GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE PROJE TASARIMI/ŞBP498
Dersin Adı: COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE PROJE TASARIMI
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe/İngilizc
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr. Burcu ÖZÜDURU
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://web.me.com/bozuduru/web,http://websitem.gazi.edu.tr/bozuduru
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  bozuduru@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Coğrafi Bilgi Sistemleri (ArcGIS programları) ile şehir ve bölge planlama konularında proje tasarlama, veritabanları oluşturmak.
Coğrafi Bilgi Sistemlerinden ArcMap 9.2’yi etkin bir şekilde kullanabilmek.
CBS yardımıyla veritabanı oluşturup, analiz yapabilmek, dijital ortamda harita yapabilmek.
Öğrencilerin etkin bir şekilde, raster ve vektör verilerini algılayabilmelerini sağlamak.
Basit mekansal modelleri (en kısa yol analizi, üst üste bindirme analizleri) uygulayabilmek.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze eğitim
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkosulu ya da es kosulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  ŞBP 204 Coğrafi Bilgi Sistemleri
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Giriş, dersin içeriği hakkında bilgi
2. Hafta  Coğrafi Mekanın Dijital Ortamda Temsili
3. Hafta  Veri Modellemesi ve Veritabanları
4. Hafta  Raster Veri Yapısı ve İşlemleri
5. Hafta  Hiyerarşik Data Yapısı
6. Hafta  Vektör Data Modellemesi
7. Hafta  Mekansal Modeller
8. Hafta  Uygulama Konuları: Mekansal Analiz ile CBS Arasındaki Bağlantı
9. Hafta  CBS Uygulamaları ve Ulaşım
10. Hafta  CBS Uygulamaları ve Ticaret Alanları
11. Hafta  CBS Uygulamaları ve Servis Alanları
12. Hafta  CBS Uygulamaları ve Uygunluk Analizleri
13. Hafta  CBS Uygulamaları ve Uygunluk Analizleri
14. Hafta  Proje sunumları ve tartışmalar
15. Hafta  Proje sunumları ve tartışmalar
16. Hafta  Proje sunumları ve tartışmalar
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  • Church, R.L., Murray, A.T., (2009). Business Site Selection, Location Analysis, and GIS, John Wiley and Sons Inc.: Hoboken, New Jersey. • Birkin, M, Clarke, G., Clarke, M., Wilson, A., (1996). Intelligent GIS: Location Decisions and Strategic Planning, GeoInformation International: Cambridge. • Schuurman, N., (2004). GIS: A Short Introduction. Blackwell Publications: Malden, MA. • Stillwell, J., Clarke, G., (2004). Applied GIS and Spatial Analysis, John Wiley and Sons Inc.: Hoboken, New Jersey.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Uygulama(Bilgisayar laboratuarı)
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
0
0
 Uygulama
3
30
 Projeler
1
30
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
16
2
32
 Haftalık uygulamalı ders saati
3
2
6
 Okuma Faaliyetleri
0
0
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
1
1
1
 Materyal tasarlama, uygulama
5
2
10
 Rapor hazırlama
2
1
2
 Sunu hazırlama
4
2
8
 Sunum
4
2
8
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
2
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
2
4
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Şehir ve bölge planlama alanında ekonomik, toplumsal ve çevresel sürdürebilirlik ilkeleri ile tarihsel, coğrafi, sosyal ve kültürel konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Şehir ve bölge planlama alanında insan ve toplum odaklı, doğal ve yapılı çevreye duyarlı planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Şehir ve bölge planlama alanıyla ilgili ilkeler, etik değerler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Planlama konusunda olgular, potansiyel ve sorunlar ile bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme, analiz edebilme ve değerlendirme için gereken niceliksel ve niteliksel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanabilme ve bunları yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarma becerilerine sahiptir.X
5
Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak kamu yararı, sosyal adalet ve yaşam kalitesi konularında yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığa sahiptir.X
6
Şehir ve bölge planlama alanındaki çalışmaları bağımsız ve ekip halinde yürütme, müzakere etme ve gereğinde uzlaştırıcı ve yönlendirici olmak için gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.X
7
Alanındaki uluslararası gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile etkili iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dile sahiptir.X
8
Alanındaki bilişim (bilgi, coğrafi bilgi ve iletişim) teknolojilerindeki gelişmeleri takip edebilme ve bunları planlama ve tasarımın değişik aşamalarında etkileşimli olarak kullanabilme kapasitesine sahiptir.X
9
Alanındaki sorun ve olanaklara yönelik esnek çözümler üretebilme, alternatif sunabilme ve bu alternatifleri değerlendirme konusunda gerekli bilimsel ve teknik donanıma sahiptir.X
10
Planlama konusunu makro-mikro ölçeklerde ve planlama-tasarım bütünlüğü içinde düşünebilme becerisine sahiptir.X
11
Somut ve soyut problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilmek için gerekli yaratıcı düşünme becerisi ile bu becerileri görsel olarak ifade edebilecek teknik donanım ve bilgiye sahiptir.X
12
Kırsal ve kentsel alan planlamasında sürdürülebilir enerji ve ekolojik olgular konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
13
Ekonomik, sosyal, çevresel ve politik değişimlerin farkında olup bunların etkilerini irdeleyebilme ve mekanı görsel, yönetsel ve mali boyutlarıyla tanımlayabilme kapasitesine sahiptir.X
14
Yaşanabilir ve sürdürülebilir mekanlar yaratmak için sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçları gözönüne alan; doğayı, kültürel ve tarihi mirası gelecek nesiller için korumaya yönelik plan ve politikaları ortaya koyabilme konusunda bilgi ve beceriye sahiptir.X
15
Kentlerin planlanmasında doğal, ekonomik ve sosyal riskleri birlikte değerlendirip, önlem alarak, dirençli kentler yaratma konusunda gerekli donanıma sahiptir.X
16
Mekânsal planlamada katılımcı yöntemleri kullanarak karar alma, politika geliştirme ve yönetme süreçlerine hakimdir.X