi Üniversitesi (Güncel. Fizik I (Mekanik) ve II (Elektrik) kitapları
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Gösterme, Uygulama
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
0
0
 Uygulama
5
20
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
5
20
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
0
0
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
1
14
 Okuma Faaliyetleri
14
0
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
0
0
 Materyal tasarlama, uygulama
14
0
0
 Rapor hazırlama
14
0
0
 Sunu hazırlama
14
0
0
 Sunum
14
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
10
20
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
44
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
1.76
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
2
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
- Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri İnşaat Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.X
2
İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular,X
3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular,X
4
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar,X
5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,X
6
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır,X
8
- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler,X
9
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır,X
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,X
11
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir,X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir,X