GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BÖLGESEL ANALİZ TEKNİKLERİ(SEÇ)/SBP486
Dersin Adı: BÖLGESEL ANALİZ TEKNİKLERİ(SEÇ)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr. Bilge Armatlı Köroğlu
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  -
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  armatli@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Plancıların geliştireceği kalkınma yaklaşımlarında matematiksel yöntem ve modelleri kullanma becerilerinin geliştirilmesi
Bölgesel analiz yöntemleri ile yerel sosyo-mekansal süreçlerin açıklanması, durum tespiti ve geleceğe yönelik öngörülerin yapılabilmesi -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  yüz yüze eğitim
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Bölgesel analiz teknikleri kullanım alanları Çalışma alanı olarak neden bölge?
2. Hafta  Lorenz eğrisi ve Gini katsayısı hesaplamaları, Farklı yorum ve uygulama örnekleri,
3. Hafta  Lorenz eğrisi ve Gini katsayısı uygulamaları ve sonuçlarının tartışılması
4. Hafta  Yerleşme ve Coğrafi Uzmanlaşma Göstergeleri
5. Hafta  Uzmanlaşma-çeşitlilik kavram ve göstergeleri LQ analizi, yerelleşme katsayısı, yerelleşme eğrisi,
6. Hafta  1. ara sınav
7. Hafta  LQ analizi, yerelleşme katsayısı yerleşme eğrisi uygulama sonuçlarının tartışılması
8. Hafta  Shift-Share analizi
9. Hafta  Shift-Share analizi uygulamalarının tartışılması
10. Hafta  2. ara sınav
11. Hafta  Küme analizi
12. Hafta  Küme analizi sonuçlarının tartışılması
13. Hafta  Çekim Modeli
14. Hafta  Çekim Modeli Uygulamalarının tartışılması
15. Hafta  Dersin genel değerlendirmesi
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Isard, W (2000) Methods of regional and Interregional Analysis, MIT Press, Cambridge. Blakely, E.J. and Bradshaw, T.K. (2002) Planning Local Economic Development Theory and Practice, Sage Publications. Isard, W (1960) ‘Coefficients of Localisation, Localisation Curves and Ratios, and Related Concepts’ in Methods of Regional Analysis: An Introduction to Regional Science, MIT Press, Cambridge, 249-270. Mancusi, M., L. (2003) ‘Geographical concentration and the Dynamics of Countries’ Specialisation in Technologies’, Economics of Innovation and New Technology, 12(3), 269-291. Krugman, P. (1991), Geography and Trade, MIT Press, Cambridge. Brülhart, M. (2000), Evolving geographical specialization of European manufacturing industry, working paper, University of Lausanne, Switzerland. Knudsen, D.C. (2000) ‘Shift-share Analysis: Further Examination of Models for the Description of Economic Change’, Socio-Economic Planning Science, 34, 177-198.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, tekniklerin matematiksel uygulaması
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
0
 Ödev
6
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
2
30
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
10
1
10
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
1
2
 Materyal tasarlama, uygulama
4
1
4
 Rapor hazırlama
6
1
6
 Sunu hazırlama
6
1
6
 Sunum
6
1
6
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
3
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
5
5
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Şehir ve bölge planlama alanında ekonomik, toplumsal ve çevresel sürdürebilirlik ilkeleri ile tarihsel, coğrafi, sosyal ve kültürel konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir.
2
Şehir ve bölge planlama alanında insan ve toplum odaklı, doğal ve yapılı çevreye duyarlı planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.
3
Şehir ve bölge planlama alanıyla ilgili ilkeler, etik değerler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgi ve kavrayışa sahiptir.
4
Planlama konusunda olgular, potansiyel ve sorunlar ile bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme, analiz edebilme ve değerlendirme için gereken niceliksel ve niteliksel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanabilme ve bunları yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarma becerilerine sahiptir.X
5
Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak kamu yararı, sosyal adalet ve yaşam kalitesi konularında yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığa sahiptir.X
6
Şehir ve bölge planlama alanındaki çalışmaları bağımsız ve ekip halinde yürütme, müzakere etme ve gereğinde uzlaştırıcı ve yönlendirici olmak için gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.X
7
Alanındaki uluslararası gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile etkili iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dile sahiptir.X
8
Alanındaki bilişim (bilgi, coğrafi bilgi ve iletişim) teknolojilerindeki gelişmeleri takip edebilme ve bunları planlama ve tasarımın değişik aşamalarında etkileşimli olarak kullanabilme kapasitesine sahiptir.X
9
Alanındaki sorun ve olanaklara yönelik esnek çözümler üretebilme, alternatif sunabilme ve bu alternatifleri değerlendirme konusunda gerekli bilimsel ve teknik donanıma sahiptir.
10
Planlama konusunu makro-mikro ölçeklerde ve planlama-tasarım bütünlüğü içinde düşünebilme becerisine sahiptir.
11
Somut ve soyut problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilmek için gerekli yaratıcı düşünme becerisi ile bu becerileri görsel olarak ifade edebilecek teknik donanım ve bilgiye sahiptir.X
12
Kırsal ve kentsel alan planlamasında sürdürülebilir enerji ve ekolojik olgular konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.
13
Ekonomik, sosyal, çevresel ve politik değişimlerin farkında olup bunların etkilerini irdeleyebilme ve mekanı görsel, yönetsel ve mali boyutlarıyla tanımlayabilme kapasitesine sahiptir.X
14
Yaşanabilir ve sürdürülebilir mekanlar yaratmak için sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçları gözönüne alan; doğayı, kültürel ve tarihi mirası gelecek nesiller için korumaya yönelik plan ve politikaları ortaya koyabilme konusunda bilgi ve beceriye sahiptir.
15
Kentlerin planlanmasında doğal, ekonomik ve sosyal riskleri birlikte değerlendirip, önlem alarak, dirençli kentler yaratma konusunda gerekli donanıma sahiptir.
16
Mekânsal planlamada katılımcı yöntemleri kullanarak karar alma, politika geliştirme ve yönetme süreçlerine hakimdir.