GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
DECISION SUPPORT SYSTEMS/IE464
Dersin Adı: DECISION SUPPORT SYSTEMS
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 8 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Problem çözme ve karar vermenin anlamını ve uygulamasını bilir
Model tabanlı ya da veri tabanlı bir karar destek sistem yapısının ne olduğunu bilir.
Hesap tabloları tabanlı model kurulumunu bilir.
Hesaptabloları tabanlı bir modelin Excel ortamında çözümünü bilir.
Makro ve Kullanıcı formların nasıl oluşturulacağını bilir.
Bir karar destek sisteminin tasarımı, geliştirilmesi, kurulumu ve uygulamasını bilir.
What-if analizlerinin uygulamasını bilir
Yönetim bilgi sistemi ile bir karar destek sistemi arasındaki farkı bilir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze ve laboratuvar ortamında eğitim biçimiminde
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Giriş, temel kavramların tanımları, karar verme ve problem çözümü. VBA uygulamasına giriş
2. Hafta  KDS yapısı ve bileşenlerinin tanımlanması. Sistem tanım ve türleri. Karar destek sistemi için bir çerçeve. Grup karar destek sistemleri. Excel spreadsheet tanımlamaları ve VBA uygulaması.
3. Hafta  Üst bilgi yönetim sistemleri, Uzman sistemler, Yapay sinir ağları. VBE ortamında makroların oluşturulması ve uygulaması
4. Hafta  Karar verme sistemleri, modelleme ve destek. VBE ortamında makroların oluşturulması ve uygulaması
5. Hafta  KDS konfigürasyonları, karakteristikleri, yetenekleri ve bileşenleri, Veri yönetim alt sistemleri, model yönetim alt sistemleri. Kullanıcı arayüz (dialog) alt sistemleri. Üst bilgi tabanlı yönetim alt sistemi. VBE ortamında makroların oluşturulması ve uygulaması
6. Hafta  Modelleme ve analiz. Yönetim destek sistem modellemesi. Kesinlik, belirsizlik ve risk. Hesap tabloları ile yönetim destek sistem modellemesi. VBE ortamında makroların oluşturulması ve uygulaması
7. Hafta  Matematiksel programlama modellemesi ve Excel ortamlı modelleme, Solver destekli çözüm.
8. Hafta  Vize Sınavı
9. Hafta  What-if analizleri
10. Hafta  Kullanıcı formlarının türetilmesi
11. Hafta  Proje çalışması- KDS model tabanı oluşturulması
12. Hafta  Proje çalışması- KDS model tabanı oluşturulması
13. Hafta  Proje çalışması- KDS Solver destekli çözüm ve What-if analizleri
14. Hafta  Proje çalışması- KDS Solver destekli çözüm ve What-if analizleri
15. Hafta  Proje çalışması- VBE ile KDS yapılandırılması
16. Hafta  Proje çalışması- VBE ile KDS yapılandırılması
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
2
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
6
1
6
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
5
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
5
5
 Diğer
5
2
10
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
101
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç.Dr. Mehmet ATAK)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (www.gazi.edu.tr/~matak)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (matak@gazi.edu.tr)