GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
PRODUCTION SYSTEMS ANALYSIS AND MANAGEMENT/IE409
Dersin Adı: PRODUCTION SYSTEMS ANALYSIS AND MANAGEMENT
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 7 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Malzeme ihtiyaçlarını belirlemek için parti büyüklüğü belirleme tekniklerini kullanabilmek
Atölye çizelgeleme problemlerinin tanımlanması, formüle edilmesi ve çeşitli teknikler ile çözülmesi
Üretim yönetimi sistemlerinin tarihsel gelişim sürecinin öğrenilmesi
Üretim teknolojilerindeki son gelişmeleri takip edebilme becerisinin kazandırılması

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Uygulamalı ve yüz yüze yapılan bir derstir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  GİRİŞ: Üretim Sistemlerinin Sınıflandırılması ve Karşılaştırılması
2. Hafta  MALZEME YÖNETİMİ VE MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI: Malzeme Yönetimi, Malzeme İhtiyaç Planlaması, Parti Büyüklüğü Belirleme Teknikleri
3. Hafta  MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI: Kapalı Döngü MIP, Kapasite İhtiyaç Planlaması
4. Hafta  DAĞITIM İHTİYAÇ PLANLAMASI (DRP): DRP Yapısı, Dağıtım Ağacı, Dağıtım İhtiyaç Planlaması
5. Hafta  ÇİZELGELEME: Temel Kavramlar, Tekli Makinelerde İşlerin Çizelgelenmesi ve Sıralanması, Çoklu Makinelerde İşlerin Çizelgelenmesi ve Sıralanması
6. Hafta  ÇİZELGELEME: Darboğaz Felsefesi, Kısıtlar Teorisi, Servislerin Çizelgelenmesi
7. Hafta  TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMLERİ (TZÜ): TZÜ felsefesi, Kanban, Tedarikçiler ve TZÜ, TZÜ Yerleşimi, MRP ve TZܒnün karşılaştırılması
8. Hafta  TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMLERİ (TZÜ): TZÜ felsefesi, Kanban, Tedarikçiler ve TZÜ, TZÜ Yerleşimi, MRP ve TZܒnün karşılaştırılması
9. Hafta  İMALAT KAYNAKLARI PLANLAMA: İmalât kaynakları planlama (MRP II), Yazılım Paketleri, Özellikler, Benchmarking ve Uygulamaları
10. Hafta  KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ: Kurumsal kaynak planlama (ERP), Yazılım Paketleri, Özellikler, Benchmarking ve Uygulamaları
11. Hafta  TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ (SCM) : Tedarik zincirinin stratejik önemi, Tedarik zinciri stratejileri, Tedarikçi seçimi, Tedarik zincirinin yönetimi
12. Hafta  ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ: Tasarım Teknolojileri, (CAD/CAM), Üretim Teknolojileri (NC/CNC, Robotlar, AS/RS, AGV, FMS, CIM)
13. Hafta  ÜRETİM SİSTEMLERİNDE YENİ GELİŞMELER: Ödev ve Proje sunumları
14. Hafta  ÜRETİM SİSTEMLERİNDE YENİ GELİŞMELER: Ödev ve Proje sunumları
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
2
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
10
 Pratik
0
0
 Quiz
2
10
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
6
2
12
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
2
10
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
3
3
9
 Sunu hazırlama
2
5
10
 Sunum
1
5
5
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
6
3
18
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
6
3
18
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
138
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Dr. Öğr. Üyesi G. Didem BATUR SİR)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/dbatur)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (dbatur@gazi.edu.tr)