GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ENGINEERING ECONOMY/IE307
Dersin Adı: ENGINEERING ECONOMY
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 5 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Mühendislik problemlerini çözmek için matematik, ekonomi ve mühendislik prensiplerini kullanabilme.
Mühendislik projeleri/yatırımlarında karar verme alternatiflerini analiz etmek için uygun mühendislik ekonomisi tekniklerini kullanabilme.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  GİRİŞ: Mühendislikte ekonomik karar verme, Mühendislik Ekonomisinin Endüstri Mühendisliği’ndeki yeri
2. Hafta  TEMEL KAVRAMLAR: Mühendislik ekonomisinin temel kavramları, yatırım değerlendirme ölçütleri
3. Hafta  PARA ve ZAMAN DEĞERİ: Paranın maliyeti ve ekonomik eşdeğeri, faiz oranlarının hesaplanması
4. Hafta  FAİZ ORANI HESAPLARI: Basit ve Bileşik faiz oranları; Bileşik faiz formüllerinin çıkartılması faiz tablolarının kullanılması
5. Hafta  NAKİT AKIMI HESAPLARI: Tek Ödemeli ve Eşit Ödemeli Seride Şimdiki Değer, Gelecek Değer, Faiz Oranı ve Dönem Hesabı. Excel tablolarının yardımı ile yatırım değerlendirme tekniklerinin kullanılması
6. Hafta  FAİZ ORANI HESAPLARI: Nominal ve Efektif Faiz Oranları; faiz formüllerinin çıkartılması faiz tablolarının kullanılması
7. Hafta  NAKİT AKIMI HESAPLARI: Düzgün Artışlı Seride hesaplamalar
8. Hafta  YATIRIM DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ: Bugünkü Değer Analizi
9. Hafta  YATIRIM DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ: Yıllık Eşdeğer Analizi, İç Verim Oranı,
10. Hafta  YATIRIM DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ: Geri Ödeme Devresi Analizi, Gelecek Değer Analizi, Kazanç Maliyet Oranı Analizi.
11. Hafta  ARASINAV
12. Hafta  DUYARLILIK ANALİZLERİ: Mühendislik ekonomisi parametrelerindeki değişikliklerin sonuçlara etkisi, Başa-baş Noktası Analizi
13. Hafta  ENFLASYONİST ORTAMDA KARAR VERME: Enflasyonun Mühendislik Ekonomisi hesaplarına etkileri
14. Hafta  MÜHENDİSLİK EKONOMİSİNDE ÖZEL KONULAR: Yenileme Analizleri
15. Hafta  MÜHENDİSLİK EKONOMİSİNDE ÖZEL KONULAR: Yatırımların Ekonomik Ömrünün Hesaplanması
16. Hafta  FİNAL SINAVI.
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
50
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
27
27
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
27
27
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
96
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.84
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç. Dr. Hakan ÇERÇİOĞLU)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/cercioglu)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (cercioglu@gazi.edu.tr)