GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
INVENTORY MANAGEMENT/IE467
Dersin Adı: INVENTORY MANAGEMENT
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 7 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
İşletmelerdeki imalat kaynaklarını en verimli ve etkin şekilde kullanarak organizasyonların amacını gerçekleştirmek.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  TEMEL ENVANTER SİSTEMLERİ: Tanım, Envanter sistemlerinin fonksiyonları, Genel envanter sistemi, Envanter politikalarının tipleri
2. Hafta  TEMEL ENVANTER SİSTEMLERİ: Deterministik tek ürünlü modeller: Ekonomik sipariş miktarı modeli, Üretim modeli, EPQ ve tam zamanında üretim, Miktar indi
3. Hafta  TEMEL ENVANTER SİSTEMLERİ: Artımsal indirimli model, Gecikmeli satışın söz konusu olduğu durum için EPQ modeli, Dönemsel envanter sistemleri
4. Hafta  TEMEL ENVANTER SİSTEMLERİ: Dinamik Modeller: Dönemsel gözden geçirmeli parti büyüklüğü modeli, Gecikmeli durumun sözkonusu olduğu durum için ileriye d
5. Hafta  ÇOK ÜRÜNLÜ BİRLEŞİK STOK YENİLEME MODELLERİ: Deterministik çok ürünlü modeller, Birleşik yenilemeli sipariş miktarı modeli, Sipariş dönemlerinin değiş
6. Hafta  ÇOK ÜRÜNLÜ BİRLEŞİK STOK YENİLEME MODELLERİ: Brown algoritması, Silver algoritması, Kaspi ve Rosanblatt algoritması
7. Hafta  RİSK ALTINDA STOK YÖNETİMİ: Birleşik yenilemeli üretim miktarı modeli, Olasılıklı envanter sistemlerine giriş, Tek dönemli model
8. Hafta  RİSK ALTINDA STOK YÖNETİMİ: Birleşik yenilemeli üretim miktarı modeli, Olasılıklı envanter sistemlerine giriş, Tek dönemli model
9. Hafta  RİSK ALTINDA STOK YÖNETİMİ: Servis seviyesi ve güvenlik stoğu, Çok dönemli yüzde sipariş seviyesi, Güvenlik stoğu ve çok dönemli durum
10. Hafta  RİSK ALTINDA STOK YÖNETİMİ: Çok dönemli yüzde birim sipariş seviyesi ve güvenlik stoğu, Siparişin gecikmeli karşılandığı ve yok satmanın olduğu duruml
11. Hafta  RİSK ALTINDA STOK YÖNETİMİ: Q ve R'ın birleşik tayini, Tedarik zamanı ayarlamaları, Tedarik zamanı değişkenliği ve beklenen fiyat artışları için sto
12. Hafta  BÜTÜNLEŞİK ENVANTER YÖNETİMİ: LIMIT, Lagrange çarpanı metodu
13. Hafta  BÜTÜNLEŞİK ENVANTER YÖNETİMİ: LIMIT, Lagrange çarpanı metodu
14. Hafta  ENVANTER DAĞITIM YÖNETİMİ: Çok depolu sistem tanımları, Endüstriyel dinamikler, Envanterlerin merkezileştirilmesi, Envanter dağıtım sistemleri
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
50
 Ödev
4
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
10
1
10
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
1
10
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
10
1
10
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
9
18
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
100
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Bilal TOKLU)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/btoklu)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (btoklu@gazi.edu.tr)