GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KENTSEL SU PLANLAMASI/ŞBP490
Dersin Adı: KENTSEL SU PLANLAMASI
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/gorer,
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  gorer@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Mekansal planlama ve kentsel su konuları arasındaki ilişkinin farkına varılması
Su duyarlı kentsel planlama için yasal yönetsel araçların, göstergelerin ve tasarım ilkelerinin kavranması
Kentsel su planlaması konusunda kavramsal bilgi, uygulama örnekleri üzerinden planlama ve tasarım deneyimi sağlanması


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin ön koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  kentsel altyapı, iklim ve kent
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Su döngüsünü etkileyen faktörler
2. Hafta  Bölge planlama ile kentsel su döngüsünün ilişkisi
3. Hafta  Mekansal planlama ile kentsel su döngüsünün ilişkisi
4. Hafta  Teknik Gezi
5. Hafta  Su duyarlı mekansal planlama ülke ve bölge stratejileri
6. Hafta  Su duyarlı mekansal planlama ülke ve bölge stratejileri
7. Hafta  Ara sınav
8. Hafta  Su planlaması örneklerinin incelenmesi
9. Hafta  Su duyarlı mekansal planlama örneklerinin incelenmesi
10. Hafta  Su duyarlı mekansal planlama örneklerinin incelenmesi
11. Hafta  Rapor sunuşları
12. Hafta  Rapor sunuşları
13. Hafta  Rapor sunuşları
14. Hafta  Teknik Gezi
15. Hafta  Ara sınav
16. Hafta  Genel değerlendirme ve tartışma
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  - H. Cooley and P.H.Gleick, “Urban Water Use Efficiencies: Lessons from United States Cities,” In: P.H. Gleick (2009) The World’s Water, 2008-2009, pp. 101-122. -Urban Water Conflicts, 2006, Unesco/IHP. -Hanak, E.,2008, “Is Water Policy Limiting Residential Growth? Evidence From California”, Land Economics, Feb.84(1):31-50. -M. Falkenmark, L. Andersson, R. Castensson, K. Sundblad , Water A Reflection of Land Use, 1999, Swedish Natural Science Research Council, Unesco-IHP - Planlama Dergisi, Su Özel Sayısı, 2008-1, Şehir Plancıları Odası Yayını, Ankara. -Evaluating Options for Water Sensitive Urban Design, 2009, BMT/WBM.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, gösterme
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
20
 Ödev
1
30
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
2
2
4
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
10
2
20
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
8
1
8
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
1
3
3
 Sunu hazırlama
3
2
6
 Sunum
3
3
9
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
5
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
5
5
 Diğer
5
2
10
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Şehir ve bölge planlama alanında ekonomik, toplumsal ve çevresel sürdürebilirlik ilkeleri ile tarihsel, coğrafi, sosyal ve kültürel konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Şehir ve bölge planlama alanında insan ve toplum odaklı, doğal ve yapılı çevreye duyarlı planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Şehir ve bölge planlama alanıyla ilgili ilkeler, etik değerler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Planlama konusunda olgular, potansiyel ve sorunlar ile bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme, analiz edebilme ve değerlendirme için gereken niceliksel ve niteliksel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanabilme ve bunları yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarma becerilerine sahiptir.X
5
Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak kamu yararı, sosyal adalet ve yaşam kalitesi konularında yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığa sahiptir.X
6
Şehir ve bölge planlama alanındaki çalışmaları bağımsız ve ekip halinde yürütme, müzakere etme ve gereğinde uzlaştırıcı ve yönlendirici olmak için gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.X
7
Alanındaki uluslararası gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile etkili iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dile sahiptir.X
8
Alanındaki bilişim (bilgi, coğrafi bilgi ve iletişim) teknolojilerindeki gelişmeleri takip edebilme ve bunları planlama ve tasarımın değişik aşamalarında etkileşimli olarak kullanabilme kapasitesine sahiptir.X
9
Alanındaki sorun ve olanaklara yönelik esnek çözümler üretebilme, alternatif sunabilme ve bu alternatifleri değerlendirme konusunda gerekli bilimsel ve teknik donanıma sahiptir.X
10
Planlama konusunu makro-mikro ölçeklerde ve planlama-tasarım bütünlüğü içinde düşünebilme becerisine sahiptir.X
11
Somut ve soyut problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilmek için gerekli yaratıcı düşünme becerisi ile bu becerileri görsel olarak ifade edebilecek teknik donanım ve bilgiye sahiptir.X
12
Kırsal ve kentsel alan planlamasında sürdürülebilir enerji ve ekolojik olgular konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
13
Ekonomik, sosyal, çevresel ve politik değişimlerin farkında olup bunların etkilerini irdeleyebilme ve mekanı görsel, yönetsel ve mali boyutlarıyla tanımlayabilme kapasitesine sahiptir.X
14
Yaşanabilir ve sürdürülebilir mekanlar yaratmak için sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçları gözönüne alan; doğayı, kültürel ve tarihi mirası gelecek nesiller için korumaya yönelik plan ve politikaları ortaya koyabilme konusunda bilgi ve beceriye sahiptir.X
15
Kentlerin planlanmasında doğal, ekonomik ve sosyal riskleri birlikte değerlendirip, önlem alarak, dirençli kentler yaratma konusunda gerekli donanıma sahiptir.X
16
Mekânsal planlamada katılımcı yöntemleri kullanarak karar alma, politika geliştirme ve yönetme süreçlerine hakimdir.X