GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KIYISAL PLANLAMA, MEVZUATI VE YÖNETİMİ(SEÇ.)/SBP441
Dersin Adı: KIYISAL PLANLAMA, MEVZUATI VE YÖNETİMİ(SEÇ.)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Nihan ÖZDEMİR SÖNMEZ, Doç. Dr. Tanyel ÖZELÇİ ECERAL
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  -
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  nihanozdemir@gazi.edu.tr, tozelci@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Kıyı alanları ile ilgili sorunsalların planlama yoluyla nasıl çözülebileceği hakkında farkındalık yaratmak
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüz yüze eğitim ve öğrenci araştırmalarının sunumu şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Kıyı alanlarına ilişkin temel kavramlar
2. Hafta  Kıyı kaynakları, kıyı alanlarındaki ekonomik ve toplumsal faaliyetler/sektörler
3. Hafta  Kıyı ve deniz ekosistemi, korunan alanlar
4. Hafta  Kıyı ve deniz kirliliğini önleyici çalışmalar
5. Hafta  Kıyı ve denizlerin korunması konusunda uluslararası çalışmalar
6. Hafta  1. vize
7. Hafta  Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi (BKAY)
8. Hafta  Bütünleşik Kıyı Alanları konusunda Türkiye'de yapılan çalışmalar
9. Hafta  Türkiye'de kıyı mevzuatının gelişimi
10. Hafta  Kıyı ve deniz yapıları
11. Hafta  2. vize
12. Hafta  Kıyı koruma ve uygulamaları
13. Hafta  Kıyı planlaması ve uygulamaya ilişkin sorunlar ve değerlendirmeler
14. Hafta  Dönem ödevleri sunuşları
15. Hafta  Dönem ödevleri sunuşları
16. Hafta  -
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Altan T., Artar M., Atik M., Çetinkaya G., 2004, -“Çukurova Deltası Biyosfer Rezervi Yönetim Planı”, LIFE-Çukurova Deltası Biyosfer Rezervi Planlama Projesi, Çukurova Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü. -Avrupa Komisyonu (7.6.2007/COM-2007-308), An Evaluation of Integrated Coastal Zone Management (ICZM) in Europe, Brussels. -Avrupa Komisyonu, 1999, Towards a European Integrated Management of Coastal Zones (ICZM) Strategy (1997-1999). -Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, TAU Gn. Md, 2007; Kıyı Mevzuatı ve Uygulaması, Ankara. -Clark, J.R., 1992; “Integrated Management of Coastal Zones”, FAO Fisheries Technical Paper No: 327, FAO, Rome -Dünya Bankası,1993; Noordwijk Principles for the Integrated Management of Coastal Zone. - Eceral, T. Ö.,Sönmez, N. Ö., 2008, "Kıyı Alanlarında Enerji Yatırımları ve Bölgesel Etkileri, Ceyhan-Yumurtalık Bölgesi", Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VII. Ulusal Kongresi, 27-30 Mayıs 2008. -TÜBİTAK-MAM, 2005, Kara Kökenli Kirlet
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  - Anlatım, soru-yanıt, araştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
30
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
12
2
24
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
12
1
12
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
12
1
12
 Materyal tasarlama, uygulama
1
2
2
 Rapor hazırlama
1
5
5
 Sunu hazırlama
1
5
5
 Sunum
1
3
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
6
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
6
6
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Şehir ve bölge planlama alanında ekonomik, toplumsal ve çevresel sürdürebilirlik ilkeleri ile tarihsel, coğrafi, sosyal ve kültürel konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Şehir ve bölge planlama alanında insan ve toplum odaklı, doğal ve yapılı çevreye duyarlı planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Şehir ve bölge planlama alanıyla ilgili ilkeler, etik değerler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Planlama konusunda olgular, potansiyel ve sorunlar ile bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme, analiz edebilme ve değerlendirme için gereken niceliksel ve niteliksel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanabilme ve bunları yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarma becerilerine sahiptir.X
5
Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak kamu yararı, sosyal adalet ve yaşam kalitesi konularında yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığa sahiptir.X
6
Şehir ve bölge planlama alanındaki çalışmaları bağımsız ve ekip halinde yürütme, müzakere etme ve gereğinde uzlaştırıcı ve yönlendirici olmak için gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.X
7
Alanındaki uluslararası gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile etkili iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dile sahiptir.
8
Alanındaki bilişim (bilgi, coğrafi bilgi ve iletişim) teknolojilerindeki gelişmeleri takip edebilme ve bunları planlama ve tasarımın değişik aşamalarında etkileşimli olarak kullanabilme kapasitesine sahiptir.X
9
Alanındaki sorun ve olanaklara yönelik esnek çözümler üretebilme, alternatif sunabilme ve bu alternatifleri değerlendirme konusunda gerekli bilimsel ve teknik donanıma sahiptir.X
10
Planlama konusunu makro-mikro ölçeklerde ve planlama-tasarım bütünlüğü içinde düşünebilme becerisine sahiptir.X
11
Somut ve soyut problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilmek için gerekli yaratıcı düşünme becerisi ile bu becerileri görsel olarak ifade edebilecek teknik donanım ve bilgiye sahiptir.X
12
Kırsal ve kentsel alan planlamasında sürdürülebilir enerji ve ekolojik olgular konusunda düşünsel ve kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
13
Ekonomik, sosyal, çevresel ve politik değişimlerin farkında olup bunların etkilerini irdeleyebilme ve mekanı görsel, yönetsel ve mali boyutlarıyla tanımlayabilme kapasitesine sahiptir.X
14
Yaşanabilir ve sürdürülebilir mekanlar yaratmak için sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçları gözönüne alan; doğayı, kültürel ve tarihi mirası gelecek nesiller için korumaya yönelik plan ve politikaları ortaya koyabilme konusunda bilgi ve beceriye sahiptir.X
15
Kentlerin planlanmasında doğal, ekonomik ve sosyal riskleri birlikte değerlendirip, önlem alarak, dirençli kentler yaratma konusunda gerekli donanıma sahiptir.X
16
Mekânsal planlamada katılımcı yöntemleri kullanarak karar alma, politika geliştirme ve yönetme süreçlerine hakimdir.X