GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SCHEDULING/IE453
Dersin Adı: SCHEDULING
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 7 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Üretim ve hizmet sanayisinde çizelgeleme fonksiyonunun öneminin anlaşılması ve problem çözümünde uygun tekniklerin uygulanması

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  GİRİŞ: Çizelgeleme teorisi, çizelgelemenin rolü, etkisi, bir işletmede çizelgeleme fonksiyonunun yeri ve önemi.
2. Hafta  MODEL KARAKTERİSTİKLERİ: Modellerin gözden geçirilmesi, notasyonlar, makina konfigrasyonları, işlem karakteristikleri ve kısıtlar, amaçlar ve performans ölçütleri .
3. Hafta  ÇİZELGELEME YAKLAŞIMLARI: manual yaklaşımlar, matematiksel yaklaşımlar, yeni yaklaşımlar tavlama benzetimi, tabu arama, genetik algoritmalar,
4. Hafta  TEK MAKİNA PROBLEMLERİ: Tek makina ile ilgili esaslar, teslim tarihi içermeyen problemler, teslim tarihi içeren problemler.
5. Hafta  TEK MAKİNA PROBLEMLERİ İÇİN OPTİMİZASYON YAKLAŞIMLARI: Dinamik Programlama , Dal sınır gibi birerleme yaklaşımları.
6. Hafta  TEK MAKİNA PROBLEMLERİ İÇİN SEZGİSEL YAKLAŞIMLAR:,TEMEL TEK MAKİNANİN UZANTILARI
7. Hafta  ERKEN VE GEÇ TAMAMLANMA CEZALARI: Ortak bir teslim tarihinden sapmaların enküçüklenmesi, kısıtlı versiyon, farklı erken ve geç cezalar
8. Hafta  Ara Sınav
9. Hafta  PARALEL MAKİNA: Akiş zamanı, maksimum tamamlanma zamanı ve diğer performans ölçütleri için genel ve sezgisel yöntemler.
10. Hafta   AKIŞ ATÖLYELERİNDE ÇİZELGELEME: Maksimum tamamlanma zamanının iki makinalı akış atölyesinde enküçüklenmesi, Maksimum tamamlanma zamanın çok makinalı akış atölyesinde minimizasyonu
11. Hafta   AKIŞ ATÖLYELERİNDE ÇİZELGELEME: Diğer ölçütler ve uzantıları için çözüm yaklaşımları
12. Hafta   KARMAŞIK ATÖLYELERDE ÇİZELGELEME : Temel yöntemler, kesin yöntemler, arama sezgiseller, dağıtım yöntemleri
13. Hafta   PROJE SUNUMLARI
14. Hafta   PROJE SUNUMLARI
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
30
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
4
4
16
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
4
16
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
2
4
8
 Sunum
1
3
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
5
5
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
5
5
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
95
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.8
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr.Ertan GÜNER , Dr. Öğret. Üyesi Gül Didem BATUR)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ()
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (erguner@gazi.edu.tr)