GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TURİZM PLANLAMASI (SEÇ.)/SBP425
Dersin Adı: TURİZM PLANLAMASI (SEÇ.)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Öğr.Gör. Dr. Nilüfer GÜRER
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  w3.gazi.edu.tr/~ngurer
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ngurer@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Sürdürülebilir turizm planlamasının bileşenlerinin analiz edilebilmesi,
Planlama kararlarının ve uygulamaların yer’e ve zamana özel etkilerinin irdelenebilmesi,
Turizm şemsiyesi altında sürdürülebilirliğin tartışılabilmesi
.
.
.
.
.
.
.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Ekolojik Planlama, Sürdürülebilir Kalkınma ve ÇED
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Giriş, dersin kapsam ve içeriğinin tanıtılması
2. Hafta  Tanımlar ve kavramlar Turizm nedir? Sürdürülebilirlik nedir? Sürdürülebilirlik ve Turizm İlişkisi (Sürdürülebilir Turizm)
3. Hafta  Turizm türleri Turistik Etkinliklerin Sınıflandırılması
4. Hafta  Bölgesel ve yerel turizm planlaması ve politikaları
5. Hafta  Sürdürülebilir Turizm Bölgeleri, Örnek Projeler
6. Hafta  Turizm yatırımları
7. Hafta  Bir iş kolu olarak turizm -Turizm kaynakları -Turizmin etkilediği / turizmden etkilenen sektörler -Pazarlama ve Reklam -Ulaşım -Konaklama -Sağlı
8. Hafta  Ulusal turizm politikaları ve planlama
9. Hafta  Ödev sunumları ve tartışmalar
10. Hafta  Ödev sunumları ve tartışmalar
11. Hafta  Sürdürülebilir Turizm Sözleşmesi
12. Hafta  Sürdürülebilirlik Göstergeleri Sürdürülebilir Turizm için Göstergelerin Önemi ve Tanımlanması
13. Hafta  Sürdürülebilir turizm göstergelerinin bir bölge özelinde geliştirilmesi
14. Hafta  Dönem ödevi sunumları
15. Hafta  Dönem ödevi sunumları
16. Hafta  Değerlendirme
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Bossel, H., (1999) Indicators for Sustainable Development: Theory, Method, Applications, International Institute for Sustainable Development, Canada. Kuntay, O.,(2004) Sürdürülebilir Turizm Planlaması, Alp Yayınevi, Ankara Kültür ve Turizm Bakanlığı (2007), Türkiye Turizm Stratejisi 2023, Ankara Moffat, I., (1994) “On Measuring Sustainable Development Indicators”, International Journal of Sustainable Development and World Ecology, 1: 97-109. World Tourism Organisation (2004) Indicators of Sustainable Development for Tourism Destinations: A Guide Book, WTO, Madrid.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Tartışma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Ders kapsamında staj uygulaması yoktur.
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
30
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
16
2
32
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
3
2
6
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
2
4
8
 Sunu hazırlama
2
3
6
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
12
12
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Şehir ve bölge planlama alanında ekonomik, toplumsal ve çevresel sürdürebilirlik ilkeleri ile tarihsel, coğrafi, sosyal ve kültürel konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Şehir ve bölge planlama alanında insan ve toplum odaklı, doğal ve yapılı çevreye duyarlı planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Şehir ve bölge planlama alanıyla ilgili ilkeler, etik değerler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Planlama konusunda olgular, potansiyel ve sorunlar ile bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme, analiz edebilme ve değerlendirme için gereken niceliksel ve niteliksel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanabilme ve bunları yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarma becerilerine sahiptir.X
5
Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak kamu yararı, sosyal adalet ve yaşam kalitesi konularında yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığa sahiptir.X
6
Şehir ve bölge planlama alanındaki çalışmaları bağımsız ve ekip halinde yürütme, müzakere etme ve gereğinde uzlaştırıcı ve yönlendirici olmak için gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.X
7
Alanındaki uluslararası gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile etkili iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dile sahiptir.X
8
Alanındaki bilişim (bilgi, coğrafi bilgi ve iletişim) teknolojilerindeki gelişmeleri takip edebilme ve bunları planlama ve tasarımın değişik aşamalarında etkileşimli olarak kullanabilme kapasitesine sahiptir.
9
Alanındaki sorun ve olanaklara yönelik esnek çözümler üretebilme, alternatif sunabilme ve bu alternatifleri değerlendirme konusunda gerekli bilimsel ve teknik donanıma sahiptir.X
10
Planlama konusunu makro-mikro ölçeklerde ve planlama-tasarım bütünlüğü içinde düşünebilme becerisine sahiptir.X
11
Somut ve soyut problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilmek için gerekli yaratıcı düşünme becerisi ile bu becerileri görsel olarak ifade edebilecek teknik donanım ve bilgiye sahiptir.X
12
Kırsal ve kentsel alan planlamasında sürdürülebilir enerji ve ekolojik olgular konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
13
Ekonomik, sosyal, çevresel ve politik değişimlerin farkında olup bunların etkilerini irdeleyebilme ve mekanı görsel, yönetsel ve mali boyutlarıyla tanımlayabilme kapasitesine sahiptir.X
14
Yaşanabilir ve sürdürülebilir mekanlar yaratmak için sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçları gözönüne alan; doğayı, kültürel ve tarihi mirası gelecek nesiller için korumaya yönelik plan ve politikaları ortaya koyabilme konusunda bilgi ve beceriye sahiptir.X
15
Kentlerin planlanmasında doğal, ekonomik ve sosyal riskleri birlikte değerlendirip, önlem alarak, dirençli kentler yaratma konusunda gerekli donanıma sahiptir.X
16
Mekânsal planlamada katılımcı yöntemleri kullanarak karar alma, politika geliştirme ve yönetme süreçlerine hakimdir.X