GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KENT MERKEZİ SORUNLARI(SEÇ)/SBP315
Dersin Adı: KENT MERKEZİ SORUNLARI(SEÇ)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr. Burcu H. Özüduru
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/bozuduru
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  bozuduru@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Kent merkezlerinin tarihini ve kentlerin bugünkü gelişme eğilimlerini anlamak
Kent merkezlerindeki ana kullanımları ve bu kullanımların kentin büyüme kuramları ile olan ilişkilerini tanımlamak
Kent merkezlerindeki alışveriş ve ticaret alanlarının hangi mekansal faktörler ile ilişkili olduğunu sağlamak
Kent merkezlerinin yer seçimi ve geliştirme kriterlerini öğrenmek
Kent merkezlerine eleştirel gözle bakabilmek ve bu çerçevede sunulan örnekleri anlayabilme
Türkiye Örneklerini Sunabilmek ve Dünya Örnekleri ile Karşılaştırma Yapabilmek -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze eğitim
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Giriş, Çalışma Programı
2. Hafta  Kent Merkezi ve İlgili Tanımlar, İşlevler, Yer Seçimi ve Geliştirme Kriterleri (Coğrafi durum, Erişilebilirlik, Altyapı, Servis ve Ticaret Gelişimi)
3. Hafta  Konuk Konuşmacı
4. Hafta  Kent Merkezlerinin ve Kentlerin Bugünkü Gelişme Eğilimleri, Kentsel Perakende Piyasa Çalışmaları
5. Hafta  Kent Merkezlerinin Kentsel Tasarım ile İlişkisi: Kent Merkezi Tasarımında nelere dikkat edilmeli? Mekansal Standartlar ve Göstergeler
6. Hafta  Dünya Kentlerindeki Problemler ve Kent Merkezleri Tasarımlarına Dair Örnekler
7. Hafta  Kent Merkezlerindeki Alışveriş ve Ticaret Alanlarının Mekansal Düzenini Etkileyen Faktörler
8. Hafta  Kent Merkezleri ve Konut Sorunları
9. Hafta  Vize
10. Hafta  Kent Merkezleri ve Ulaşım Sorunları
11. Hafta  Kent Merkezleri ve Uyarlanma Stratejileri
12. Hafta  Kent Merkezleri ve Kentsel Politikalar: Dünyadan Örnekler
13. Hafta  Kent Merkezleri ve Kentsel Politikalar: Türkiye’den Örnekler
14. Hafta  Ödev Sunumu
15. Hafta  Kent Merkezlerini Nasıl Geliştirebiliriz?Kent Merkezleri ile Alışveriş Merkezleri Nasıl ve Hangi Konularda Karşı Karşıya Geliyor?
16. Hafta  Genel Değerlendirme
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  •Jacobs, J. (2011) Büyük Amerikan Şehirlerinin Ölümü ve Yaşamı. Metis Yayınevi: İstanbul. •Tekeli, İ. (2010) İstanbul ve Ankara için Kent İçi Ulaşım Tarihi Yazıları. Türk Tarih Vakfı Yurt Yayınları: Ankara. •Şenyapılı, T. (2005) Cumhuriyet’in Ankara’sı. ODTÜ Yayıncılık: Ankara. •Garreau, J. (1992) Edge City: Life on the New Frontier. Doubleday Dell Publishing Group, Inc.: New York, NY. •Levy, J.M. (1997) Contemporary Urban Planning. Prentice-Hall Inc.: New Jersey, NJ. •Glaeser, E. (2009) “The Death and Life of Cities”, Making Cities Work, (ed.) Robert P. Inman, 22-63. Princeton University Press: New Jersey, NJ.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Uygulama
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
25
 Ödev
1
25
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
1
10
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
8
2
16
 Okuma Faaliyetleri
3
1
3
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
1
4
 Materyal tasarlama, uygulama
3
3
9
 Rapor hazırlama
1
1
1
 Sunu hazırlama
2
2
4
 Sunum
2
1
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
2
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
2
4
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Şehir ve bölge planlama alanında ekonomik, toplumsal ve çevresel sürdürebilirlik ilkeleri ile tarihsel, coğrafi, sosyal ve kültürel konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Şehir ve bölge planlama alanında insan ve toplum odaklı, doğal ve yapılı çevreye duyarlı planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Şehir ve bölge planlama alanıyla ilgili ilkeler, etik değerler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Planlama konusunda olgular, potansiyel ve sorunlar ile bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme, analiz edebilme ve değerlendirme için gereken niceliksel ve niteliksel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanabilme ve bunları yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarma becerilerine sahiptir.X
5
Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak kamu yararı, sosyal adalet ve yaşam kalitesi konularında yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığa sahiptir.X
6
Şehir ve bölge planlama alanındaki çalışmaları bağımsız ve ekip halinde yürütme, müzakere etme ve gereğinde uzlaştırıcı ve yönlendirici olmak için gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.X
7
Alanındaki uluslararası gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile etkili iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dile sahiptir.X
8
Alanındaki bilişim (bilgi, coğrafi bilgi ve iletişim) teknolojilerindeki gelişmeleri takip edebilme ve bunları planlama ve tasarımın değişik aşamalarında etkileşimli olarak kullanabilme kapasitesine sahiptir.X
9
Alanındaki sorun ve olanaklara yönelik esnek çözümler üretebilme, alternatif sunabilme ve bu alternatifleri değerlendirme konusunda gerekli bilimsel ve teknik donanıma sahiptir.X
10
Planlama konusunu makro-mikro ölçeklerde ve planlama-tasarım bütünlüğü içinde düşünebilme becerisine sahiptir.X
11
Somut ve soyut problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilmek için gerekli yaratıcı düşünme becerisi ile bu becerileri görsel olarak ifade edebilecek teknik donanım ve bilgiye sahiptir.X
12
Kırsal ve kentsel alan planlamasında sürdürülebilir enerji ve ekolojik olgular konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
13
Ekonomik, sosyal, çevresel ve politik değişimlerin farkında olup bunların etkilerini irdeleyebilme ve mekanı görsel, yönetsel ve mali boyutlarıyla tanımlayabilme kapasitesine sahiptir.X
14
Yaşanabilir ve sürdürülebilir mekanlar yaratmak için sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçları gözönüne alan; doğayı, kültürel ve tarihi mirası gelecek nesiller için korumaya yönelik plan ve politikaları ortaya koyabilme konusunda bilgi ve beceriye sahiptir.X
15
Kentlerin planlanmasında doğal, ekonomik ve sosyal riskleri birlikte değerlendirip, önlem alarak, dirençli kentler yaratma konusunda gerekli donanıma sahiptir.X
16
Mekânsal planlamada katılımcı yöntemleri kullanarak karar alma, politika geliştirme ve yönetme süreçlerine hakimdir.X