GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SPECIAL TOPICS IN MODERN MANUFACTURING SYSTEMS/IE470
Dersin Adı: SPECIAL TOPICS IN MODERN MANUFACTURING SYSTEMS
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 8 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
İmalat sistemlerindeki en son gelişmeleri bilmek, bu alanlardaki problemleri formüle etmek ve çözmek.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  GİRİŞ: Tasarım ve imalatın tarihsel bir perspektifi, İmalat yönetiminin değişen kavramları.
2. Hafta  TAM ZAMANINDA ÜRETİM (TZÜ): Toyoto üretim sistemi, itme ve çekme sistemlerinin karşılaştırılması, Kanban tipleri, Kanban planlama ve kontrol modelleri
3. Hafta  GRUP TEKNOLOJİ VE HÜCRESEL İMALAT (Hİ): GT nedir, tasarım ve imalat özellikleri, GT uygulaması, görsel bakım yöntemi, kodlama yöntemleri, OPITZ
4. Hafta   HÜCRESEL İMALAT: Hİ nedir, hücre oluşturma yaklaşımları: makine-bileşen grup analizi, benzerlik katsayısına dayalı yaklaşımlar
5. Hafta   GRUP TEKNOLOJİSİ VE HÜCRESEL İMALAT: Matematiksel programlama modelleri, Hİ’de üretim planlama ve kontrol,GT ve MİP bütünleşmesi.
6. Hafta   MALZEME TAŞIMA SİSTEMLERİ: Malzeme taşıma sistemlerine giriş; malzeme taşıma ekipmanları, endüstriyel yük arabaları, otomatik yönlendirmeli araç sistemleri
7. Hafta   DEPOLAMA - ÇEKME SİSTEMLERİ VE OTOMATİK VERİ TANIMLAMA TEKNOLOJİLERİ: Depolama sistem performansı, depo yerleştirme stratejileri, otomatik depolama sistemleri
8. Hafta   ESNEK İMALAT SİSTEMLERİ, BİLGİSAYAR BÜTÜNLEŞİK İMALAT: EİS ‘nin fiziksel ve kontrol bileşenlerinin temel özellikleri, EİS’de işlemsel konular.
9. Hafta   ESNEK İMALAT SİSTEMLERİ, BİLGİSAYAR BÜTÜNLEŞİK İMALAT: EİS ‘nin fiziksel ve kontrol bileşenlerinin temel özellikleri, EİS’de işlemsel konular, BBİ
10. Hafta  ARA SINAV
11. Hafta  ROBOTİK SİSTEMLER: Robotların esasları ve robot teknolojisi, robot bağlantıları, robotların sınıflandırılması, robot hareket analizi, robot uygulamala
12. Hafta   İMALAT SİSTEMLERİNDE YENİ GELİŞMELER: Bilgiye dayalı imalat yönetimi, bilgiye dayalı imalat yönetim tekniklerinin gözden geçirilmesi.
13. Hafta  MODERN İMALAT SİSTEMLERİNDE YENİ GELİŞMELER PROJE ÇALIŞMASI: İmalat sistemlerinde yeni gelişmeleri yansıtan makalelerinin ve literatür arştırmalarının incelenmesi
14. Hafta  MODERN İMALAT SİSTEMLERİNDE YENİ GELİŞMELER PROJE ÇALIŞMASI: İmalat sistemlerinde yeni gelişmeleri yansıtan makalelerinin ve literatür arştırmalarının incelenmesi
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
30
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
4
4
16
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
4
16
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
1
4
4
 Sunum
1
4
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
5
5
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
6
6
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
93
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.72
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof.Dr. Ertan GÜNER)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ()
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (erguner@gazi.edu.tr)