GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
OPERATIONS RESEARCH II/IE305
Dersin Adı: OPERATIONS RESEARCH II
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 5 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama becerisi.
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  GİRİŞ: Tanımlar, Kesikli optimizasyon, Tamsayılı optimizasyon, Matematiksel modeller. SÜREKLİ OPTİMİZASYONUN HATIRLATILMASI: Grafik çözüm, Primal simpleks, Dual simpleks.
2. Hafta  TAMSAYILI OPTİMİZASYONA GİRİŞ: Tamsayılı optimizasyonun tanımı, Saf tamsayılı ve karma tamsayılı modellerin tanımı, TAMSAYILI PROGRAMLAMA PROBLEMLERİNİN FORMULASYONU: Ya-yada kısıtları
3. Hafta  İse-O zaman kısıtları, modelleme örnekleri. TAMSAYILI OPTİMİZASYON İÇİN ÇÖZÜM METODLARI: Dal-sınır metodu, Gomory (kesme) metodu, örnekler
4. Hafta  DAL-SINIR METODU: Tanımı, dal-sınır metodu kuralları ve dallanma stratejileri, Grafik çözüm ve tablo çözüm, örnekler
5. Hafta  KESME DÜZLEMİ METODU: Gomory (kesme) metodu tanımı, Kesme grafikleri ve örnekler
6. Hafta  MODELLEME: 0-1 değişkenlerin tanımı, 0-1 tamsayılı modelleme, Küme kaplama problemi, Üretim planlama problemi, 0-1 kargo yükleme (sırt çantası) problemi çözümü
7. Hafta  ŞEBEKE MODELLERİ: Giriş ve genel kavramlar, EN KISA YOL PROBLEMİ: Bellman Denklemi ve Dijkstra Algoritması, Çevrimsiz ve çevrimli şebekelerde örnekler
8. Hafta  MİNİMUM YAYILAN AĞAÇ PROBLEMİ: Prim ve Kruskal algoritmaları, örnekler. MAX AKIŞ PROBLEMİ: Maksimum akış- min kesi teoremi, Etiketleme algoritması, örnekler
9. Hafta  ULAŞTIRMA PROBLEMLERİ: Başlangıç Çözümleri; Kuzeybatı Metodu, Minimum Maliyet Metodu, VAM Metodu ve örnekler
10. Hafta  ULAŞTIRMA PROBLEMLERİ: Optimalite Testi, örnekler. ATAMA PROBLEMLERİ: Macar Metodu, örnekler
11. Hafta  PROJE YÖNETİM TEKNİKLERİ: PERT/CPM, Öncelik Diyagramı, Proje tamamlanma ve bolluk zamanların hesaplanması, örnekler
12. Hafta  DOĞRUSAL OLMAYAN PROGRAMLAMA: Genel kavramlar, Tek ve çok değişkenli problemlerin çözümü
13. Hafta  EŞİTLİK KISITI ALTINDA OPTİMİZASYON: Lagrange çarpanları
14. Hafta  EŞİTLİK KISITI ALTINDA OPTİMİZASYON: Kuhn-Tucker şartları
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
50
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
3
10
30
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
10
40
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
126
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Bilal Toklu , Prof. Dr. Cevriye Gencer , Prof. Dr. Mehmet Kabak , Doç. Dr. Hakan Çerçioğlu)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/btoklu , https://websitem.gazi.edu.tr/site/ctemel , https://websitem.gazi.edu.tr/site/mkabak , https://websitem.gazi.edu.tr/site/cercioglu)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (btoklu@gazi.edu.tr , ctemel@gazi.edu.tr , mkabak@gazi.edu.tr , cercioglu@gazi.edu.tr)