GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
PROJECT MANAGEMENT/IE351
Dersin Adı: PROJECT MANAGEMENT
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 5 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  English
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama becerisi
Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  GİRİŞ: Proje Kavramı, Proje yönetimi kavramı, Projenin yaşam süreci, Proje yaşam süreci, Projelerin sınıflandırılması
2. Hafta  PROJE PLANLAMASI: Planlamanın yararları, Proje kontrolü, Proje ekibinin oluşturulması
3. Hafta  PROJE YÖNETİMİNDE ORGANİZASYON YAPILARI: Proje yöneticisinin projenin planlama, geliştirme, tanımlama aşamalarındaki yetki ve sorumlulukları
4. Hafta  ZAMAN ÇİZELGESİ: Öncelik kuralları, Gantt şemaları, Gantt şemalarından PERT ve CPM’e geçiş, PERT ve CPM metodunun tanımı, CPM ve PERT in farkları
5. Hafta  ŞEBEKELER: Şebeke çizme kuralları, Faaliyetlerin düğümlere atandığı durumda şebeke çizimi, Faaliyetlerin oklara atandığı durumda şebeke çizimi.
6. Hafta  CPM METODU, PROJE TAMAMLANMA ZAMANLARININ HESAPLANMASI: Faaliyetlerin düğümlere atandığı durumda, Faaliyetlerin oklara atandığı durumda zamanların hesaplanması
7. Hafta  BOLLUKLAR: Faaliyetlerin toplam, serbest, emniyet ve bağımsız bolluklarının tanımı ve hesabı
8. Hafta  PERT METODU: PERT’in zorlukları
9. Hafta  ARA SINAV
10. Hafta  KAYNAK DAĞITIMI: Tanımı, metotları
11. Hafta  ZAMAN MALİYET ANALİZLERİ: Eğimin tanımı ve kullanımı, İstenen T tamamlanma zamanında sıkıştırma ve toplam maliyet ve en kısa proje süresinin bulunması
12. Hafta  ZAMAN MALİYET ANALİZLERİ: İstenen T tamamlanma zamanı için zaman - maliyet analizi ve projenin en kısa tamamlanma zamanının hesaplanması
13. Hafta  ZAMAN MALİYET ANALİZLERİ: İstenen T tamamlanma zamanı için zaman - maliyet analizi ve projenin en kısa tamamlanma zamanının hesaplanması
14. Hafta  PROJE PLANLAMA İÇİN LP MODELİ: Modelin kurumu ve yorumu
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
30
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
3
4
12
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
4
5
20
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
15
15
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
99
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.96
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof.Dr. Mehmet KABAK)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/mkabak)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (mkabak@gazi.edu.tr)