GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
FACILITIES PLANNING/IE317
Dersin Adı: FACILITIES PLANNING
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 5 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Tesis planlaması, disipliner bir yaklaşım içinde sunularak, bir tesiste mühendislik tasarım prosesleri konusunda beceriler kazandırmak.
Tesis planlama probleminin tanımlanması, analizi, seçenek çözümlerin geliştirilmesi, seçeneklerin değerlendirilmesi, tercih edilecek tasarımın seçme becerisi sağlamak.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Temel Tanımlar: Tesis planlaması kavramları,
2. Hafta  Tesis düzenlemesi ve yer seçimi problemlerinin sınıflandırılması. Tesis planlaması açısından sistem kavramı
3. Hafta  Tesis Yer Seçimi: Tesis yer seçimi, Yer seçimini etkileyen faktörler, Yer seçimi modelleri.
4. Hafta  Tesis Yer Seçimi: Tesis yer seçiminde Başabaş Analizinin ve Ulaştırma Yönteminin uygulanması.
5. Hafta  Tesis Tasarımı: Tasarımın evreleri, Mamul tasarımı, Süreç tasarımı ve yerleşim türleri
6. Hafta  Tesis Düzenleme Problemi: Kurulu sistemlerde düzenleme nedenleri, Düzenlemede ana amaçlar ve tesis binaları.
7. Hafta  Tesis Düzenleme Problemi : Temel tesis düzenleme çeşitleri ve avantaj ve dezavantajları.
8. Hafta  Yardımcı Hesaplamalar: Düzenlemede kullanılan bazı hesaplamalar, Uzaklık hesapları, alan ve ekipman gereksinimleri
9. Hafta  Tesis Düzenleme Modelleri: Tesislerde düzenleme yaklaşımları, Sistematik Düzenleme Planlaması, Düzenlemede kullanılan model ve teknikler
10. Hafta  Ara Sınav
11. Hafta  Bilgisayar Destekli Tesis Düzenlemesi: Bilgisayar destekli tesis düzenleme algoritmaları ve uygulamaları.
12. Hafta  Graf Bazlı Tesis Düzenlemesi: Graf teorisi ve düzenleme yaklaşımları
13. Hafta  Kesikli Tesisi düzenleme: Kesikli tesisi düzenleme ve kaplama problemlerinde kullanılan bazı algoritmalar.
14. Hafta  Malzeme Yönetimi: Malzeme yönetim sisteminin analizi ve performans ölçümleri
15. Hafta  Otomatik Yönlü Araç Sistemleri: Otomatik yönlü araç sistemlerinin analizi ve performans ölçümleri.
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
50
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
1
8
8
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
5
10
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
10
20
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
10
20
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
100
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Bölüm öğretim elemanları)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://mf-em.gazi.edu.tr/posts/view/title/akademik-kadro-4542)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (http://mf-em.gazi.edu.tr/posts/view/title/akademik-kadro-4542)