GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
PHYSICS LABORATORY/PHYS156
Dersin Adı: PHYSICS LABORATORY
Dersin Kredisi: 1 Ders AKTS : 2
Dersin Yarıyılı: 2 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
   İngilizce
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Ölçme yöntemleri ve hata hesabının öğrenilmesi
Deneysel Veriyi Tabloya Aktarma, Grafik Çizme, Grafikten Yararlanma, Rapor Hazırlamanın öğrenilmesi
Tekrarlanabilir ve hata içeren deneyler yaparak elde edilen sonuçları klasik mekanik formülleri yardımıyla irdelenmesi
-
-
-
-
-
-

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders yüz yüze ve deneysel eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta   Laboratuvar ve Ölçüm Aletlerinin tanıtılması
2. Hafta   Fiziksel Ölçümler ve Hatalar
3. Hafta   Deneysel Veriyi Tabloya Aktarma, Grafik Çizme, Grafikten Yararlanma, Rapor Hazırlama
4. Hafta   Hız, İvme” Deneyinin yapılması ve verilerin alınması
5. Hafta   Hız, İvme” Deneyinin sonuçlarının değerlendirilmesi ve rapor hazırlanması
6. Hafta   İki Boyutta Hareket” Deneyinin yapılması ve verilerin alınması
7. Hafta   İki Boyutta Hareket” Deneyinin sonuçlarının değerlendirilmesi ve rapor hazırlanması
8. Hafta   “Newton un Hareket Kanunları, Eğik Düzlemde Hareket” Deneyinin yapılması ve verilerin alınması
9. Hafta   “Newton un Hareket Kanunları, Eğik Düzlemde Hareket” Deneyinin sonuçlarının değerlendirilmesi ve rapor hazırlanması
10. Hafta   “Çarpışmalar” Deneyinin yapılması ve verilerin alınması
11. Hafta   “Çarpışmalar” Deneyinin sonuçlarının değerlendirilmesi ve rapor hazırlanması
12. Hafta   Telafi
13. Hafta   Basit Harmonik Hareket” Deneyinin yapılması ve verilerin alınması
14. Hafta   “Basit Harmonik Hareket” Deneyinin sonuçlarının değerlendirilmesi ve rapor hazırlanması
15. Hafta  -
16. Hafta  -
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
5
2
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
0
0
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
2
28
 Okuma Faaliyetleri
0
0
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
0
0
 Materyal tasarlama, uygulama
14
1
14
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
5
5
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
5
5
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
52
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.08
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
2
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   ( Prof. Dr. M. Mahir BÜLBÜL , Prof.Dr. Mehmet KASAP , Prof. Dr. Metin ÖZER , Prof. Dr. BerinBelma ŞİRVANLI , Prof. Dr. Özlem YEŞİLTAŞ , Prof. Dr. S. Bora LİŞESİVDİN , Doç )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ( https://websitem.gazi.edu.tr/site/mahir , https://websitem.gazi.edu.tr/site/mkasap , https://websitem.gazi.edu.tr/site/metinoz , https://websitem.gazi.edu.tr/site/bbelma , https://websitem.gazi.edu.tr/site/yesiltas , https://websitem.gazi.edu.tr/site/bora )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   ( mahir@gazi.edu.tr , mkasap@gazi.edu.tr , metinoz@gazi.edu.tr , bbelma@gazi.edu.tr , yesiltas@gazi.edu.tr , bora@gazi.edu.tr , sezginaydin@gazi.edu.tr , cetins@gazi.edu.tr , yaseminsafak@gazi.edu.tr )