GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN/IE406
Dersin Adı: SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 8 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Sistem yaklaşımı ile imalat ve hizmet sistemlerinde problemleri belirleyebilmek,
İmalat ve hizmet sistemlerinde belirlenen problemlere çözüm önerileri hazırlayabilmek,
Hazırlanan çözüm önerileri arasından sistem için en iyi / iyi olanını seçebilme becerisinin kazandırılması

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  GİRİŞ: Sistem yaklaşımı ve ilgili diğer kavramlar.
2. Hafta  GENEL SİSTEM KURAMI VE TARİHÇESİ: Genel sistem düşüncesinin doğuşu, Genel sistem düşüncesi, Sistem tanımı, Sınıflandırılması,Özellikleri ve Karşılaştı
3. Hafta   KARAR VERME SÜRECİ VE SİSTEM ANALİZİ: Sistem analizi ve karar verme süreci ilişkisi, Karar verme sürecinde uygulanan yöntemler.
4. Hafta   SİSTEM ANALİZİNDE MODELLEME VE KULLANILAN ARAÇLAR: Sistem analizinde modellemenin önemi, Model tanımı ve sınıflanması, Sistem analizinde kullanılan ar
5. Hafta   SİSTEM ANALİZİ AŞAMALARI: Sistem analizi aşamaları, bu aşamalarda kurulabilecek modeller ve çözüm yöntemleri, Sistem analizi çalışmalarında dikkat ed
6. Hafta   SİSTEM İŞLEVSELLİĞİ VE SİBERNETİK: Sistem denetimi, Sistemin işlevselliğinde denetimin önemi, sibernetik.
7. Hafta  SİSTEM TASARIMI: Yeni sistem tasarımı, Tasarım çeşitleri, Tasarım aşamaları, Yeni sistem tasarımının uygulanma yolları.
8. Hafta   ARASINAV
9. Hafta  SİSTEM ANALİZİ ÖRNEK OLAYLARI: Sistem analizi örnek uygulamaları
10. Hafta  SİSTEM ANALİZİ ÖRNEK OLAYLARI: Sistem analizi örnek uygulamaları
11. Hafta  SİSTEM ANALİZİ ÖRNEK OLAYLARI: Sistem analizi örnek uygulamaları
12. Hafta   SİSTEM TASARIMI ÖRNEK OLAYLARI: Analiz edilen sistem için alternatif tasarım uygulamaları
13. Hafta   SİSTEM TASARIMI ÖRNEK OLAYLARI: Alternatif tasarımlar arasında sistem için en iyi/ iyi tasarımın seçimi.
14. Hafta   Sistem Analizi ve Etik
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
25
 Ödev
4
10
 Uygulama
1
10
 Projeler
1
15
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
0
0
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
3
2
6
 Materyal tasarlama, uygulama
4
2
8
 Rapor hazırlama
3
3
9
 Sunu hazırlama
4
3
12
 Sunum
3
1
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
6
1
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
7
2
14
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
100
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   ( Prof. Dr. Serpil EROL)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/serpiler)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (serpiler@gazi.edu.tr)