GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
GELENEKSEL KENTSEL DOKU ANALİZİ/SBP 413
Dersin Adı: GELENEKSEL KENTSEL DOKU ANALİZİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr. Nevin GÜLTEKİN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   w3.gazi.edu.tr/~neving, websitem.gazi.edu.tr/site/neving
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  neving@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Evrensel ve yerel boyutlarda geleneksel kentsel dokuya ilişkin kavram, kapsam ve farklı tanımlamalar
Geleneksel kentsel doku analizinin yöntem ve teknikleri
Geleneksel kentsel dokunun analizi ve sonuçlarının kent planlamada değerlendirme.
Taşınmaz kültürel miras olarak geleneksel dokuyu koruyarak, planlı kentsel gelişmeyi ve sürdürülebilirliği sağlamak

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders, yerinde inceleme ve yüz yüze eğitim yöntemleriyle yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
   Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
   Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Dersin kapsamını ve kaynaklarını tanıtım.
2. Hafta  Kentsel ölçekte ve planlamada, geleneksel ve tarihsel doku ve koruma gerekçeleri.
3. Hafta  Geleneksel kentsel dokuyu tanımlama ölçütleri ve örneklerle açıklanması.
4. Hafta  Geleneksel kentsel dokuyu tanımlama ölçütleri ve örneklerle açıklanması.
5. Hafta  Anadolu geleneksel kentsel dokuyu kuramsal boyutta tanımlama.
6. Hafta  Anadolu geleneksel kentsel dokuyu kuramsal boyutta tanımlama.
7. Hafta  Vize Sınavı
8. Hafta  Anadolu Geleneksel Kentsel Dokunun Toplumsal, Kültürel ve Ekonomik Boyutta Analizi.
9. Hafta  Anadolu Geleneksel Kentsel Dokunun Toplumsal, Kültürel ve Ekonomik Boyutta Analizi.
10. Hafta  Anadolu Geleneksel Kentsel Dokunun Mekansal Boyutta Analizi.
11. Hafta  Anadolu Geleneksel Kentsel Dokunun Mekansal Boyutta Analizi.
12. Hafta  Yerinde İnceleme
13. Hafta  Vize Sınavı
14. Hafta  Türkiye'de geleneksel dokunun yasal boyutta değerlendirilmesi.
15. Hafta  Genel değerlendirme
16. Hafta  Genel değerlendirme
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Gültekin, N. (2010). 19. Yüzyılda Anadolu Kenti ve Konut Dokusu, Ayaş ve Beypazarı, Nobel Yayınevi, Ankara. Sağıroğlu, Ö., Aksulu, B.I. (2011). “A Proposal for Sustainable Urban Conservation and Rehabilitation of Ulucanlar District, Ankara”, Gazi Unıversity Journal Of Science, (24)3, 593-604. Kubat, A.S., Topçu, M. (2009) “Antakya ve Konya tarihi kent dokularının morfolojik açıdan karşılaştırılması”,Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, (6)2, 334-347. Dalkılıç, N. (2008). “Geleneksel Konutlarda Kullanıcı-Mekân İlişkisi: Midyat Örneği”, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, (13)1, 17-33. Gültekin, N. (2007).”Geleneksel Konut Dokusunda Kullanım Sürecinin Değerlendirilmesi-Beypazarı Örneği, G.Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi, (22) 8, 261-272 .
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Yerinde İnceleme
 -- STAJ / UYGULAMA
  ----
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
60
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
12
2
24
 Haftalık uygulamalı ders saati
3
4
12
 Okuma Faaliyetleri
4
3
12
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
3
12
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
4
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
3
3
 Diğer
1
4
4
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Şehir ve bölge planlama alanında ekonomik, toplumsal ve çevresel sürdürebilirlik ilkeleri ile tarihsel, coğrafi, sosyal ve kültürel konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Şehir ve bölge planlama alanında insan ve toplum odaklı, doğal ve yapılı çevreye duyarlı planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Şehir ve bölge planlama alanıyla ilgili ilkeler, etik değerler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Planlama konusunda olgular, potansiyel ve sorunlar ile bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme, analiz edebilme ve değerlendirme için gereken niceliksel ve niteliksel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanabilme ve bunları yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarma becerilerine sahiptir.X
5
Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak kamu yararı, sosyal adalet ve yaşam kalitesi konularında yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığa sahiptir.X
6
Şehir ve bölge planlama alanındaki çalışmaları bağımsız ve ekip halinde yürütme, müzakere etme ve gereğinde uzlaştırıcı ve yönlendirici olmak için gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.X
7
Alanındaki uluslararası gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile etkili iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dile sahiptir.X
8
Alanındaki bilişim (bilgi, coğrafi bilgi ve iletişim) teknolojilerindeki gelişmeleri takip edebilme ve bunları planlama ve tasarımın değişik aşamalarında etkileşimli olarak kullanabilme kapasitesine sahiptir.X
9
Alanındaki sorun ve olanaklara yönelik esnek çözümler üretebilme, alternatif sunabilme ve bu alternatifleri değerlendirme konusunda gerekli bilimsel ve teknik donanıma sahiptir.X
10
Planlama konusunu makro-mikro ölçeklerde ve planlama-tasarım bütünlüğü içinde düşünebilme becerisine sahiptir.X
11
Somut ve soyut problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilmek için gerekli yaratıcı düşünme becerisi ile bu becerileri görsel olarak ifade edebilecek teknik donanım ve bilgiye sahiptir.X
12
Kırsal ve kentsel alan planlamasında sürdürülebilir enerji ve ekolojik olgular konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
13
Ekonomik, sosyal, çevresel ve politik değişimlerin farkında olup bunların etkilerini irdeleyebilme ve mekanı görsel, yönetsel ve mali boyutlarıyla tanımlayabilme kapasitesine sahiptir.X
14
Yaşanabilir ve sürdürülebilir mekanlar yaratmak için sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçları gözönüne alan; doğayı, kültürel ve tarihi mirası gelecek nesiller için korumaya yönelik plan ve politikaları ortaya koyabilme konusunda bilgi ve beceriye sahiptir.X
15
Kentlerin planlanmasında doğal, ekonomik ve sosyal riskleri birlikte değerlendirip, önlem alarak, dirençli kentler yaratma konusunda gerekli donanıma sahiptir.X
16
Mekânsal planlamada katılımcı yöntemleri kullanarak karar alma, politika geliştirme ve yönetme süreçlerine hakimdir.X