GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS/IE414
Dersin Adı: MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 8 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Bilişim teknolojileri ile ilgili bilgilerin anlaşılması.
Bir üretim ya da hizmet sisteminde, yeni bir bilişim sisteminin nasıl geliştirileceğinin bilinmesi (Veri tabanı tasarımının yapılması dahil).
Mevcut geliştirilmiş olan sistemin anlaşılması.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  BİLİŞİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ: Bilgi/Bilişim, sistem ve sistem kavramları, Yönetimde karar verme, Bilgi sistemleri
2. Hafta  BİLGİSAYARA DAYALI BİLİŞİM SİSTEMLERİ: Veri işleme sistemleri, Yönetim bilişim sistemleri ve ilgili konular
3. Hafta  BİLGİSAYARA DAYALI BİLİŞİM SİSTEMLERİ: Karar destek sistemleri, Ofis Otomasyon Sistemleri, Yapay Zekâ ve Uzman Sistemler, Üst yönetim destek sistemler
4. Hafta  BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE KULLANILAN ARAÇLAR: Akış şemaları, Veri akış diyagramları
5. Hafta  BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE KULLANILAN ARAÇLAR: Yapısal şema, Yapısal dil, Karar tabloları, Karar ağaçları, HIPO
6. Hafta  VERİTABANI TASARIMI VE YÖNETİMİ: Verinin Kaynakları ve Veri Yönetimi, Veritabanı Modelleri, VTYS Bileşenleri
7. Hafta  VERİTABANI TASARIMI VE YÖNETİMİ: İlişkisel Veritabanı Tasarımı
8. Hafta  BİLİŞİM SİSTEM GELİŞTİRME YAKLAŞIMLARI: Sistem Geliştirme Hayat Çevrimi (SGHÇ)
9. Hafta  BİLİŞİM SİSTEM GELİŞTİRME YAKLAŞIMLARI: Sistem Geliştirme Hayat Çevrimi (SGHÇ)
10. Hafta  BİLİŞİM SİSTEM GELİŞTİRME YAKLAŞIMLARI: Sistem Geliştirme Hayat Çevrimi (SGHÇ) (Devamı),Prototipleme, Uygulama Yazılım Paketleri, Son Kullanıcı Geliştirme, CASE
11. Hafta  İLETİŞİM VE AĞ SİSTEMLERİ: Ağ topolojileri, İletişim ağ tipleri
12. Hafta  İNTERNET VE ELEKTRONİK TİCARET; İnternet, İntranet ve ekstranet, Elektronik ticaret ve ilgili kavramlar
13. Hafta  BİLİŞİM SİSTEMLERİNDE GÜVENLİK VE AHLAKİ BOYUTLAR, Bilgisayar suçları, Ahlaki boyutlar ve yasal düzenlemeler, Bilişim sistem proje tartışması
14. Hafta  BİLİŞİM SİSTEM PROJE TARTIŞMASI
15. Hafta  BİLİŞİM SİSTEM PROJE TARTIŞMASI
16. Hafta  BİLİŞİM SİSTEM PROJE TARTIŞMASI
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
25
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
25
 Pratik
1
10
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
2
10
20
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
10
20
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
6
3
18
 Sunu hazırlama
2
3
6
 Sunum
2
3
6
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
1
7
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
7
1
7
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
126
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof.Dr. Hadi GÖKÇEN , Dr. Tahsin ÇETİNYOKUŞ)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ( http://w3.gazi.edu.tr/~hgokcen/ , http://websitem.gazi.edu.tr/site/tahsinc)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (hgokcen@gazi.edu.tr , tahsinc@gazi.edu.tr)