GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
OPERATIONS RESEARCH I/IE202
Dersin Adı: OPERATIONS RESEARCH I
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 4 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
İmalat ve hizmet sektörlerinde mühendislik problemlerini belirleme ve formüle etme becerisi kazanmak
Üretim ve hizmet sektörlerinde mühendislik problemlerini çözmek için bilimsel teknikler kullanabilme becerisi kazanmak

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  GİRİŞ, YÖNEYLEM ARAŞTIRMASININ TANIMI: Yöneylem araştırmasının kısa tarihi ve gelişimi, OR'de temel kavramların tanımlanması.
2. Hafta  MODELLEME: Doğrusal programlama problemlerinin sözlü tanımı, çeşitli karar problemlerinin matematiksel modelinin oluşturulması.
3. Hafta  MODELLEME: Doğrusal programlama problemlerinin sözlü tanımı, çeşitli karar problemlerinin matematiksel modelinin oluşturulması.
4. Hafta  GRAFİK ÇÖZÜM YÖNTEMİ: İki değişkenli doğrusal problemin iki boyutlu bir grafik üzerine çizilmesi, uygun çözüm bölgesinin gösterilmesi ve optimal çözümün bulunması. Amaç fonk. katsayıları için duyarlılık analizi.
5. Hafta  GRAFİK ÇÖZÜM YÖNTEMİ: Amaç fonk. katsayıları için duyarlılık analizi, sağ taraf değerleri için duyarlılık analizi, Doğrusal programlama problemlerinin grafik çözümlerinde özel durumlar (Alternatif optimal, dejenerasyon, çözümsüzlük ve sınırsız çözüm).
6. Hafta  CEBİRSEL YÖNTEM-SIMPLEX YÖNTEM: Doğrusal programlama modellerinin standart formu ve simpleks algoritması.
7. Hafta  YAPAY BAŞLANGIÇ ÇÖZÜMÜ: Büyük M ve İki Safha Yöntemleri.
8. Hafta  DUALITE: Primal-dual ilişki. Primal modeller verildiğinde dual model oluşturma. Dual form bulma yöntemleri.
9. Hafta  DUALITE: Tamamlayıcı Gevşeklik, fırsat maliyeti analizi.
10. Hafta  DUAL-SIMPLEX YÖNTEMİ: optimal fakat uygun olmayan problemlerin çözümü.
11. Hafta  MATRİS GÖSTERİMİ: Simpleks algoritmasının matris hesaplamaları.
12. Hafta  MATRİS GÖSTERİMİ: Simpleks algoritmasının matris hesaplamaları.
13. Hafta  DUYARLILIK ANALİZİ: Fizibiliteyi etkileyen değişiklikler için duyarlılık analizi.
14. Hafta  DUYARLILIK ANALİZİ: Fizibiliteyi etkileyen değişiklikler için duyarlılık analizi.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
50
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
4
56
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
20
20
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
142
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.68
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Bilal TOKLU Doç. Dr. Mehmet ATAK Doç. Dr. Feyzan ARIKAN Dr. Öğr.Üyesi Murat ARIKAN )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ()
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (btoklu@gazi.edu.tr matak@gazi.edu.tr farikan@gazi.edu.tr marikan@gazi.edu.tr)