GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
PROBABILITY/IE207
Dersin Adı: PROBABILITY
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 3 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
   İngilizce
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Modelleme ve Karar vermede Olasılık kavramalarını kullanabilme
Olasılık problemlerine çözüm bulabilme
Analitik düşünebilme

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Örnek Uzayı, Olay, Küme Teorisi, Ayrık Olaylar, Sayma Teknikleri, Ağaç Diyagramı, Kombinasyon ve Permütasyon
2. Hafta  Olasılık tanımları, Olasılık kavramı, Aksiyomlar
3. Hafta   Koşullu olasılık, Çarpım Kuralı, Bağımsız Olaylar
4. Hafta   Toplam Olasılık Kuralı, Bayes Teoremi, Sistem Güvenilirliği
5. Hafta  Rassal Değişken tanımı, Kesikli ve Sürekli Rassal değişkenler
6. Hafta  Dağılım Fonksiyonu, Birikimli Dağılım Fonksiyonu
7. Hafta  Bir Rassal değişkenin ortalama ve varyansı, Beklene değer ve varyansla ilgili önemli teoremler
8. Hafta  Bazı önemli kesikli dağılımlar; Düzgün, Bernoulli, Binom, Geometrik ve Negatif Binom Dağılım
9. Hafta  Bazı önemli kesikli dağılımlar; Hypergeometric, Poisson dağılımlar ve özellikleri.
10. Hafta  Bazı önemli sürekli dağılımlar; Sürekli Düzgün, Normal Dağılım
11. Hafta  Bazı önemli sürekli dağılımlar; Normal, Standart Normal dağılım ve Binom dağılıma Standart Normal yaklaşım
12. Hafta  Bazı önemli sürekli dağılımlar; Üstel dağılım, Hafızasızlık özelliği, Poisson ve Üstel dağılım ilişkisi
13. Hafta  Bileşik Olasılık Dağılımları; Bileşik Rassal Değişkenler, İki rassal değişkenli Kesikli ve Sürekli Dağılımlar, Marjinal olasılık yoğunluk fonksiyonlar
14. Hafta  Bileşik Olasılık Dağılımları; Rassal değişkenlerin ortalama ve varyansı, Koşullu Olasılıklar, Bağımsız Rassal Değişkenler ve bazı önemli teoremler
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
36
 Ödev
5
12
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
3
12
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
5
5
25
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
30
30
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
33
33
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
130
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.2
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof.Dr. Fulya Altıparmak , Prof.Dr. Ömer Faruk Baykoç , Dr. Ece Arzu Yıldız)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (websitem.gazi.edu.tr/site/fulyaal , websitem.gazi.edu.tr/site/baykoc , websitem.gazi.edu.tr/site/arzudemircan)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (fulyaal@gazi.edu.tr , baykoc@gazi.edu.tr , arzudemircan@gazi.edu.tr)