GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SANAYİNİN GELİŞME DİNAMİKLERİ VE PLANLAMA(SEÇ.)/SBP481
Dersin Adı: SANAYİNİN GELİŞME DİNAMİKLERİ VE PLANLAMA(SEÇ.)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr. Bilge Armatlı Köroğlu
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  -
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  armatli@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Sanayi bölgeleri, kuruluş süreci ve mekansal planlama yaklaşımları arasında ilişki kurma becerisi.
Sanayi alanlarının gelişim sürecine ilişkin farklı yaklaşımları planlama sürecine yansıtabilme bilgi ve birikimine sahip olmak. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze eğitim.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilgili önerilen başka ders bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Sanayi gelişiminde küme/kümelenme yaklaşımları
2. Hafta  Sanayi gelişiminde küme/kümelenme yaklaşımları, dünya örnekleri
3. Hafta  Sanayi bölgeleri yer seçimi ve kent makroformu ile ilişkisi.
4. Hafta  Kent planlamasında OSB'ler, kuruluş süreci, mekansal planlama yaklaşımları
5. Hafta  Kent planlamasında Teknoloji geliştirme bölgeleri, kuruluş süreci, mekansal planlama yaklaşımları
6. Hafta  Sanayi-çevre ilişkisi, sanayi gelişiminde ekolojik yaklaşımlar
7. Hafta  1. vize sınavı
8. Hafta  Sanayisizleşme, sanayi coğrafyasında küresel değişimler
9. Hafta  Sanayi alanlarının desantralizasyonu
10. Hafta  2. vize sınavı
11. Hafta  Sanayi alanlarının dönüşümü
12. Hafta  Sanayi alanlarının dönüşümü, Avrupa ve Türkiye'den farklı örneklerin değerlendirilmesi
13. Hafta  Ulusal sanayi strateji belgesi,
14. Hafta  Dersin genel değerlendirmesi
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Van Den Berg, L. Braun, E. ve Van Winden, W., 2001, Growth clusters in European cities: an İntegral approach, Urban Studies, sayı: 38(1), ss. 186-206. Brusco, S. 1982 The Emilian Model: productive decentralisation and social integration, Cambridge Journal of Economics, 6: 167–184. Eraydin, A. 2002 Yeni Sanayi Odaklari: Yerel Gelis¸menin Yeniden Kavramsallas¸tirilmasi (Ankara: METU). OECD (2011) Fostering innovation for green growth. OECD Green Growth Studies, OECD Publishing.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, sunum.
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
0
 Ödev
1
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
2
10
20
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
1
4
4
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
3
2
6
 Sunu hazırlama
2
2
4
 Sunum
1
2
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
3
2
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
1
4
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
74
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.96
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Şehir ve bölge planlama alanında ekonomik, toplumsal ve çevresel sürdürebilirlik ilkeleri ile tarihsel, coğrafi, sosyal ve kültürel konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Şehir ve bölge planlama alanında insan ve toplum odaklı, doğal ve yapılı çevreye duyarlı planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Şehir ve bölge planlama alanıyla ilgili ilkeler, etik değerler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Planlama konusunda olgular, potansiyel ve sorunlar ile bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme, analiz edebilme ve değerlendirme için gereken niceliksel ve niteliksel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanabilme ve bunları yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarma becerilerine sahiptir.X
5
Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak kamu yararı, sosyal adalet ve yaşam kalitesi konularında yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığa sahiptir.X
6
Şehir ve bölge planlama alanındaki çalışmaları bağımsız ve ekip halinde yürütme, müzakere etme ve gereğinde uzlaştırıcı ve yönlendirici olmak için gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.X
7
Alanındaki uluslararası gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile etkili iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dile sahiptir.X
8
Alanındaki bilişim (bilgi, coğrafi bilgi ve iletişim) teknolojilerindeki gelişmeleri takip edebilme ve bunları planlama ve tasarımın değişik aşamalarında etkileşimli olarak kullanabilme kapasitesine sahiptir.X
9
Alanındaki sorun ve olanaklara yönelik esnek çözümler üretebilme, alternatif sunabilme ve bu alternatifleri değerlendirme konusunda gerekli bilimsel ve teknik donanıma sahiptir.X
10
Planlama konusunu makro-mikro ölçeklerde ve planlama-tasarım bütünlüğü içinde düşünebilme becerisine sahiptir.X
11
Somut ve soyut problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilmek için gerekli yaratıcı düşünme becerisi ile bu becerileri görsel olarak ifade edebilecek teknik donanım ve bilgiye sahiptir.X
12
Kırsal ve kentsel alan planlamasında sürdürülebilir enerji ve ekolojik olgular konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
13
Ekonomik, sosyal, çevresel ve politik değişimlerin farkında olup bunların etkilerini irdeleyebilme ve mekanı görsel, yönetsel ve mali boyutlarıyla tanımlayabilme kapasitesine sahiptir.X
14
Yaşanabilir ve sürdürülebilir mekanlar yaratmak için sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçları gözönüne alan; doğayı, kültürel ve tarihi mirası gelecek nesiller için korumaya yönelik plan ve politikaları ortaya koyabilme konusunda bilgi ve beceriye sahiptir.X
15
Kentlerin planlanmasında doğal, ekonomik ve sosyal riskleri birlikte değerlendirip, önlem alarak, dirençli kentler yaratma konusunda gerekli donanıma sahiptir.X
16
Mekânsal planlamada katılımcı yöntemleri kullanarak karar alma, politika geliştirme ve yönetme süreçlerine hakimdir.X