GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MARKETING/IE361
Dersin Adı: MARKETING
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 5 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
İşletmenin yönetim-organizasyon, pazarlama, üretim, muhasebe-finans alanlarına ve diğer disiplinlere ilişkin gerekli temel bilgilere sahip olma, eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilme.
İşletmelerin belirli bir dönem içerisinde meydana gelen gelir-gider unsurlarını ve bilanço kalemlerindeki değişiklikleri kaydedebilme, sınıflayabilme, bununla birlikte ilgili kişi ve gruplara raporlayarak sonuçları analiz edebilme
İşletme sorunlarının çözümüne yönelik araştırma yapma, alana ilişkin edindiği bilgileri yorumlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme ve proje hazırlama.
Pazarlama ve satış ile ilgili gerekli stratejileri geliştirebilme bunları günün gerektirdiği teknolojiler ile harmanlayıp uygulayabilme.
Girişimcilik ruhunu geliştirmek amacıyla üretim faktörlerinin bir araya getirilebilmesi için gerekli kaynaklara nasıl ulaşabileceğini analiz etme.
Üretim ile ilgili gerekli stratejileri planlayabilme, uygulayabilme veya denetleyebilme becerisiyle birlikte modern üretim sistemleriyle ilgili bilgileri kullanabilme.
İşletmenin alanlarında edindiği bilgi ve becerileri yaşam boyu öğrenme ilkesine sahip olarak öğrenme sürecini yönlendirebilme.
İşletmenin alanlarından edindiği bilgi ve birikimi, en az bir yabancı dil ile aktarabilme, gerektiğinde işletme ile ilgili bilgi teknolojilerini kullanabilme
İşletmenin alanları ile ilgili dünyadaki değişimleri izleyebilme, yenilikleri teşvik edebilme, böylelikle sorun çözebilme becerisine sahip olma.
Özel sektör ve kamu sektöründe, sivil toplum kuruluşlarında çalışabilmek için mesleki yetkinlik kazanma.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Pazarlama tanımı, pazar bölümlendirme ve hedef pazar seçimi
2. Hafta  Pazarlama karması elemanları
3. Hafta  Ürün kavramı
4. Hafta  Ürün türleri, ürün boyutları, ürün yaşam eğrisi
5. Hafta  Ambalajlama, etiketleme, marka kavramı ve yeni ürün geliştirme
6. Hafta   Fiyatlandırma kavramı
7. Hafta  Fiyatlandırma politikaları, taktikleri ve yeni ürün fiyatlandırma stratejileri
8. Hafta  Vize sınavı
9. Hafta  Dağıtım kavramı, dağıtım kanalı kararı
10. Hafta  Fiziksel dağıtım, dağıtım politikaları
11. Hafta   Toptancılık, toptancı türleri
12. Hafta   Perakendecilik ve perakendeci türleri
13. Hafta  Tutundurma kavramı, tutundurma bütçesini belirleme yöntemleri ve tutundurma karması elemanları
14. Hafta  Reklam ve kişisel satış faaliyetleri
15. Hafta  Pazarlama halkla ilişkileri, satış tutundurma ve doğrudan pazarlama faaliyetleri
16. Hafta  Final sınavı
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
4
3
12
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
3
21
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
7
4
28
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
103
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.12
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Dr. Öğr.Üyesi Tuba Yumuşak)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ()
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (tuba.yumusak@hbv.edu.tr)