GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KENT EKOLOJİSİ/ŞBP332
Dersin Adı: KENT EKOLOJİSİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 5 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd.Doç.Dr. Ülkü DUMAN YÜKSEL
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/uduman
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  uduman@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Ekoloji ve kent ekolojisine ilişkin temel kavramların öğrenilmesi
Ekolojik bileşenlerin ve kentteki ekolojik sistemlerin daha iyi anlaşılması
Ekolojik bileşenlerin ve kentteki ekolojik sistemlerin planlama sürecine entegrasyonunun sağlanması
Kentlerin ekolojik ayak izini hesaplayabilecek bilgi ve beceri düzeyine ulaşılması
-
-
-
-
-
-
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Giriş: Kent ve Doğa İlişkisi, Kentleşme
2. Hafta  Temel Kavramlar: Ekoloji, Ekosistem, Yapay ve Doğal Ekosistemler
3. Hafta  Ekosistem Servisleri, Ekosistem Servisleri ve İnsan Refahı Arasındaki İlişki
4. Hafta  Kent Ekolojisi, Kent Ekolojisinin Özellikleri, Kent Ekolojisi Kavramına Temel Yaklaşımlara Giriş
5. Hafta  Kent Ekolojisinin Bileşenleri: Kent iklimi
6. Hafta  Kent Ekolojisinin Bileşenleri: Kent Florası
7. Hafta  Ara Sınav
8. Hafta  Kent Ekolojisinin Bileşenleri: Kent Faunası
9. Hafta  Kent Ekolojisinin Bileşenleri: Kent toprakları
10. Hafta  Kent Ekolojisinin Bileşenleri: Kentsel su kaynakları
11. Hafta  Ekolojik Ayak İzi, Kentin Ekolojik Ayak İzi
12. Hafta  Kent Planlama ve Kent Ekolojisi
13. Hafta  Kent Ekolojisinin Kent Planlama Sürecinde Kullanımına İlişkin Örnekler
14. Hafta  Ödev Sunumları
15. Hafta  Ödev Sunumları
16. Hafta  Ödev Sunumları
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  -Alberti, M. 2009. Advances In Urban Ecology:Integrating Humans and Ecological Processes in Urban Ecosystems. Springer Science+Business Media, NY, 355pp, ISBN: 978-0-387-75509-0 (hardcover) -Alier, J. M., 2003 . “Problems of Ecological Degradation: Environmental Justice or Ecological Modernization? " Capitalism, Nature, Socialism v:14-1, p:133-138. -Gilbert, D.L., 1991.Ecology of Urban Habitats. Chapman and Hall, London, 367 pp. ISBN: 0-412-45500-5 -Rees, W. And Wackernagel, M., Urban Ecological Footprints:Why Cities Cannot be Sustainable—andWhy They are a Key to Sustainability, in J.M. Marzluff et al.(edit.), Urban Ecology, Springer. -Thomson, C.W., 2002. Urban open space in the 21st century. Landscape and Urban Planning 60, p: 59–72
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
2
40
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
2
30
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
2
2
4
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
3
2
6
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
2
3
6
 Sunu hazırlama
1
3
3
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
15
15
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Şehir ve bölge planlama alanında ekonomik, toplumsal ve çevresel sürdürebilirlik ilkeleri ile tarihsel, coğrafi, sosyal ve kültürel konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Şehir ve bölge planlama alanında insan ve toplum odaklı, doğal ve yapılı çevreye duyarlı planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Şehir ve bölge planlama alanıyla ilgili ilkeler, etik değerler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Planlama konusunda olgular, potansiyel ve sorunlar ile bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme, analiz edebilme ve değerlendirme için gereken niceliksel ve niteliksel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanabilme ve bunları yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarma becerilerine sahiptir.X
5
Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak kamu yararı, sosyal adalet ve yaşam kalitesi konularında yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığa sahiptir.X
6
Şehir ve bölge planlama alanındaki çalışmaları bağımsız ve ekip halinde yürütme, müzakere etme ve gereğinde uzlaştırıcı ve yönlendirici olmak için gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.X
7
Alanındaki uluslararası gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile etkili iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dile sahiptir.X
8
Alanındaki bilişim (bilgi, coğrafi bilgi ve iletişim) teknolojilerindeki gelişmeleri takip edebilme ve bunları planlama ve tasarımın değişik aşamalarında etkileşimli olarak kullanabilme kapasitesine sahiptir.X
9
Alanındaki sorun ve olanaklara yönelik esnek çözümler üretebilme, alternatif sunabilme ve bu alternatifleri değerlendirme konusunda gerekli bilimsel ve teknik donanıma sahiptir.X
10
Planlama konusunu makro-mikro ölçeklerde ve planlama-tasarım bütünlüğü içinde düşünebilme becerisine sahiptir.X
11
Somut ve soyut problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilmek için gerekli yaratıcı düşünme becerisi ile bu becerileri görsel olarak ifade edebilecek teknik donanım ve bilgiye sahiptir.X
12
Kırsal ve kentsel alan planlamasında sürdürülebilir enerji ve ekolojik olgular konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
13
Ekonomik, sosyal, çevresel ve politik değişimlerin farkında olup bunların etkilerini irdeleyebilme ve mekanı görsel, yönetsel ve mali boyutlarıyla tanımlayabilme kapasitesine sahiptir.X
14
Yaşanabilir ve sürdürülebilir mekanlar yaratmak için sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçları gözönüne alan; doğayı, kültürel ve tarihi mirası gelecek nesiller için korumaya yönelik plan ve politikaları ortaya koyabilme konusunda bilgi ve beceriye sahiptir.X
15
Kentlerin planlanmasında doğal, ekonomik ve sosyal riskleri birlikte değerlendirip, önlem alarak, dirençli kentler yaratma konusunda gerekli donanıma sahiptir.X
16
Mekânsal planlamada katılımcı yöntemleri kullanarak karar alma, politika geliştirme ve yönetme süreçlerine hakimdir.X