GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
COMPUTER AIDED TECHNICAL DRAWING/ME103
Dersin Adı: COMPUTER AIDED TECHNICAL DRAWING
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Öğrenciler temel teknik resim bilgilerini öğrenir ve uygular.
Öğrenciler izdüşümü, görünüşleri ve kesit görünüşlerini çizebilir.
Ölçülendirmenin ve toleranslandırmanın esaslarını öğrenir.
Standart makine elemanlarını çizme ve okuma hakkında bilgi sahibi olur.
Bilgisayar destekli temel teknik resim çizim programı ve çizim fonksiyonları hakkında bilgi edinir.
Öğrenciler CAD yazılımları kullanmak suretiyle temel teknik resim çizim kabiliyetlerini kazanırlar.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Teknik resim türleri, çizgiler, yazılar
2. Hafta  Geometrik çizimler(dik, yatay, paralel, teğet vs. geometriler oluşturma)
3. Hafta  Temel görünüşler (İzdüşümler) ve Cisimlerin Görünüşleri, Açınım
4. Hafta   Ölçülendirme, Bilgisayarda çizim programına giriş, temel çizim komutları
5. Hafta  Bilgisayar Destekli Çizim yazılımındaki Çizim komutları
6. Hafta  Ölçülendirme, Çizim ekranını düzenleme, temel çizim komutları, ayarlar, düzenleme komutları
7. Hafta  Perspektif resimi verilen parçaların temel görünüşlerinin çizimi
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta   Perspektif resimi verilen parçaların temel görünüşlerinin çizimi
10. Hafta  Perspektif resimi verilen parçaların temel görünüşlerinin çizimi
11. Hafta  Kesit görünüş çeşitleri, Tam kesit, Yarım kesit, Bölgesel kesit, Döndürülmüş kesit
12. Hafta  Döndürülmüş kesitler,döndürülmüş/taşınmış profil kesitler,koparılmış kısmi kesitler, geleneksel uygulamalar
13. Hafta  Toleranslar ve Yüzey İşleme İşaretleri
14. Hafta  Bilgisayarda imalat ve montaj resmi çizimi, yazıcı çıktısını alma.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
1
20
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
1
14
 Okuma Faaliyetleri
3
3
9
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
3
12
 Materyal tasarlama, uygulama
10
3
30
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
3
4
12
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
3
4
12
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
117
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.68
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Öğr.Gör.Dr. Güven MERAL)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/guvenmeral)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (guvenmeral@gazi.edu.tr)