GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
PRODUCTION PLANNING AND INVENTORY CONTROL/IE312
Dersin Adı: PRODUCTION PLANNING AND INVENTORY CONTROL
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 6 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Bir üretim sistemini tasarlayabilmek
Üretim planını çıkartacak talepleri, tahmin teknikleri kullanarak belirlemek
Ana ve bütünleşik üretim planlarını, analitik teknikleri kullanarak çıkartabilmek
Stok problemlerini tanımlayabilmek ve formüle edebilmek

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Uygulamalı ve yüz yüze yapılan bir derstir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  GİRİŞ: Üretim Sistemleri, Üretim Planlama ve Kontrol, Üretim Sistemlerinde Kararlar.
2. Hafta  ÜRÜN VE SERVİS TASARIMI: Ürün ve Servis Seçimi, Ürün Geliştirme, Ürün tasarımına ilişkin konular, Ürünün tanımlanması, Servis Tasarımı.
3. Hafta  TAHMİN: Tahmin nedir, Tahmin tipleri, Tahmin yaklaşımları; kantitatif ve kalitatif tahmin teknikleri, Servis sektöründe tahmin
4. Hafta  TAHMİN: Tahmin nedir, Tahmin tipleri, Tahmin yaklaşımları; kantitatif ve kalitatif tahmin teknikleri, Servis sektöründe tahmin
5. Hafta  SÜREÇ SEÇİMİ VE KAPASİTE PLANLAMASI: Süreç Stratejileri, Süreç Analizi ve Tasarımı, Servis Süreç Tasarımı, Kapasite, Kapasite İhtiyaçlarının Tahmini, Kapasite Planlama Stratejileri.
6. Hafta  PLANLAMA FAALİYETLERİ: Bütünleşik Planlama Kararlarının Yapısı, Bütünleşik Planlama Stratejileri, Ana Üretim Çizelgesi.
7. Hafta  PLANLAMA FAALİYETLERİ: Bütünleşik Planlama Kararlarının Yapısı, Bütünleşik Planlama Stratejileri, Ana Üretim Çizelgesi.
8. Hafta  PLANLAMA FAALİYETLERİ: Bütünleşik Planlama Kararlarının Yapısı, Bütünleşik Planlama Stratejileri, Ana Üretim Çizelgesi.
9. Hafta  STOK YÖNETİMİ: Stoğun Fonksiyonları, Stok Modelleri, Bağımlı ve Bağımsız Talep Kavramı, Bağımsız Talep İçin Stok Modelleri
10. Hafta  STOK YÖNETİMİ: Stoğun Fonksiyonları, Stok Modelleri, Bağımlı ve Bağımsız Talep Kavramı, Bağımsız Talep İçin Stok Modelleri
11. Hafta  STOK YÖNETİMİ: Stoğun Fonksiyonları, Stok Modelleri, Bağımlı ve Bağımsız Talep Kavramı, Bağımsız Talep İçin Stok Modelleri
12. Hafta  STOK YÖNETİMİ: Stoğun Fonksiyonları, Stok Modelleri, Bağımlı ve Bağımsız Talep Kavramı, Bağımsız Talep İçin Stok Modelleri
13. Hafta  STOK YÖNETİMİ: Stoğun Fonksiyonları, Stok Modelleri, Bağımlı ve Bağımsız Talep Kavramı, Bağımsız Talep İçin Stok Modelleri
14. Hafta  MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI: Temel Kavramlar
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
3
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
3
10
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
7
2
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
8
1
8
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
4
2
8
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
3
21
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
6
3
18
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
125
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Dr. Öğr. Üyesi G. Didem BATUR SİR)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/dbatur)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (dbatur@gazi.edu.tr)