GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MATERIAL SCIENCE/IE223
Dersin Adı: MATERIAL SCIENCE
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 3 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Öğrenciler malzeme bilimi ve mühendisliği hakkında yeterli bilgi ve beceriye sahip olacaktır
Öğrenciler malzeme seçimi konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olacaktır.
Atomun yapısı, atomsal bağlar, malzemelerin kristal yapısı ve metalik malzemelerde difüzyon hakkında bilgi sahibi olmak.
Mühendislik malzemelerinin sınıflandırılması ve genel özelliklerini öğrenmek.
Metalik malzemelerin mekanik deneyleri hakkında teorik bilgi ve pratik deneyim kazanmak.
Mekanik testlerden elde edilen verileri analiz edebilme ve değerlendirme becerisi kazanmak.
Faz diyagramlarını kavrayarak ısıl işlem prosedürlerini tasarlamak ve kontrol etmek.
Demir-karbon faz diyagramını ve çelik alaşımlarında faz dönüşümünü anlamak.
Mühendislik malzemelerinin mikroyapı ve mekanik özellikleri arasında ilişkiyi kavramak.
Ürün tasarımında malzeme seçiminde gözönüne alınacak genel kriterleri öğrenmek

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Mühendislik malzemelerine giriş
2. Hafta  Atomlararası bağlar
3. Hafta  Kristal yapılar, kristal hataları, malzemelerin mikroyapısal incelenmesi.
4. Hafta  Kristal yapılar, kristal hataları, malzemelerin mikroyapısal incelenmesi.
5. Hafta  Metallerde difüzyon
6. Hafta  Faz diyagramları
7. Hafta  Malzemelerin mekanik özellikleri
8. Hafta   Malzeme mekanik testleri
9. Hafta  Demirli ve demir dışı alaşımlar
10. Hafta  Demirli ve demir dışı alaşımlar
11. Hafta  Demir-karbon faz diyagramı ve ısıl işlemler
12. Hafta  Demir-karbon faz diyagramı ve ısıl işlemler
13. Hafta  Sertleştirme mekanizmaları
14. Hafta  Sertleştirme mekanizmaları
15. Hafta  Final
16. Hafta  Final
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
60
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
1
14
 Okuma Faaliyetleri
11
2
22
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
11
2
22
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
7
7
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
7
7
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
100
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç. Dr. Gökhan KÜÇÜKTÜRK , )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://www.websitem.gazi.edu.tr/site/GKUCUKTURK)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (gkucukturk@gazi.edu.tr )