GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
OPERATIONS RESEARCH III/IE306
Dersin Adı: OPERATIONS RESEARCH III
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 6 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
   Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama becerisi.
Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  HEDEF PROGRAMLAMA: Tanımı, Varsayımı, Bileşenleri HEDEF PROGRAMLAMA TÜRLERİ: Ağırlıklı Hedef Programlama, Öncelikli Hedef Programlama HEDEF PROGRAMLAMA MODELİ: Modelleme, Örnekler
2. Hafta  HEDEF PROGRAMLAMA ÇÖZÜM YÖNTEMİ: Grafik Çözüm, Hedef Programlama Simplex Algoritması, Örnekler
3. Hafta  OYUN TEORİSİ: Oyun kavramı, Kapsamı ve uygulama alanları OYUN DURUMLARININ TÜRLERİ: İki-Kişili oyunlar, n-Kişili oyunlar
4. Hafta  İKİ-KİŞİLİ OYUNLAR: Kavram ve özellikler, Sıfır Toplamlı-Sabit Toplamlı –Sabit Toplamlı Olmayan oyunlar
5. Hafta  İKİ-KİŞİLİ SIFIR TOPLAMLI OYUNLARIN ÇÖZÜMLERİ: Denge noktası, kararlı oyunlar, üstün stratejiler, kararsız oyunlar, grafik çözüm, doğrusal programlama ile modelleme
6. Hafta  DETERMİNİSTİK DİNAMİK PROGRAMLAMA: En kısa yol problemi, Kaynak dağıtımı problemi
7. Hafta  DETERMİNİSTİK DİNAMİK PROGRAMLAMA: Sırt çantası problemi, Üretim-satın alma problemi
8. Hafta  ARA SINAV
9. Hafta  STOKASTİK SÜREÇLERE GİRİŞ: Markov zincirleri, N-ADIMDA GEÇİŞ OLASILIKLARI: Matris yöntemi, Koşulsuz olasılık
10. Hafta  DURUMLARIN SINIFLANDIRILMASI, DENGE DURUMU: Denge durumu olasılıkları, Ortalama ilk geçiş zamanları, YUTAN ZİNCİRLER
11. Hafta  KUYRUK SİSTEMLERİ: Kuyruk sistemlerinin incelenme nedenleri, kuyruk modelinin bileşenleri, Varış ve servis süreçlerinin modellenmesi, Doğum ölüm modelleri
12. Hafta  M/M/1 KUYRUK SİSTEMİ
13. Hafta  M/M/S KUYRUK SİSTEMİ
14. Hafta  SONLU KAYNAKLI MODELLER SERİ VE AÇIK KUYRUK ŞEBEKELERİNDE ÜSTEL KUYRUKLAR ÖNCELİKLİ KUYRUK MODELLERİ
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
50
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
5
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
6
8
48
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
100
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof.Dr. Cevriye GENCER , Doç.Dr. Mehmet KABAK , Doç.Dr. Hakan ÇERÇİOĞLU)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/ctemel , https://websitem.gazi.edu.tr/site/mkabak , https://websitem.gazi.edu.tr/site/cercioglu)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (ctemel@gazi.edu.tr , mkabak@gazi.edu.tr , cercioglu@gazi.edu.tr)