GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
PRODUCT DESIGN AND DEVELOPMENT/IE477
Dersin Adı: PRODUCT DESIGN AND DEVELOPMENT
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 7 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Müşteri ihtiyaçlarının belirleme, konsept tasarlama ve prototip oluşturma becerisi kazandırmak.
Ürün tasarımı ve geliştirme sürecini yönetme yeteneği kazandırmak.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Başarılı bir ürünün ana karakteristikleri. Ürünü kim tasarlar ve geliştirir. Ürün geliştirme süresi ve maliyeti. Ürün geliştirmede karşılaşılan sorunlar.
2. Hafta  Ürün Geliştirme Prosesi ve Organizasyonu: Genel ürün geliştirme prosesi. Konsept geliştirme: front-end prosesi. Genel ürün geliştirme prosesindeki adaptasyonlar. Ürün geliştirme organizasyonu yapısı.
3. Hafta  Ürün Planlama: Ürün planlama prosesi- (a) ürün geliştirme fikirlerinin/fırsatların belirlenmesi. (b) ürün geliştirme projelerinin değerlendirilmesi ve önceliklendirilmesi (c) proje kaynak kullanımı ve zaman planı faktörleri (d) ön proje planı
4. Hafta   Müşteri İsteklerinin Belirlenmesi: Müşteri isteklerinin toplanması ve değerlendirilmesi. Müşteri isteklerinin hiyerarşik organizasyonu. Müşteri isteklerinin önem derecelerinin belirlenmesi.
5. Hafta  Ürün Spesifikasyonları: Ürün spesifikasyonları nelerdir ve ne zaman oluşturulur. Hedef spesifikasyonların oluşturulması. Kesin spesifikasyonların oluşturulması.
6. Hafta  Konsept Oluşturma: Problemi aydınlatma. Dışsal araştırma. İçsel araştırma. Sistematik keşif.
7. Hafta  Konsept ön eleme ve konsept derecelendirme yöntemleri.
8. Hafta  Konsept testinin amaçlarının belirlenmesi. Anket populasyonun belirlenmesi. Anket formatının seçimi. Konseptlerin ankette nasıl sunulacağına karar verilmesi. Anket sonuçların toplanması ve değerlendirilmesi.
9. Hafta   Modüler tasarım. Modüler tasarım çeşitleri. Ürün mimarisini etkileyen faktörler. Ürün mimarisi oluşturma aşamaları. Ürün platformu. Gecikmiş ürün farklılaştırması.
10. Hafta  Endüstriyel Tasarım: Endüstriyel tasarımın gerekliliği ve faydaları. Endüstriyel tasarım prosesi. Endüstriyel tasarım prosesinin yönetimi. Endüstriyel tasarım kalitesinin değerlendirilmesi.
11. Hafta  Ara Sınav
12. Hafta  Prototip türleri. Kullanım alanları. Prototipleme teknolojileri. Prototipleme süreci.
13. Hafta  Ürün Geliştirme Ekonomisi: Nicel ve nitel ekonomik analizler. Ürün geliştirmede ekonomik analiz ne zaman ve niçin uygulanır. Ekonomik analiz prosesi.
14. Hafta  Proje planlama (proje plan raporu, proje aktivite listesi, proje takımı ve organizasyonu, proje çizelgeleme, proje bütçeleme, proje risk planı). Proje kontrolu (koordinasyon, proje ilerleme sürecinin takibi, düzeltici faaliyetler).
15. Hafta  Proje planlama (proje plan raporu, proje aktivite listesi, proje takımı ve organizasyonu, proje çizelgeleme, proje bütçeleme, proje risk planı). Proje kontrolu (koordinasyon, proje ilerleme sürecinin takibi, düzeltici faaliyetler).
16. Hafta  Üretim için tasarım. Sağlam tasarım. Patent araştırması.
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
50
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
70
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
30
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
2
10
 Materyal tasarlama, uygulama
5
3
15
 Rapor hazırlama
4
4
16
 Sunu hazırlama
3
2
6
 Sunum
2
2
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
3
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
3
6
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
105
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.2
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Bölüm öğretim elemanları)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (-)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (-)