GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KENT MEKAN PLANLAMASINDA TEMEL YAKLAŞIMLAR (SEÇ)/SBP377
Dersin Adı: KENT MEKAN PLANLAMASINDA TEMEL YAKLAŞIMLAR (SEÇ)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 5 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Özlem GÜZEY
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http//websitem.gazi.edu.tr/odundar
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  odundar@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Kentsel mekanın planlanmasında etken olan planlama yaklaşımlarının bilimsel altyapısının tanıtılması
Planlama teorilerinin bilim felsefesi çerçevesinde incelenmesi
Rasyonel kapsamlı planlamadan liberal stratejik planlamaya kadar planlama yaklaşımlarının bilim felsefesi perspektifinde tartışılması
Planlamaya bilimsel, ideolojik yaklaşım kazanmak ve planlama yaklaşımlarının tanıtımı

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Ders anlatım ve anlatılanların sınanması ve pekiştirilmesine dayalı ödev ve sınavlar ile yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Giriş: Kent planlama ve planlama teorileri
2. Hafta  Rasyonalizm, teknokrat teori
3. Hafta  Rasyonel kapsamlı planlama ve değerlendirme
4. Hafta  Parçacılık ve planlamada parçacı yaklaşım
5. Hafta  Yanlışlama ve sistem teorisi, planlamada sistem yaklaşımı
6. Hafta  Vize
7. Hafta  “Mixed-scanning” ve gelişme planları
8. Hafta  Yapısal planlama
9. Hafta  Anarşizm ve hümanizm, demokrat teori
10. Hafta  “Transactive” planlama, planlamada savunuculuk ve çoğulculuk
11. Hafta  Liberal teori ve stratejik planlama
12. Hafta  Marksizm ve eşitlikçi planlama
13. Hafta  Planlama yaklaşımlarında yeni yönlenmeler: Yerellik tartışmaları, büyüme mekanizmaları vb.
14. Hafta  Ödev sunumu
15. Hafta  Ödev sunumu
16. Hafta  Ödev sunumu
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Adjukiewicz, K., 1973, Problems and Theories of Philosophy, Cambridge University Press, Cambridge, First published in Poland, 1949. Bailey, J., 1975, Social Theory for Planning, Routledge and Kegan Paul, London. Cooke, P., 1983, Theories of Planning and Spatial Development, Hutchinson and Co. Publishers, London. Friedmann, J., 1971, 'The Future of Comprehensive Urban Planning: A Critique', Public Administration Review 3, vol.31, May/June. Günay, B., 1989, 'Farklı Planlama Yaklaşımları, Şehir Planlama Eğitimi İlişkileri', Türkiye'de 13. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, Yıldız Universitesi, Istanbul. Habermas, J., 1990,1992, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, Tanıl Bora ve Mithat Sencar (çev), İletişim Yayınlan, İstanbul. Harvey. D., 1989, 'From Managerialism to Entrepreneurialism: The Transformation in Urban Governance in Late Capitalism', Geografiska Annaler, 71 B (1): 3-17. Healey, P., 1994, 'The State of Planning in Europe', AESOP News, Autumn, Issue no. 15: 4-9. Tekeli,
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-yanıt, Araştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
25
 Ödev
1
25
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
12
2
24
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
1
3
3
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
1
10
10
 Sunu hazırlama
1
6
6
 Sunum
3
8
24
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
4
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
4
4
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Şehir ve bölge planlama alanında ekonomik, toplumsal ve çevresel sürdürebilirlik ilkeleri ile tarihsel, coğrafi, sosyal ve kültürel konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Şehir ve bölge planlama alanında insan ve toplum odaklı, doğal ve yapılı çevreye duyarlı planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Şehir ve bölge planlama alanıyla ilgili ilkeler, etik değerler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Planlama konusunda olgular, potansiyel ve sorunlar ile bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme, analiz edebilme ve değerlendirme için gereken niceliksel ve niteliksel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanabilme ve bunları yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarma becerilerine sahiptir.X
5
Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak kamu yararı, sosyal adalet ve yaşam kalitesi konularında yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığa sahiptir.X
6
Şehir ve bölge planlama alanındaki çalışmaları bağımsız ve ekip halinde yürütme, müzakere etme ve gereğinde uzlaştırıcı ve yönlendirici olmak için gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.X
7
Alanındaki uluslararası gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile etkili iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dile sahiptir.X
8
Alanındaki bilişim (bilgi, coğrafi bilgi ve iletişim) teknolojilerindeki gelişmeleri takip edebilme ve bunları planlama ve tasarımın değişik aşamalarında etkileşimli olarak kullanabilme kapasitesine sahiptir.X
9
Alanındaki sorun ve olanaklara yönelik esnek çözümler üretebilme, alternatif sunabilme ve bu alternatifleri değerlendirme konusunda gerekli bilimsel ve teknik donanıma sahiptir.X
10
Planlama konusunu makro-mikro ölçeklerde ve planlama-tasarım bütünlüğü içinde düşünebilme becerisine sahiptir.X
11
Somut ve soyut problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilmek için gerekli yaratıcı düşünme becerisi ile bu becerileri görsel olarak ifade edebilecek teknik donanım ve bilgiye sahiptir.X
12
Kırsal ve kentsel alan planlamasında sürdürülebilir enerji ve ekolojik olgular konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
13
Ekonomik, sosyal, çevresel ve politik değişimlerin farkında olup bunların etkilerini irdeleyebilme ve mekanı görsel, yönetsel ve mali boyutlarıyla tanımlayabilme kapasitesine sahiptir.X
14
Yaşanabilir ve sürdürülebilir mekanlar yaratmak için sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçları gözönüne alan; doğayı, kültürel ve tarihi mirası gelecek nesiller için korumaya yönelik plan ve politikaları ortaya koyabilme konusunda bilgi ve beceriye sahiptir.X
15
Kentlerin planlanmasında doğal, ekonomik ve sosyal riskleri birlikte değerlendirip, önlem alarak, dirençli kentler yaratma konusunda gerekli donanıma sahiptir.X
16
Mekânsal planlamada katılımcı yöntemleri kullanarak karar alma, politika geliştirme ve yönetme süreçlerine hakimdir.X