GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING SYSTEMS/IE454
Dersin Adı: COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING SYSTEMS
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 8 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
İmalat endüstrisinde otomasyona geçişi tasarlayabilme
Otomatik kontrolü kurabilme
Endüstriyel robot dillerini bilerek modern imalat sistemlerini çalıştırma ve geliştirme becerisi

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  GİRİŞ: İmalatta bilgisayarların rolü,Otomasyon kavramı, İmalat endüstrisinde otomasyonun gelişimi.
2. Hafta  OTOMASYON VE İLERİ TEKNOLOJİ: NC / CNC / DNC özellikleri ve karşılaştırılmaları, CAD / CAM / CAE kavramları, CAD ve uygulama yöntemleri.
3. Hafta  BİLGİSAYAR DESTEKLİ İMALAT VE PROSES PLANLAMA: CAM, CAE, CAPP
4. Hafta  ESNEK İMALAT SİSTEMLERİ: Esneklik kavramı, Esneklik çeşitleri ve rekabet gücü ilişkisi.
5. Hafta  ESNEK İMALAT SİSTEMLERİ: FMS teknolojisi, FMS’in alt sistemleri, FMS yerleşimleri ve geleneksel sistemlerle karşılaştırılmaları.
6. Hafta  ESNEK İMALAT SİSTEMLERİ: Tasarım ve İşletim Problemleri
7. Hafta  MALZEME SAĞLAMA SİSTEMLERİ: Malzeme taşıma sistemleri, Otomatik depolama / boşaltma sistemleri çeşitleri ve karşılaştırılmaları.
8. Hafta  OTOMATİK KONTROL: FMS’de bilgisayarlı kontrol sistemi, PLC.
9. Hafta  ARASINAV
10. Hafta  ROBOTLAR : Robot sistemlerine giriş, Robot çeşitleri, Endüstriyel robot sistemlerinin çalışması
11. Hafta  ROBOT PROGRAMLAMA: Teach Pendant Programlama ve uygulamaları
12. Hafta  ROBOT PROGRAMLAMA: Teach Pendant Programlama ve uygulamaları
13. Hafta  CIM UYGULAMALARI: Robot, Malzeme taşıma sistemi, Makine etkileşimi uygulamaları
14. Hafta  CIM UYGULAMALARI: Robot, Malzeme taşıma sistemi, Makine etkileşimi uygulamaları
15. Hafta  CIM UYGULAMALARI: Robot, Malzeme taşıma sistemi, Makine etkileşimi uygulamaları
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
30
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
1
10
10
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
5
5
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
5
5
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
90
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.6
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Dr. Öğretim Üyesi Murat Arıkan)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/marikan)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (marikan@gazi.edu.tr)