GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KENT BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMALARI/ŞBP495
Dersin Adı: KENT BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMALARI
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr.Ebru Vesile ÖCALIR-AKÜNAL, Doç.Dr.Özge YALÇINER ERCOŞKUN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  w3.gazi.edu.tr/~ebruocalir, websitem.gazi.edu.tr/site/ebruocalir
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ebruocalir@gazi.edu.tr, ozgeyal@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Kent Bilgi Sistemleri ile ilgili temel ve uygulama bilgisi
Kent bilgi sistemlerini geliştirebilmek için basit kod yazımı bilgisi -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Kent Bilgi Sistemleri ve CBS hakkında genel bilgi
2. Hafta  Proje konularının belirlenmesi
3. Hafta  Kent ve kentliye ait bilgiler, bunların sistematik olarak toplanması
4. Hafta  Adres bilgi sistemi, numarataj, trafik bilgi sistemi
5. Hafta  Kente ilişkin bilgilerin veri tabanına aktarılma yöntemleri
6. Hafta  VİZE
7. Hafta  Tematik ve ileri analizler için kod yazılımı
8. Hafta  Tematik ve ileri analizler için kod yazılımı
9. Hafta  Tematik ve ileri analizler için kod yazılımı
10. Hafta  Tematik ve ileri analizler için kod yazılımı
11. Hafta  Tematik ve ileri analizler için kod yazılımı
12. Hafta  Öğrenci projeleri üzerinde veriler arasındaki ilişkilerin kurulması, yönetilmesi ve sorgulamalar oluşturup analizlerin yapılması
13. Hafta  Öğrenci projeleri üzerinde veriler arasındaki ilişkilerin kurulması, yönetilmesi ve sorgulamalar oluşturup analizlerin yapılması
14. Hafta  Öğrenci projeleri üzerinde veriler arasındaki ilişkilerin kurulması, yönetilmesi ve sorgulamalar oluşturup analizlerin yapılması
15. Hafta  Öğrenci projeleri üzerinde veriler arasındaki ilişkilerin kurulması, yönetilmesi ve sorgulamalar oluşturup analizlerin yapılması
16. Hafta  Final projelerinin sunumu
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. William E. Huxhold, An Introduction to Urban Geographic Information Systems (Spatial Information Systems), Oxford University Press, USA (March 21, 1991). 2. Frederic Adam, Patrick Humphreys, Encyclopedia of Decision Making and Decision Support Technologies (2 Volumes), London School of Economics, UK, IGI Global, April, 2008. 3. Robert Laurini, Information Systems for Urban Planning: A Hypermedia Cooperative Approach (Geographic Information Systems Workshop), CRC Press; 1st edition (January 27, 2001). 4. Glenn E. Montgomery, Harold C. Schuch, GIS Data Conversion Handbook, Wiley; 1st edition (August 1993). 5. Vahap Tecim, Coğrafi Bilgi Sistemleri Harita Tabanlı Bilgi Yönetimi, Coğrafi Bilgi Sistemleri Harita Tabanlı Bilgi Yönetimi, Dokuz Eylül Üniversitesi,İzmir, 2008.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
60
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
1
15
15
 Haftalık uygulamalı ders saati
1
15
15
 Okuma Faaliyetleri
1
15
15
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
1
15
15
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
3
1
3
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
3
2
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
5
1
5
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Şehir ve bölge planlama alanında ekonomik, toplumsal ve çevresel sürdürebilirlik ilkeleri ile tarihsel, coğrafi, sosyal ve kültürel konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Şehir ve bölge planlama alanında insan ve toplum odaklı, doğal ve yapılı çevreye duyarlı planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.
3
Şehir ve bölge planlama alanıyla ilgili ilkeler, etik değerler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgi ve kavrayışa sahiptir.
4
Planlama konusunda olgular, potansiyel ve sorunlar ile bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme, analiz edebilme ve değerlendirme için gereken niceliksel ve niteliksel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanabilme ve bunları yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarma becerilerine sahiptir.X
5
Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak kamu yararı, sosyal adalet ve yaşam kalitesi konularında yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığa sahiptir.X
6
Şehir ve bölge planlama alanındaki çalışmaları bağımsız ve ekip halinde yürütme, müzakere etme ve gereğinde uzlaştırıcı ve yönlendirici olmak için gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.X
7
Alanındaki uluslararası gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile etkili iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dile sahiptir.X
8
Alanındaki bilişim (bilgi, coğrafi bilgi ve iletişim) teknolojilerindeki gelişmeleri takip edebilme ve bunları planlama ve tasarımın değişik aşamalarında etkileşimli olarak kullanabilme kapasitesine sahiptir.X
9
Alanındaki sorun ve olanaklara yönelik esnek çözümler üretebilme, alternatif sunabilme ve bu alternatifleri değerlendirme konusunda gerekli bilimsel ve teknik donanıma sahiptir.X
10
Planlama konusunu makro-mikro ölçeklerde ve planlama-tasarım bütünlüğü içinde düşünebilme becerisine sahiptir.X
11
Somut ve soyut problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilmek için gerekli yaratıcı düşünme becerisi ile bu becerileri görsel olarak ifade edebilecek teknik donanım ve bilgiye sahiptir.X
12
Kırsal ve kentsel alan planlamasında sürdürülebilir enerji ve ekolojik olgular konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.
13
Ekonomik, sosyal, çevresel ve politik değişimlerin farkında olup bunların etkilerini irdeleyebilme ve mekanı görsel, yönetsel ve mali boyutlarıyla tanımlayabilme kapasitesine sahiptir.
14
Yaşanabilir ve sürdürülebilir mekanlar yaratmak için sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçları gözönüne alan; doğayı, kültürel ve tarihi mirası gelecek nesiller için korumaya yönelik plan ve politikaları ortaya koyabilme konusunda bilgi ve beceriye sahiptir.
15
Kentlerin planlanmasında doğal, ekonomik ve sosyal riskleri birlikte değerlendirip, önlem alarak, dirençli kentler yaratma konusunda gerekli donanıma sahiptir.X
16
Mekânsal planlamada katılımcı yöntemleri kullanarak karar alma, politika geliştirme ve yönetme süreçlerine hakimdir.X